Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kipa Holding AS
Juridisk navn:  Kipa Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67146326
Bispeveien 37 Bispeveien 37 Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 990107823
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 7/21/2006
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Echas Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-1.25%
Egenkapital  
  
1.36%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 79.000 80.000 87.000 90.000 121.000
Egenkapital: 4.628.000 4.566.000 4.905.000 4.839.000 4.771.000
Regnskap for  Kipa Holding AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -11.000 -11.000 -11.000 -13.000 -11.000
Driftsresultat -11.000 -11.000 -11.000 -13.000 -11.000
Finansinntekter 90.000 91.000 97.000 103.000 132.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 90.000 91.000 97.000 103.000 132.000
Resultat før skatt 79.000 80.000 87.000 90.000 121.000
Skattekostnad -17.000 -18.000 -21.000 -22.000 -33.000
Årsresultat 62.000 62.000 66.000 67.000 89.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.896.000 4.048.000 4.191.000 4.415.000 4.554.000
Sum omløpsmidler 750.000 536.000 734.000 446.000 250.000
Sum eiendeler 4.646.000 4.584.000 4.925.000 4.861.000 4.804.000
Sum opptjent egenkapital 4.528.000 4.466.000 4.805.000 4.739.000 4.671.000
Sum egenkapital 4.628.000 4.566.000 4.905.000 4.839.000 4.771.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 17.000 18.000 21.000 22.000 33.000
Sum gjeld og egenkapital 4.645.000 4.584.000 4.926.000 4.861.000 4.804.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -11.000 -11.000 -11.000 -13.000 -11.000
Driftskostnader -11.000 -11.000 -11.000 -13.000 -11.000
Driftsresultat -11.000 -11.000 -11.000 -13.000 -11.000
Finansinntekter 90.000 91.000 97.000 103.000 132.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 90.000 91.000 97.000 103.000 132.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 62.000 62.000 66.000 67.000 89.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 3.896.000 4.048.000 4.191.000 4.415.000 4.554.000
Sum anleggsmidler 3.896.000 4.048.000 4.191.000 4.415.000 4.554.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 750.000 536.000 734.000 446.000 250.000
Sum omløpsmidler 750.000 536.000 734.000 446.000 250.000
Sum eiendeler 4.646.000 4.584.000 4.925.000 4.861.000 4.804.000
Sum opptjent egenkapital 4.528.000 4.466.000 4.805.000 4.739.000 4.671.000
Sum egenkapital 4.628.000 4.566.000 4.905.000 4.839.000 4.771.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 17.000 18.000 21.000 22.000 33.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 17.000 18.000 21.000 22.000 33.000
Sum gjeld og egenkapital 4.645.000 4.584.000 4.926.000 4.861.000 4.804.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 733.000 518.000 713.000 424.000 217.000
Likviditetsgrad 1 44.1 29.8 3 20.3 7.6
Likviditetsgrad 2 44.1 29.8 3 20.3 7.6
Soliditet 99.6 99.6 99.6 99.5 99.3
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 1.7 1.7 1.7 1.9 2.5
Signatur
26.04.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex