Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kings Broiler AS
Juridisk navn:  Kings Broiler AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69896924
Køyaveien 41 Køyaveien 41 Fax:
1880 Eidsberg 1880 Eidsberg
Fylke: Kommune:
Viken Indre Østfold
Org.nr: 920116841
Aksjekapital: 1.450.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 9/9/1976 1
Foretakstype: AS
Revisor: As Revision
Regnskapsfører: Spydeberg Regnskapslag Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
0.83%
Resultat  
  
-170.1%
Egenkapital  
  
-33.58%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 9.597.000 9.518.000 8.181.000 7.948.000 9.895.000
Resultat: -272.000 388.000 -687.000 -1.186.000 1.459.000
Egenkapital: 538.000 810.000 422.000 1.109.000 2.295.000
Regnskap for  Kings Broiler AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 9.597.000 9.518.000 8.181.000 7.948.000 9.895.000
Driftskostnader -9.864.000 -9.152.000 -8.889.000 -9.180.000 -8.512.000
Driftsresultat -268.000 366.000 -709.000 -1.232.000 1.383.000
Finansinntekter 1.000 22.000 22.000 47.000 76.000
Finanskostnader -4.000 0 -1.000 -1.000 0
Finans -3.000 22.000 21.000 46.000 76.000
Resultat før skatt -272.000 388.000 -687.000 -1.186.000 1.459.000
Skattekostnad 0 0 0 0 -255.000
Årsresultat -272.000 388.000 -687.000 -1.186.000 1.204.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 19.000 35.000 97.000 162.000 229.000
Sum omløpsmidler 2.334.000 1.801.000 1.352.000 1.586.000 3.433.000
Sum eiendeler 2.353.000 1.836.000 1.449.000 1.748.000 3.662.000
Sum opptjent egenkapital -912.000 -640.000 -1.028.000 -341.000 845.000
Sum egenkapital 538.000 810.000 422.000 1.109.000 2.295.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.815.000 1.026.000 1.026.000 639.000 1.367.000
Sum gjeld og egenkapital 2.353.000 1.836.000 1.448.000 1.748.000 3.662.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.597.000 9.518.000 8.181.000 7.948.000 9.895.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 9.597.000 9.518.000 8.181.000 7.948.000 9.895.000
Varekostnad -6.618.000 -6.165.000 -6.499.000 -6.336.000 -6.048.000
Lønninger -1.173.000 -1.161.000 -956.000 -995.000 -830.000
Avskrivning -16.000 -61.000 -65.000 -67.000 -94.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.057.000 -1.765.000 -1.369.000 -1.984.000 -1.724.000
Driftskostnader -9.864.000 -9.152.000 -8.889.000 -9.180.000 -8.512.000
Driftsresultat -268.000 366.000 -709.000 -1.232.000 1.383.000
Finansinntekter 1.000 22.000 22.000 47.000 76.000
Finanskostnader -4.000 0 -1.000 -1.000 0
Finans -3.000 22.000 21.000 46.000 76.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -300.000
Årsresultat -272.000 388.000 -687.000 -1.186.000 1.204.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 16.000 77.000 143.000 210.000
Sum varige driftsmidler 0 16.000 77.000 143.000 210.000
Sum finansielle anleggsmidler 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000
Sum anleggsmidler 19.000 35.000 97.000 162.000 229.000
Varebeholdning 87.000 422.000 448.000 490.000 289.000
Kundefordringer 1.973.000 54.000 24.000 119.000 139.000
Andre fordringer 99.000 6.000 42.000 78.000 114.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 175.000 1.319.000 838.000 899.000 2.891.000
Sum omløpsmidler 2.334.000 1.801.000 1.352.000 1.586.000 3.433.000
Sum eiendeler 2.353.000 1.836.000 1.449.000 1.748.000 3.662.000
Sum opptjent egenkapital -912.000 -640.000 -1.028.000 -341.000 845.000
Sum egenkapital 538.000 810.000 422.000 1.109.000 2.295.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 619.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 734.000 481.000 721.000 470.000 2.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 255.000
Skyldig offentlige avgifter 325.000 445.000 171.000 -21.000 53.000
Utbytte 0 0 0 0 -300.000
Annen kortsiktig gjeld 137.000 100.000 135.000 190.000 757.000
Sum kortsiktig gjeld 1.815.000 1.026.000 1.026.000 639.000 1.367.000
Sum gjeld og egenkapital 2.353.000 1.836.000 1.448.000 1.748.000 3.662.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 519.000 775.000 326.000 947.000 2.066.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.8 1.3 2.5 2.5
Likviditetsgrad 2 1.2 1.3 0.9 1.8 2.3
Soliditet 22.9 44.1 29.1 63.4 62.7
Resultatgrad -2.8 3.8 -8.7 -15.5 14.0
Rentedekningsgrad - -1185.0
Gjeldsgrad 3.4 1.3 2.4 0.6 0.6
Total kapitalrentabilitet -11.3 21.1 -47.4 -67.8 39.8
Signatur
06.08.2010
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
06.08.2010
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex