Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kings Bay AS
Juridisk navn:  Kings Bay AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 79027200
Fax: 79027201
9173 Ny-Ålesund 9173 Ny-Ålesund
Fylke: Kommune:
Svalbard Svalbard
Org.nr: 930155500
Aksjekapital: 7.000.000 NOK
Antall ansatte: 30
Etableringsdato: 12/14/1916
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
21.94%
Resultat  
  
75.54%
Egenkapital  
  
-23.55%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 68.263.000 55.982.000 57.384.000 55.104.000 62.563.000
Resultat: -1.420.000 -5.806.000 -106.000 -2.940.000 3.326.000
Egenkapital: 4.611.000 6.031.000 12.350.000 12.499.000 14.975.000
Regnskap for  Kings Bay AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 68.263.000 55.982.000 57.384.000 55.104.000 62.563.000
Driftskostnader -69.515.000 -61.583.000 -57.238.000 -57.914.000 -60.393.000
Driftsresultat -1.251.000 -5.601.000 146.000 -2.811.000 3.497.000
Finansinntekter 220.000 72.000 36.000 93.000 116.000
Finanskostnader -389.000 -276.000 -288.000 -223.000 -287.000
Finans -169.000 -204.000 -252.000 -130.000 -171.000
Resultat før skatt -1.420.000 -5.806.000 -106.000 -2.940.000 3.326.000
Skattekostnad 0 -514.000 -43.000 463.000 -541.000
Årsresultat -1.420.000 -6.320.000 -149.000 -2.476.000 2.786.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.000 1.000 2.497.000 2.176.000 94.000
Sum omløpsmidler 57.005.000 51.565.000 16.988.000 22.795.000 24.587.000
Sum eiendeler 57.006.000 51.566.000 19.485.000 24.971.000 24.681.000
Sum opptjent egenkapital -2.389.000 -969.000 5.350.000 5.499.000 7.975.000
Sum egenkapital 4.611.000 6.031.000 12.350.000 12.499.000 14.975.000
Sum langsiktig gjeld 5.101.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 47.294.000 45.535.000 7.134.000 12.472.000 9.706.000
Sum gjeld og egenkapital 57.006.000 51.566.000 19.484.000 24.971.000 24.681.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 18.264.000 15.611.000 15.490.000 16.229.000 15.078.000
Andre inntekter 49.999.000 40.372.000 41.894.000 38.875.000 47.485.000
Driftsinntekter 68.263.000 55.982.000 57.384.000 55.104.000 62.563.000
Varekostnad -9.490.000 -8.046.000 -9.539.000 -9.046.000 -11.524.000
Lønninger -21.667.000 -17.617.000 -17.567.000 -18.230.000 -18.128.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -38.358.000 -35.920.000 -30.132.000 -30.638.000 -30.741.000
Driftskostnader -69.515.000 -61.583.000 -57.238.000 -57.914.000 -60.393.000
Driftsresultat -1.251.000 -5.601.000 146.000 -2.811.000 3.497.000
Finansinntekter 220.000 72.000 36.000 93.000 116.000
Finanskostnader -389.000 -276.000 -288.000 -223.000 -287.000
Finans -169.000 -204.000 -252.000 -130.000 -171.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.420.000 -6.320.000 -149.000 -2.476.000 2.786.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 514.000 557.000 93.000
Fast eiendom 1.000 1.000 1.983.000 1.620.000 1.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.000 1.000 1.983.000 1.620.000 1.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.000 1.000 2.497.000 2.176.000 94.000
Varebeholdning 12.771.000 12.518.000 10.827.000 10.375.000 11.269.000
Kundefordringer 4.198.000 5.464.000 5.737.000 3.985.000 4.882.000
Andre fordringer 658.000 8.694.000 355.000 3.380.000 1.079.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 39.379.000 24.889.000 69.000 5.055.000 7.356.000
Sum omløpsmidler 57.005.000 51.565.000 16.988.000 22.795.000 24.587.000
Sum eiendeler 57.006.000 51.566.000 19.485.000 24.971.000 24.681.000
Sum opptjent egenkapital -2.389.000 -969.000 5.350.000 5.499.000 7.975.000
Sum egenkapital 4.611.000 6.031.000 12.350.000 12.499.000 14.975.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.101.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 7.128.000 14.626.000 4.520.000 8.542.000 3.357.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 1.264.000
Skyldig offentlige avgifter 569.000 656.000 499.000 2.125.000 2.149.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 39.598.000 30.253.000 2.115.000 1.805.000 2.936.000
Sum kortsiktig gjeld 47.294.000 45.535.000 7.134.000 12.472.000 9.706.000
Sum gjeld og egenkapital 57.006.000 51.566.000 19.484.000 24.971.000 24.681.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 9.711.000 6.030.000 9.854.000 10.323.000 14.881.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.1 2.4 1.8 2.5
Likviditetsgrad 2 0.9 0.9 0.9 1.0 1.4
Soliditet 8.1 11.7 63.4 50.1 60.7
Resultatgrad -1.8 0.3 -5.1 5.6
Rentedekningsgrad -3.2 -20.3 0.5 -12.2 12.6
Gjeldsgrad 11.4 7.6 0.6 1.0 0.6
Total kapitalrentabilitet -1.8 -10.7 0.9 -10.9 14.6
Signatur
26.12.2019
DAGLIG LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP. TO STYREMEDLEMMER I
FELLESSKAP.
Prokurister
26.12.2019
PROKURA HVER FOR SEG
HANEVOLD PER ERIK
PROKURA HVER FOR SEG
NERGÅRD AUD JORUN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex