Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kilden Brygge As
Juridisk navn:  Kilden Brygge As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 46888529
C/O Egh Regnskap As Postboks 385 Kongshaugstranda 9 Fax:
6001 Ålesund 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Sula
Org.nr: 919334509
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 21
Etableringsdato: 6/20/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Egh Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
27.71%
Resultat  
  
-397.74%
Egenkapital  
  
-272.19%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 3.964.000 3.104.000
Resultat: -1.054.000 354.000
Egenkapital: -520.000 302.000
Regnskap for  Kilden Brygge As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 3.964.000 3.104.000
Driftskostnader -5.017.000 -2.749.000
Driftsresultat -1.052.000 355.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -2.000 -1.000
Finans -2.000 -1.000
Resultat før skatt -1.054.000 354.000
Skattekostnad 232.000 -83.000
Årsresultat -822.000 272.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 637.000 661.000
Sum omløpsmidler 276.000 1.164.000
Sum eiendeler 913.000 1.825.000
Sum opptjent egenkapital -550.000 272.000
Sum egenkapital -520.000 302.000
Sum langsiktig gjeld 1.003.000 213.000
Sum kortsiktig gjeld 429.000 1.310.000
Sum gjeld og egenkapital 912.000 1.825.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.964.000 3.104.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 3.964.000 3.104.000
Varekostnad -1.565.000 -1.226.000
Lønninger -1.850.000 -692.000
Avskrivning -244.000 -99.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -1.358.000 -732.000
Driftskostnader -5.017.000 -2.749.000
Driftsresultat -1.052.000 355.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -2.000 -1.000
Finans -2.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -822.000 272.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 220.000 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 417.000 660.000
Sum varige driftsmidler 417.000 660.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 1.000
Sum anleggsmidler 637.000 661.000
Varebeholdning 142.000 180.000
Kundefordringer 69.000 172.000
Andre fordringer 28.000 7.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 37.000 805.000
Sum omløpsmidler 276.000 1.164.000
Sum eiendeler 913.000 1.825.000
Sum opptjent egenkapital -550.000 272.000
Sum egenkapital -520.000 302.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 13.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.003.000 213.000
Leverandørgjeld 102.000 149.000
Betalbar skatt 0 70.000
Skyldig offentlige avgifter 188.000 299.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 139.000 793.000
Sum kortsiktig gjeld 429.000 1.310.000
Sum gjeld og egenkapital 912.000 1.825.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -153.000 -146.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.9
Likviditetsgrad 2 0.3 0.8
Soliditet - 16.5
Resultatgrad -26.5 11.4
Rentedekningsgrad - 3
Gjeldsgrad -2.8 5
Total kapitalrentabilitet -115.4 19.5
Signatur
27.07.2017
Prokurister
27.07.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
PROKURA
HUSBY MAY-BRITT
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex