Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
King City AS
Juridisk navn:  King City AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67542230
Postboks 377 Rådmann Halmrasts Vei 7 Fax: 67542280
1301 Sandvika 1337 Sandvika
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 972417203
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 16
Etableringsdato: 10/6/1994
Foretakstype: AS
Revisor: Statsautorisert Revisor Jon Heger
Regnskapsfører: Tet Regnskap Og Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-15.89%
Resultat  
  
-59.88%
Egenkapital  
  
-9.25%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 9.048.000 10.757.000 8.601.000 8.595.000 7.963.000
Resultat: 963.000 2.400.000 1.216.000 1.657.000 1.391.000
Egenkapital: 12.820.000 14.127.000 12.248.000 11.341.000 10.131.000
Regnskap for  King City AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 9.048.000 10.757.000 8.601.000 8.595.000 7.963.000
Driftskostnader -7.876.000 -8.578.000 -7.443.000 -7.230.000 -6.684.000
Driftsresultat 1.172.000 2.180.000 1.158.000 1.365.000 1.279.000
Finansinntekter -183.000 270.000 84.000 312.000 132.000
Finanskostnader -25.000 -51.000 -26.000 -19.000 -20.000
Finans -208.000 219.000 58.000 293.000 112.000
Resultat før skatt 963.000 2.400.000 1.216.000 1.657.000 1.391.000
Skattekostnad -270.000 -521.000 -309.000 -447.000 -364.000
Årsresultat 694.000 1.879.000 907.000 1.210.000 1.026.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.912.000 4.992.000 9.422.000 8.692.000 8.773.000
Sum omløpsmidler 7.198.000 10.477.000 3.817.000 3.796.000 2.399.000
Sum eiendeler 14.110.000 15.469.000 13.239.000 12.488.000 11.172.000
Sum opptjent egenkapital 12.720.000 14.027.000 12.148.000 11.241.000 10.031.000
Sum egenkapital 12.820.000 14.127.000 12.248.000 11.341.000 10.131.000
Sum langsiktig gjeld 88.000 118.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.201.000 1.225.000 991.000 1.148.000 1.042.000
Sum gjeld og egenkapital 14.109.000 15.470.000 13.239.000 12.489.000 11.173.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.907.000 9.883.000 8.277.000 8.326.000 7.745.000
Andre inntekter 141.000 874.000 324.000 269.000 218.000
Driftsinntekter 9.048.000 10.757.000 8.601.000 8.595.000 7.963.000
Varekostnad -2.470.000 -2.776.000 -2.166.000 -2.190.000 -2.104.000
Lønninger -3.597.000 -3.703.000 -3.311.000 -3.078.000 -2.760.000
Avskrivning -14.000 -39.000 -41.000 -41.000 -21.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.795.000 -2.060.000 -1.925.000 -1.921.000 -1.799.000
Driftskostnader -7.876.000 -8.578.000 -7.443.000 -7.230.000 -6.684.000
Driftsresultat 1.172.000 2.180.000 1.158.000 1.365.000 1.279.000
Finansinntekter -183.000 270.000 84.000 312.000 132.000
Finanskostnader -25.000 -51.000 -26.000 -19.000 -20.000
Finans -208.000 219.000 58.000 293.000 112.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 694.000 1.879.000 907.000 1.210.000 1.026.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 4.369.000 4.369.000 5.356.000 5.356.000 5.356.000
Maskiner anlegg 9.000 23.000 37.000 51.000 65.000
Driftsløsøre 0 0 25.000 52.000 79.000
Sum varige driftsmidler 4.378.000 4.392.000 5.418.000 5.459.000 5.500.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.534.000 600.000 4.004.000 3.233.000 3.274.000
Sum anleggsmidler 6.912.000 4.992.000 9.422.000 8.692.000 8.773.000
Varebeholdning 193.000 170.000 229.000 178.000 204.000
Kundefordringer 92.000 108.000 67.000 5.000 79.000
Andre fordringer 68.000 73.000 185.000 144.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 250.000
Kasse, bank 6.844.000 10.126.000 3.337.000 3.470.000 1.866.000
Sum omløpsmidler 7.198.000 10.477.000 3.817.000 3.796.000 2.399.000
Sum eiendeler 14.110.000 15.469.000 13.239.000 12.488.000 11.172.000
Sum opptjent egenkapital 12.720.000 14.027.000 12.148.000 11.241.000 10.031.000
Sum egenkapital 12.820.000 14.127.000 12.248.000 11.341.000 10.131.000
Sum avsetninger til forpliktelser 88.000 118.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 88.000 118.000 0 0 0
Leverandørgjeld 231.000 72.000 112.000 86.000 93.000
Betalbar skatt 299.000 403.000 309.000 447.000 364.000
Skyldig offentlige avgifter 375.000 461.000 323.000 339.000 269.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 296.000 289.000 247.000 275.000 316.000
Sum kortsiktig gjeld 1.201.000 1.225.000 991.000 1.148.000 1.042.000
Sum gjeld og egenkapital 14.109.000 15.470.000 13.239.000 12.489.000 11.173.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.997.000 9.252.000 2.826.000 2.648.000 1.357.000
Likviditetsgrad 1 6 8.6 3.9 3.3 2.3
Likviditetsgrad 2 5.8 8.4 3.6 3.2 2.2
Soliditet 90.9 91.3 92.5 90.8 90.7
Resultatgrad 1 20.3 13.5 15.9 16.1
Rentedekningsgrad 46.9 42.7 44.5 88.3 70.5
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 7 15.8 9.4 13.4 12.6
Signatur
28.01.2020
STYRETS FORMANN ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex