Kipervika Legesenter AS
Juridisk navn:  Kipervika Legesenter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70104650
Keiser Willhelmsgate 24 Fax: 70129636
6002 Ålesund 6003 Ålesund
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ålesund
Org.nr: 983607888
Aksjekapital: 104.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 8/8/2001 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Egh R As
Utvikling:
Omsetning  
  
6%
Resultat  
  
-4.35%
Egenkapital  
  
10.25%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.410.000 3.217.000 3.291.000 3.342.000 3.208.000
Resultat: 110.000 115.000 114.000 112.000 57.000
Egenkapital: 925.000 839.000 751.000 665.000 582.000
Regnskap for  Kipervika Legesenter AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.410.000 3.217.000 3.291.000 3.342.000 3.208.000
Driftskostnader -3.301.000 -3.102.000 -3.178.000 -3.228.000 -3.144.000
Driftsresultat 109.000 114.000 113.000 114.000 64.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -2.000 -7.000
Finans 0 0 1.000 -2.000 -7.000
Resultat før skatt 110.000 115.000 114.000 112.000 57.000
Skattekostnad -24.000 -27.000 -28.000 -29.000 -16.000
Årsresultat 86.000 88.000 86.000 84.000 41.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 91.000 60.000 9.000 18.000 52.000
Sum omløpsmidler 1.251.000 1.116.000 1.077.000 1.003.000 1.108.000
Sum eiendeler 1.342.000 1.176.000 1.086.000 1.021.000 1.160.000
Sum opptjent egenkapital 597.000 511.000 423.000 337.000 254.000
Sum egenkapital 925.000 839.000 751.000 665.000 582.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 51.000
Sum kortsiktig gjeld 417.000 337.000 335.000 356.000 528.000
Sum gjeld og egenkapital 1.342.000 1.176.000 1.086.000 1.021.000 1.161.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.408.000 3.217.000 3.291.000 3.342.000 3.208.000
Andre inntekter 2.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.410.000 3.217.000 3.291.000 3.342.000 3.208.000
Varekostnad -40.000 -32.000 -28.000 -28.000 -29.000
Lønninger -1.615.000 -1.680.000 -1.737.000 -1.918.000 -1.714.000
Avskrivning -27.000 -3.000 -6.000 -29.000 -35.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.619.000 -1.387.000 -1.407.000 -1.253.000 -1.366.000
Driftskostnader -3.301.000 -3.102.000 -3.178.000 -3.228.000 -3.144.000
Driftsresultat 109.000 114.000 113.000 114.000 64.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -2.000 -7.000
Finans 0 0 1.000 -2.000 -7.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 86.000 88.000 86.000 84.000 41.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 3.000 4.000 9.000 11.000 9.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 26.000 32.000 0 0 4.000
Driftsløsøre 62.000 24.000 0 6.000 31.000
Sum varige driftsmidler 87.000 56.000 0 6.000 35.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 8.000
Sum anleggsmidler 91.000 60.000 9.000 18.000 52.000
Varebeholdning 13.000 13.000 13.000 14.000 15.000
Kundefordringer 481.000 450.000 287.000 449.000 429.000
Andre fordringer 67.000 56.000 24.000 24.000 187.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 690.000 597.000 753.000 516.000 477.000
Sum omløpsmidler 1.251.000 1.116.000 1.077.000 1.003.000 1.108.000
Sum eiendeler 1.342.000 1.176.000 1.086.000 1.021.000 1.160.000
Sum opptjent egenkapital 597.000 511.000 423.000 337.000 254.000
Sum egenkapital 925.000 839.000 751.000 665.000 582.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 51.000
Leverandørgjeld 121.000 68.000 67.000 38.000 194.000
Betalbar skatt 23.000 21.000 26.000 31.000 18.000
Skyldig offentlige avgifter 69.000 67.000 67.000 85.000 91.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 203.000 180.000 175.000 202.000 225.000
Sum kortsiktig gjeld 417.000 337.000 335.000 356.000 528.000
Sum gjeld og egenkapital 1.342.000 1.176.000 1.086.000 1.021.000 1.161.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 834.000 779.000 742.000 647.000 580.000
Likviditetsgrad 1 3 3.3 3.2 2.8 2.1
Likviditetsgrad 2 3 3.3 3.2 2.8 2.1
Soliditet 68.9 71.3 69.2 65.1 50.1
Resultatgrad 3.2 3.5 3.4 3.4 2.0
Rentedekningsgrad 5 9.1
Gjeldsgrad 0.5 0.4 0.4 0.5 1.0
Total kapitalrentabilitet 8.1 9.7 10.5 11.2 5.5
Signatur
05.04.2013
DAGLIG LEDER.
Prokurister
05.04.2013
DAGLIG LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex