Kiellandskogen Eiendom Bhg As
Juridisk navn:  Kiellandskogen Eiendom Bhg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51467070
Baglerveien 10 Kjeld Bugges gate 52 Fax:
4371 Egersund 4370 Egersund
Fylke: Kommune:
Rogaland Eigersund
Org.nr: 890399142
Aksjekapital: 103.000 NOK
Etableringsdato: 9/26/2006
Foretakstype: AS
Tidligere navn: kiellandskogen barnehage as
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Tb Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-93.22%
Resultat  
  
-92.68%
Egenkapital  
  
-91.64%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.013.000 14.952.000 13.682.000 13.756.000 11.934.000
Resultat: 168.000 2.295.000 365.000 1.766.000 94.000
Egenkapital: 561.000 6.714.000 100.000 4.689.000 3.371.000
Regnskap for  Kiellandskogen Eiendom Bhg As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.013.000 14.952.000 13.682.000 13.756.000 11.934.000
Driftskostnader -574.000 -12.377.000 -13.019.000 -11.680.000 -11.524.000
Driftsresultat 438.000 2.574.000 663.000 2.075.000 410.000
Finansinntekter 1.000 8.000 5.000 6.000 15.000
Finanskostnader -272.000 -287.000 -302.000 -315.000 -331.000
Finans -271.000 -279.000 -297.000 -309.000 -316.000
Resultat før skatt 168.000 2.295.000 365.000 1.766.000 94.000
Skattekostnad -37.000 -539.000 -97.000 -448.000 -43.000
Årsresultat 131.000 1.757.000 269.000 1.318.000 51.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.112.000 9.739.000 10.273.000 10.811.000 11.355.000
Sum omløpsmidler 2.286.000 11.343.000 9.271.000 8.953.000 6.980.000
Sum eiendeler 11.398.000 21.082.000 19.544.000 19.764.000 18.335.000
Sum opptjent egenkapital -182.000 1.757.000 0 4.589.000 3.271.000
Sum egenkapital 561.000 6.714.000 100.000 4.689.000 3.371.000
Sum langsiktig gjeld 10.231.000 11.148.000 11.659.000 12.168.000 12.680.000
Sum kortsiktig gjeld 606.000 3.220.000 7.785.000 2.907.000 2.285.000
Sum gjeld og egenkapital 11.398.000 21.082.000 19.544.000 19.764.000 18.336.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.013.000 14.947.000 13.542.000 13.625.000 11.929.000
Andre inntekter 0 5.000 140.000 131.000 5.000
Driftsinntekter 1.013.000 14.952.000 13.682.000 13.756.000 11.934.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 -10.036.000 -10.563.000 -9.574.000 -9.479.000
Avskrivning -574.000 -574.000 -574.000 -574.000 -574.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 -1.767.000 -1.882.000 -1.532.000 -1.471.000
Driftskostnader -574.000 -12.377.000 -13.019.000 -11.680.000 -11.524.000
Driftsresultat 438.000 2.574.000 663.000 2.075.000 410.000
Finansinntekter 1.000 8.000 5.000 6.000 15.000
Finanskostnader -272.000 -287.000 -302.000 -315.000 -331.000
Finans -271.000 -279.000 -297.000 -309.000 -316.000
Konsernbidrag -313.000 0 -4.857.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 131.000 1.757.000 269.000 1.318.000 51.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 189.000 241.000 201.000 164.000 135.000
Fast eiendom 8.923.000 9.497.000 10.072.000 10.646.000 11.221.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 8.923.000 9.497.000 10.072.000 10.646.000 11.221.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 9.112.000 9.739.000 10.273.000 10.811.000 11.355.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 2.286.000 11.005.000 8.895.000 8.557.000 6.674.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 338.000 376.000 395.000 306.000
Sum omløpsmidler 2.286.000 11.343.000 9.271.000 8.953.000 6.980.000
Sum eiendeler 11.398.000 21.082.000 19.544.000 19.764.000 18.335.000
Sum opptjent egenkapital -182.000 1.757.000 0 4.589.000 3.271.000
Sum egenkapital 561.000 6.714.000 100.000 4.689.000 3.371.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 364.000 322.000 278.000 237.000
Gjeld til kredittinstitutt 401.000 133.000 4.991.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 10.231.000 11.148.000 11.659.000 12.168.000 12.680.000
Leverandørgjeld 206.000 719.000 692.000 472.000 630.000
Betalbar skatt 0 579.000 0 478.000 51.000
Skyldig offentlige avgifter 0 136.000 144.000 136.000 118.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 1.653.000 1.958.000 1.822.000 1.485.000
Sum kortsiktig gjeld 606.000 3.220.000 7.785.000 2.907.000 2.285.000
Sum gjeld og egenkapital 11.398.000 21.082.000 19.544.000 19.764.000 18.336.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.680.000 8.123.000 1.486.000 6.046.000 4.695.000
Likviditetsgrad 1 3.8 3.5 1.2 3.1 3.1
Likviditetsgrad 2 3.8 3.5 1.2 3.1 3.1
Soliditet 4.9 31.8 0.5 23.7 18.4
Resultatgrad 43.2 17.2 4.8 15.1 3.4
Rentedekningsgrad 1.6 9 2.2 6.6 1.3
Gjeldsgrad 19.3 2.1 194.4 3.2 4.4
Total kapitalrentabilitet 3.9 12.2 3.4 10.5 2.3
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex