Kirkens Bymisjon Stiftelse Tønsberg/Vestfold
Juridisk navn:  Kirkens Bymisjon Stiftelse Tønsberg/Vestfold
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33016660
Postboks 421 Sentrum Storgata 7-9 Fax: 33016667
3101 Tønsberg 3126 Tønsberg
Fylke: Kommune:
Vestfold Tønsberg
Org.nr: 971317361
Aksjekapital: 847 NOK
Antall ansatte: 27
Etableringsdato: 2/20/1995
Foretakstype: STI
Revisor: Revisjonsfirmaet Hotvedt & Co AS
Regnskapsfører: Midtvestfold Regnskap Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
24.03%
Resultat  
  
-118.22%
Egenkapital  
  
-2.99%
Hovedpunkter i regnskapet
2012 2011 2010 2009 2008
Omsetning: 18.702.000 15.079.000 13.846.000 12.519.000 13.792.000
Resultat: -129.000 708.000 -185.000 139.000 60.000
Egenkapital: 4.189.000 4.318.000 3.610.000 3.795.000 3.657.000
Regnskap for  Kirkens Bymisjon Stiftelse Tønsberg/Vestfold
Resultat 2012 2011 2010 2009 2008
Driftsinntekter 18.702.000 15.079.000 13.846.000 12.519.000 13.792.000
Driftskostnader -18.747.000 -14.262.000 -13.868.000 -12.204.000 -13.594.000
Driftsresultat -46.000 816.000 -21.000 316.000 198.000
Finansinntekter 18.000 71.000 31.000 41.000 146.000
Finanskostnader -102.000 -179.000 -194.000 -219.000 -284.000
Finans -84.000 -108.000 -163.000 -178.000 -138.000
Resultat før skatt -129.000 708.000 -185.000 139.000 60.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -129.000 708.000 -185.000 139.000 60.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.023.000 6.230.000 6.176.000 5.995.000 6.055.000
Sum omløpsmidler 5.073.000 6.777.000 4.499.000 4.249.000 4.381.000
Sum eiendeler 11.096.000 13.007.000 10.675.000 10.244.000 10.436.000
Sum opptjent egenkapital 3.803.000 3.933.000 3.225.000 3.410.000 3.271.000
Sum egenkapital 4.189.000 4.318.000 3.610.000 3.795.000 3.657.000
Sum langsiktig gjeld 3.128.000 3.482.000 3.836.000 3.538.000 3.857.000
Sum kortsiktig gjeld 3.778.000 5.207.000 3.229.000 2.911.000 2.922.000
Sum gjeld og egenkapital 11.095.000 13.008.000 10.676.000 10.245.000 10.436.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.058.000 1.553.000 1.384.000 1.358.000 1.285.000
Andre inntekter 16.643.000 13.526.000 12.462.000 11.162.000 12.507.000
Driftsinntekter 18.702.000 15.079.000 13.846.000 12.519.000 13.792.000
Varekostnad -674.000 -541.000 -420.000 -442.000 -533.000
Lønninger -14.014.000 -10.456.000 -10.103.000 -9.117.000 -10.064.000
Avskrivning -287.000 -296.000 -246.000 -225.000 -178.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.772.000 -2.969.000 -3.099.000 -2.420.000 -2.819.000
Driftskostnader -18.747.000 -14.262.000 -13.868.000 -12.204.000 -13.594.000
Driftsresultat -46.000 816.000 -21.000 316.000 198.000
Finansinntekter 18.000 71.000 31.000 41.000 146.000
Finanskostnader -102.000 -179.000 -194.000 -219.000 -284.000
Finans -84.000 -108.000 -163.000 -178.000 -138.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -129.000 708.000 -185.000 139.000 60.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 5.465.000 5.634.000 5.646.000 5.784.000 5.858.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 558.000 576.000 510.000 192.000 177.000
Sum varige driftsmidler 6.023.000 6.210.000 6.156.000 5.975.000 6.035.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 20.000 20.000 20.000 20.000
Sum anleggsmidler 6.023.000 6.230.000 6.176.000 5.995.000 6.055.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.535.000 1.153.000 829.000 1.048.000 665.000
Andre fordringer 2.000 6.000 1.000 6.000 10.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.535.000 5.618.000 3.669.000 3.195.000 3.707.000
Sum omløpsmidler 5.073.000 6.777.000 4.499.000 4.249.000 4.381.000
Sum eiendeler 11.096.000 13.007.000 10.675.000 10.244.000 10.436.000
Sum opptjent egenkapital 3.803.000 3.933.000 3.225.000 3.410.000 3.271.000
Sum egenkapital 4.189.000 4.318.000 3.610.000 3.795.000 3.657.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.128.000 3.482.000 3.836.000 3.538.000 3.857.000
Leverandørgjeld 149.000 735.000 673.000 735.000 486.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 976.000 821.000 816.000 748.000 833.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.653.000 3.650.000 1.741.000 1.428.000 1.603.000
Sum kortsiktig gjeld 3.778.000 5.207.000 3.229.000 2.911.000 2.922.000
Sum gjeld og egenkapital 11.095.000 13.008.000 10.676.000 10.245.000 10.436.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.295.000 1.570.000 1.270.000 1.338.000 1.459.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.3 1.4 1.5 1.5
Likviditetsgrad 2 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5
Soliditet 37.8 33.2 33.8 37.0 35.0
Resultatgrad -0.2 5.4 -0.2 2.5 1.4
Rentedekningsgrad -0.3 5.0 0.1 1.6 1.2
Gjeldsgrad 1.6 2.0 2.0 1.7 1.9
Total kapitalrentabilitet -0.3 6.8 0.1 3.5 3.3
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Auditor Notes for 2011
Normal beretning
Auditor Notes for 2010
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex