Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kirsten Olaug Simenstads Og Georg Simenstads Stiftelse For Eldre Og Uføre På Nes
Juridisk navn:  Kirsten Olaug Simenstads Og Georg Simenstads Stiftelse For Eldre Og Uføre På Nes
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62353379
C/O Ragnar Wold Kirkevegen 94 C/O Ragnar Wold Kirkevegen 94 Fax:
2388 Brumunddal 2388 Brumunddal
Fylke: Kommune:
Innlandet Ringsaker
Org.nr: 986726349
Aksjekapital: 497.000 NOK
Etableringsdato: 4/10/2003
Foretakstype: STI
Revisor: Lokal Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
40%
Egenkapital  
  
-0.6%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -3.000 -5.000 -3.000 2.000 -16.000
Egenkapital: 498.000 501.000 506.000 509.000 507.000
Regnskap for  Kirsten Olaug Simenstads Og Georg Simenstads Stiftelse For Eldre Og Uføre På Nes
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -7.000 -8.000 -6.000 -6.000 -29.000
Driftsresultat -7.000 -8.000 -6.000 -6.000 -29.000
Finansinntekter 4.000 3.000 3.000 8.000 14.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 4.000 3.000 3.000 8.000 14.000
Resultat før skatt -3.000 -5.000 -3.000 2.000 -16.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -3.000 -5.000 -3.000 2.000 -16.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 498.000 501.000 506.000 514.000 507.000
Sum eiendeler 498.000 501.000 506.000 514.000 507.000
Sum opptjent egenkapital 498.000 4.000 9.000 12.000 507.000
Sum egenkapital 498.000 501.000 506.000 509.000 507.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 5.000 0
Sum gjeld og egenkapital 498.000 501.000 506.000 514.000 507.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.000 -8.000 -6.000 -6.000 -29.000
Driftskostnader -7.000 -8.000 -6.000 -6.000 -29.000
Driftsresultat -7.000 -8.000 -6.000 -6.000 -29.000
Finansinntekter 4.000 3.000 3.000 8.000 14.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 4.000 3.000 3.000 8.000 14.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -3.000 -5.000 -3.000 2.000 -16.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 498.000 501.000 506.000 514.000 507.000
Sum omløpsmidler 498.000 501.000 506.000 514.000 507.000
Sum eiendeler 498.000 501.000 506.000 514.000 507.000
Sum opptjent egenkapital 498.000 4.000 9.000 12.000 507.000
Sum egenkapital 498.000 501.000 506.000 509.000 507.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 5.000 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 5.000 0
Sum gjeld og egenkapital 498.000 501.000 506.000 514.000 507.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 498.000 501.000 506.000 509.000 507.000
Likviditetsgrad 1 102.8
Likviditetsgrad 2 0 0 0 102.9 0.0
Soliditet 1 1 1 99.0 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet -0.6 -0.6 0.4 -3.0
Signatur
09.12.2015
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex