Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kildehaugen 10 AS
Juridisk navn:  Kildehaugen 10 AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Bama Gruppen As Postboks 263 Alnabru Sjukenesstranda 100 Fax:
0614 Oslo 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Sula
Org.nr: 895518492
Aksjekapital: 500.000 NOK
Etableringsdato: 5/11/2010
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-41.04%
Resultat  
  
-304.73%
Egenkapital  
  
-10.56%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 477.000 809.000 781.000 0 0
Resultat: -346.000 169.000 170.000 -6.000 -5.000
Egenkapital: 2.389.000 2.671.000 2.657.000 91.000 96.000
Regnskap for  Kildehaugen 10 AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 477.000 809.000 781.000 0 0
Driftskostnader -826.000 -645.000 -610.000 -7.000 -7.000
Driftsresultat -349.000 165.000 170.000 -7.000 -7.000
Finansinntekter 4.000 4.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 4.000 4.000 1.000 1.000 1.000
Resultat før skatt -346.000 169.000 170.000 -6.000 -5.000
Skattekostnad 63.000 -54.000 -53.000 1.000 1.000
Årsresultat -283.000 115.000 117.000 -5.000 -4.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.955.000 2.258.000 2.571.000 10.000 9.000
Sum omløpsmidler 449.000 684.000 758.000 81.000 87.000
Sum eiendeler 2.404.000 2.942.000 3.329.000 91.000 96.000
Sum opptjent egenkapital -262.000 21.000 6.000 -11.000 -6.000
Sum egenkapital 2.389.000 2.671.000 2.657.000 91.000 96.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 16.000 270.000 672.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 2.404.000 2.941.000 3.328.000 90.000 95.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 781.000 0 0
Andre inntekter 477.000 809.000 0 0 0
Driftsinntekter 477.000 809.000 781.000 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 -106.000 -111.000 0 0
Avskrivning -365.000 -365.000 -362.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -461.000 -174.000 -137.000 -7.000 -7.000
Driftskostnader -826.000 -645.000 -610.000 -7.000 -7.000
Driftsresultat -349.000 165.000 170.000 -7.000 -7.000
Finansinntekter 4.000 4.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 4.000 4.000 1.000 1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -100.000 -100.000 0 0
Årsresultat -283.000 115.000 117.000 -5.000 -4.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 373.000 311.000 259.000 10.000 9.000
Fast eiendom 1.582.000 1.947.000 2.312.000 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.582.000 1.947.000 2.312.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.955.000 2.258.000 2.571.000 10.000 9.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 16.000 0 163.000 0 0
Andre fordringer 3.000 3.000 525.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 431.000 681.000 70.000 81.000 87.000
Sum omløpsmidler 449.000 684.000 758.000 81.000 87.000
Sum eiendeler 2.404.000 2.942.000 3.329.000 91.000 96.000
Sum opptjent egenkapital -262.000 21.000 6.000 -11.000 -6.000
Sum egenkapital 2.389.000 2.671.000 2.657.000 91.000 96.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 16.000 43.000 66.000 0 0
Betalbar skatt 0 106.000 372.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 26.000 0 0
Utbytte 0 -100.000 -100.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 22.000 108.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 16.000 270.000 672.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 2.404.000 2.941.000 3.328.000 90.000 95.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 433.000 414.000 86.000 81.000 87.000
Likviditetsgrad 1 28.1 2.5 1.1
Likviditetsgrad 2 28.1 2.5 1.1 0.0 0.0
Soliditet 99.3 90.8 79.8 100.0 100.0
Resultatgrad -73.2 20.4 21.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0.1 0.3 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet -14.3 5.7 5.1 -6.6 -6.3
Signatur
14.12.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
14.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex