Kirkeveien Utbyggingsselskap AS
Juridisk navn:  Kirkeveien Utbyggingsselskap AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22891100
Postboks 6272 Etterstad Innspurten 15 Fax: 22891101
0603 Oslo 663 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 876549662
Aksjekapital: 600.000 NOK
Etableringsdato: 6/4/1996 1
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.98%
Resultat  
  
-35.76%
Egenkapital  
  
1.43%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 220.000 234.000 184.000 195.000 203.000
Resultat: 97.000 151.000 122.000 51.000 196.000
Egenkapital: 4.260.000 4.200.000 4.101.000 4.026.000 4.026.000
Regnskap for  Kirkeveien Utbyggingsselskap AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 220.000 234.000 184.000 195.000 203.000
Driftskostnader -132.000 -93.000 -88.000 -171.000 -10.000
Driftsresultat 89.000 141.000 96.000 24.000 192.000
Finansinntekter 8.000 10.000 27.000 27.000 4.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 8.000 10.000 27.000 27.000 4.000
Resultat før skatt 97.000 151.000 122.000 51.000 196.000
Skattekostnad -37.000 -52.000 -48.000 -50.000 -53.000
Årsresultat 60.000 99.000 75.000 1.000 143.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 322.000 358.000 410.000 458.000 508.000
Sum omløpsmidler 31.544.000 28.975.000 28.690.000 28.692.000 28.661.000
Sum eiendeler 31.866.000 29.333.000 29.100.000 29.150.000 29.169.000
Sum opptjent egenkapital 377.000 317.000 -1.299.000 -1.374.000 143.000
Sum egenkapital 4.260.000 4.200.000 4.101.000 4.026.000 4.026.000
Sum langsiktig gjeld 27.555.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000
Sum kortsiktig gjeld 51.000 133.000 0 124.000 144.000
Sum gjeld og egenkapital 31.866.000 29.333.000 29.101.000 29.150.000 29.170.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 184.000 195.000 203.000
Andre inntekter 220.000 234.000 0 0 0
Driftsinntekter 220.000 234.000 184.000 195.000 203.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -132.000 -93.000 -88.000 -171.000 -10.000
Driftskostnader -132.000 -93.000 -88.000 -171.000 -10.000
Driftsresultat 89.000 141.000 96.000 24.000 192.000
Finansinntekter 8.000 10.000 27.000 27.000 4.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 8.000 10.000 27.000 27.000 4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 60.000 99.000 75.000 1.000 143.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 322.000 358.000 410.000 458.000 508.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 322.000 358.000 410.000 458.000 508.000
Varebeholdning 30.936.000 28.520.000 27.088.000 25.843.000 24.308.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 608.000 455.000 1.602.000 2.850.000 4.353.000
Sum omløpsmidler 31.544.000 28.975.000 28.690.000 28.692.000 28.661.000
Sum eiendeler 31.866.000 29.333.000 29.100.000 29.150.000 29.169.000
Sum opptjent egenkapital 377.000 317.000 -1.299.000 -1.374.000 143.000
Sum egenkapital 4.260.000 4.200.000 4.101.000 4.026.000 4.026.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 27.555.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000
Leverandørgjeld 51.000 133.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 124.000 144.000
Sum kortsiktig gjeld 51.000 133.000 0 124.000 144.000
Sum gjeld og egenkapital 31.866.000 29.333.000 29.101.000 29.150.000 29.170.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 31.493.000 28.842.000 28.690.000 28.568.000 28.517.000
Likviditetsgrad 1 618. 217 231.4 199.0
Likviditetsgrad 2 11.9 3.4 0 23.0 30.3
Soliditet 13.4 14.3 14.1 13.8 13.8
Resultatgrad 40.5 60.3 52.2 12.3 94.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 6.5 6 6.1 6.2 6.2
Total kapitalrentabilitet 0.3 0.5 0.4 0.2 0.7
Signatur
06.06.2019
SIGNATUR I FELLESSKAP
KLUNGLAND ØYSTEIN
SIGNATUR I FELLESSKAP
GROTH RINGKJØB OTTO CHRISTIAN
SIGNATUR I FELLESSKAP
VEIDAHL ANDERS
SIGNATUR I FELLESSKAP
BAKKE TOR EVEN
Prokurister
02.12.2010
PROKURA IKKE TILDELT
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex