Kirkens Bymisjon Stiftelse Tønsberg/Vestfold
Juridisk navn:  Kirkens Bymisjon Stiftelse Tønsberg/Vestfold
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33016660
Postboks 421 Sentrum Storgata 7-9 Fax: 33016667
3101 Tønsberg 3126 Tønsberg
Fylke: Kommune:
Vestfold Tønsberg
Org.nr: 971317361
Aksjekapital: 847 NOK
Antall ansatte: 76
Etableringsdato: 2/20/1995
Foretakstype: STI
Revisor: Revisjonsfirmaet Hotvedt & Co AS
Regnskapsfører: Midtvestfold Regnskap Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
2.01%
Resultat  
  
1926.09%
Egenkapital  
  
10.08%
Hovedpunkter i regnskapet
2014 2013 2012 2011 2010
Omsetning: 17.615.000 17.268.000 18.702.000 15.079.000 13.846.000
Resultat: 420.000 -23.000 -129.000 708.000 -185.000
Egenkapital: 4.586.000 4.166.000 4.189.000 4.318.000 3.610.000
Regnskap for  Kirkens Bymisjon Stiftelse Tønsberg/Vestfold
Resultat 2014 2013 2012 2011 2010
Driftsinntekter 17.615.000 17.268.000 18.702.000 15.079.000 13.846.000
Driftskostnader -17.070.000 -17.204.000 -18.747.000 -14.262.000 -13.868.000
Driftsresultat 545.000 64.000 -46.000 816.000 -21.000
Finansinntekter 13.000 66.000 18.000 71.000 31.000
Finanskostnader -138.000 -153.000 -102.000 -179.000 -194.000
Finans -125.000 -87.000 -84.000 -108.000 -163.000
Resultat før skatt 420.000 -23.000 -129.000 708.000 -185.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 420.000 -23.000 -129.000 708.000 -185.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.139.000 5.768.000 6.023.000 6.230.000 6.176.000
Sum omløpsmidler 4.595.000 4.492.000 5.073.000 6.777.000 4.499.000
Sum eiendeler 13.734.000 10.260.000 11.096.000 13.007.000 10.675.000
Sum opptjent egenkapital 4.201.000 3.780.000 3.803.000 3.933.000 3.225.000
Sum egenkapital 4.586.000 4.166.000 4.189.000 4.318.000 3.610.000
Sum langsiktig gjeld 6.366.000 2.667.000 3.128.000 3.482.000 3.836.000
Sum kortsiktig gjeld 2.781.000 3.427.000 3.778.000 5.207.000 3.229.000
Sum gjeld og egenkapital 13.734.000 10.260.000 11.095.000 13.008.000 10.676.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.994.000 2.479.000 2.058.000 1.553.000 1.384.000
Andre inntekter 14.621.000 14.789.000 16.643.000 13.526.000 12.462.000
Driftsinntekter 17.615.000 17.268.000 18.702.000 15.079.000 13.846.000
Varekostnad -865.000 -645.000 -674.000 -541.000 -420.000
Lønninger -11.959.000 -12.178.000 -14.014.000 -10.456.000 -10.103.000
Avskrivning -302.000 0 -287.000 -296.000 -246.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.944.000 -4.381.000 -3.772.000 -2.969.000 -3.099.000
Driftskostnader -17.070.000 -17.204.000 -18.747.000 -14.262.000 -13.868.000
Driftsresultat 545.000 64.000 -46.000 816.000 -21.000
Finansinntekter 13.000 66.000 18.000 71.000 31.000
Finanskostnader -138.000 -153.000 -102.000 -179.000 -194.000
Finans -125.000 -87.000 -84.000 -108.000 -163.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 420.000 -23.000 -129.000 708.000 -185.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 8.471.000 5.296.000 5.465.000 5.634.000 5.646.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 624.000 442.000 558.000 576.000 510.000
Sum varige driftsmidler 9.095.000 5.738.000 6.023.000 6.210.000 6.156.000
Sum finansielle anleggsmidler 44.000 30.000 0 20.000 20.000
Sum anleggsmidler 9.139.000 5.768.000 6.023.000 6.230.000 6.176.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.503.000 1.222.000 1.535.000 1.153.000 829.000
Andre fordringer 229.000 3.000 2.000 6.000 1.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.862.000 3.267.000 3.535.000 5.618.000 3.669.000
Sum omløpsmidler 4.595.000 4.492.000 5.073.000 6.777.000 4.499.000
Sum eiendeler 13.734.000 10.260.000 11.096.000 13.007.000 10.675.000
Sum opptjent egenkapital 4.201.000 3.780.000 3.803.000 3.933.000 3.225.000
Sum egenkapital 4.586.000 4.166.000 4.189.000 4.318.000 3.610.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 6.366.000 2.667.000 3.128.000 3.482.000 3.836.000
Leverandørgjeld 301.000 228.000 149.000 735.000 673.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 900.000 696.000 976.000 821.000 816.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.580.000 2.503.000 2.653.000 3.650.000 1.741.000
Sum kortsiktig gjeld 2.781.000 3.427.000 3.778.000 5.207.000 3.229.000
Sum gjeld og egenkapital 13.734.000 10.260.000 11.095.000 13.008.000 10.676.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.814.000 1.065.000 1.295.000 1.570.000 1.270.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.3 1.3 1.3 1.4
Likviditetsgrad 2 1.7 1.4 1.4 1.4 1.4
Soliditet 33.4 40.6 37.8 33.2 33.8
Resultatgrad 3.1 0.4 -0.2 5.4 -0.2
Rentedekningsgrad 4.0 0.8 -0.3 5.0 0.1
Gjeldsgrad 2.0 1.5 1.6 2.0 2.0
Total kapitalrentabilitet 4.1 1.3 -0.3 6.8 0.1
Signatur
09.12.2015
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
09.12.2015
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2014
Normal beretning
Auditor Notes for 2013
Normal beretning
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex