Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kih Eiendom As
Juridisk navn:  Kih Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70112930
Kongshaugstranda 105 Kongshaugstranda 105 Fax: 70112931
6037 Eidsnes 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Sula
Org.nr: 992724382
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 5/19/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Dale Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
8.51%
Resultat  
  
181.23%
Egenkapital  
  
12.01%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.167.000 1.997.000 1.949.000 1.997.000 1.958.000
Resultat: 1.094.000 389.000 1.002.000 896.000 897.000
Egenkapital: 7.909.000 7.061.000 6.985.000 6.450.000 5.782.000
Regnskap for  Kih Eiendom As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.167.000 1.997.000 1.949.000 1.997.000 1.958.000
Driftskostnader -1.019.000 -1.544.000 -823.000 -917.000 -822.000
Driftsresultat 1.146.000 454.000 1.126.000 1.080.000 1.136.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -53.000 -66.000 -124.000 -185.000 -239.000
Finans -53.000 -66.000 -124.000 -185.000 -239.000
Resultat før skatt 1.094.000 389.000 1.002.000 896.000 897.000
Skattekostnad -245.000 -85.000 -242.000 -227.000 -242.000
Årsresultat 849.000 304.000 760.000 668.000 655.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.584.000 10.035.000 10.161.000 10.529.000 11.028.000
Sum omløpsmidler 462.000 331.000 302.000 248.000 423.000
Sum eiendeler 11.046.000 10.366.000 10.463.000 10.777.000 11.451.000
Sum opptjent egenkapital 7.784.000 6.936.000 6.860.000 6.325.000 5.657.000
Sum egenkapital 7.909.000 7.061.000 6.985.000 6.450.000 5.782.000
Sum langsiktig gjeld 548.000 2.178.000 2.714.000 3.997.000 5.539.000
Sum kortsiktig gjeld 2.588.000 1.127.000 765.000 330.000 130.000
Sum gjeld og egenkapital 11.045.000 10.366.000 10.464.000 10.777.000 11.451.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 2.167.000 1.997.000 1.949.000 1.997.000 1.958.000
Driftsinntekter 2.167.000 1.997.000 1.949.000 1.997.000 1.958.000
Varekostnad -194.000 -164.000 -169.000 -159.000 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -475.000 -468.000 -483.000 -499.000 -499.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -350.000 -912.000 -171.000 -259.000 -323.000
Driftskostnader -1.019.000 -1.544.000 -823.000 -917.000 -822.000
Driftsresultat 1.146.000 454.000 1.126.000 1.080.000 1.136.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -53.000 -66.000 -124.000 -185.000 -239.000
Finans -53.000 -66.000 -124.000 -185.000 -239.000
Konsernbidrag 0 -228.000 -225.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 849.000 304.000 760.000 668.000 655.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 10.518.000 9.950.000 10.161.000 10.500.000 10.952.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 66.000 85.000 0 29.000 77.000
Sum varige driftsmidler 10.584.000 10.035.000 10.161.000 10.529.000 11.028.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 10.584.000 10.035.000 10.161.000 10.529.000 11.028.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 7.000 5.000 99.000 4.000 30.000
Andre fordringer 342.000 231.000 200.000 221.000 74.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 113.000 95.000 4.000 23.000 318.000
Sum omløpsmidler 462.000 331.000 302.000 248.000 423.000
Sum eiendeler 11.046.000 10.366.000 10.463.000 10.777.000 11.451.000
Sum opptjent egenkapital 7.784.000 6.936.000 6.860.000 6.325.000 5.657.000
Sum egenkapital 7.909.000 7.061.000 6.985.000 6.450.000 5.782.000
Sum avsetninger til forpliktelser 143.000 196.000 200.000 179.000 150.000
Gjeld til kredittinstitutt 1.701.000 600.000 300.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 548.000 2.178.000 2.714.000 3.997.000 5.539.000
Leverandørgjeld 591.000 46.000 49.000 9.000 18.000
Betalbar skatt 298.000 16.000 147.000 198.000 0
Skyldig offentlige avgifter -8.000 0 26.000 51.000 78.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.000 465.000 243.000 73.000 34.000
Sum kortsiktig gjeld 2.588.000 1.127.000 765.000 330.000 130.000
Sum gjeld og egenkapital 11.045.000 10.366.000 10.464.000 10.777.000 11.451.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.126.000 -796.000 -463.000 -82.000 293.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.3 0.4 0.8 3.3
Likviditetsgrad 2 0.2 0.3 0.4 0.8 3.3
Soliditet 71.6 68.1 66.8 59.8 50.5
Resultatgrad 52.9 22.7 57.8 54.1 58.0
Rentedekningsgrad 21.6 6.9 9.1 5.8 4.8
Gjeldsgrad 0.4 0.5 0.5 0.7 1.0
Total kapitalrentabilitet 10.4 4.4 10.8 10.0 9.9
Signatur
27.11.2012
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex