Kirkeby & Parmann AS
Juridisk navn:  Kirkeby & Parmann AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41670641
Ullevålsveien 67 Ullevålsveien 67 Fax:
0454 Oslo 454 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 987951192
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/1/2005 1
Foretakstype: AS
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 219.000 945.000
Resultat: 0 0 -6.000 3.000 72.000
Egenkapital: 0 0 0 -34.000 -37.000
Regnskap for  Kirkeby & Parmann AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 219.000 945.000
Driftskostnader 0 0 -4.000 -215.000 -867.000
Driftsresultat 0 0 -4.000 3.000 79.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -2.000 0 -7.000
Finans 0 0 -2.000 0 -7.000
Resultat før skatt 0 0 -6.000 3.000 72.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 -6.000 3.000 119.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 0 16.000 15.000
Sum eiendeler 0 0 0 16.000 15.000
Sum opptjent egenkapital -100.000 -100.000 -100.000 -134.000 -429.000
Sum egenkapital 0 0 0 -34.000 -37.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 50.000 52.000
Sum gjeld og egenkapital 0 0 0 16.000 15.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 219.000 872.000
Andre inntekter 0 0 0 0 72.000
Driftsinntekter 0 0 0 219.000 945.000
Varekostnad 0 0 0 -80.000 -569.000
Lønninger 0 0 0 -6.000 -13.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 -4.000 -129.000 -285.000
Driftskostnader 0 0 -4.000 -215.000 -867.000
Driftsresultat 0 0 -4.000 3.000 79.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -2.000 0 -7.000
Finans 0 0 -2.000 0 -7.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 -6.000 3.000 119.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 6.000 6.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 11.000 9.000
Sum omløpsmidler 0 0 0 16.000 15.000
Sum eiendeler 0 0 0 16.000 15.000
Sum opptjent egenkapital -100.000 -100.000 -100.000 -134.000 -429.000
Sum egenkapital 0 0 0 -34.000 -37.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 16.000 18.000
Betalbar skatt 0 0 0 -9.000 -9.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 43.000 43.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 50.000 52.000
Sum gjeld og egenkapital 0 0 0 16.000 15.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 0 0 0 -34.000 -37.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.3
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.3 0.3
Soliditet -212.5 -246.7
Resultatgrad 1.4 8.4
Rentedekningsgrad 11.3
Gjeldsgrad -1.5 -1.4
Total kapitalrentabilitet 18.8 526.7
Signatur
19.09.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
19.09.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex