Kideas
Juridisk navn:  Kideas
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93057290
Grettevegen 33 Grettevegen 33 Fax:
3622 Svene 3622 Svene
Fylke: Kommune:
Viken Flesberg
Org.nr: 995563452
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/16/2010
Foretakstype: NUF
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-566.67%
Egenkapital  
  
-233.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2013 2012 2011 2010
Omsetning: 0 34.000 55.000 0
Resultat: -28.000 6.000 30.000 -19.000
Egenkapital: -16.000 12.000 8.000 -19.000
Regnskap for  Kideas
Resultat 2013 2012 2011 2010
Driftsinntekter 0 34.000 55.000 0
Driftskostnader -28.000 -28.000 -25.000 -19.000
Driftsresultat -28.000 6.000 30.000 -19.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt -28.000 6.000 30.000 -19.000
Skattekostnad 0 -2.000 -3.000 0
Årsresultat -28.000 4.000 27.000 -19.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.000 5.000 5.000 5.000
Sum omløpsmidler 9.000 44.000 52.000 0
Sum eiendeler 14.000 49.000 57.000 5.000
Sum opptjent egenkapital -16.000 12.000 8.000 -19.000
Sum egenkapital -16.000 12.000 8.000 -19.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 29.000 37.000 49.000 24.000
Sum gjeld og egenkapital 13.000 49.000 57.000 5.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 34.000 55.000 0
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 34.000 55.000 0
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -28.000 -28.000 -25.000 -19.000
Driftskostnader -28.000 -28.000 -25.000 -19.000
Driftsresultat -28.000 6.000 30.000 -19.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -28.000 4.000 27.000 -19.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 5.000 5.000 5.000 5.000
Sum anleggsmidler 5.000 5.000 5.000 5.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 6.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.000 44.000 52.000 0
Sum omløpsmidler 9.000 44.000 52.000 0
Sum eiendeler 14.000 49.000 57.000 5.000
Sum opptjent egenkapital -16.000 12.000 8.000 -19.000
Sum egenkapital -16.000 12.000 8.000 -19.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 2.000 0 0
Betalbar skatt 0 2.000 3.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 3.000 13.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 29.000 30.000 33.000 24.000
Sum kortsiktig gjeld 29.000 37.000 49.000 24.000
Sum gjeld og egenkapital 13.000 49.000 57.000 5.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -20.000 7.000 3.000 -24.000
Likviditetsgrad 1 0.3 1.2 1.1 0.0
Likviditetsgrad 2 0.4 1.2 1.1 0.1
Soliditet -123.1 24.5 14.0 -380.0
Resultatgrad 17.6 54.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.8 3.1 6.1 -1.3
Total kapitalrentabilitet -215.4 12.2 52.6 -380.0
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex