Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kirurgi Vest As
Juridisk navn:  Kirurgi Vest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55018321
Kalfarlien 6A Kalfarlien 6A Fax:
5022 Bergen 5022 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 914498260
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 11/11/2014
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-33.29%
Resultat  
  
-99.07%
Egenkapital  
  
0.51%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 565.000 847.000 906.000 400.000
Resultat: 2.000 215.000 361.000 -92.000
Egenkapital: 397.000 395.000 232.000 -39.000
Regnskap for  Kirurgi Vest As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 565.000 847.000 906.000 400.000
Driftskostnader -563.000 -632.000 -545.000 -491.000
Driftsresultat 2.000 214.000 361.000 -91.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -1.000
Finans 0 0 0 -1.000
Resultat før skatt 2.000 215.000 361.000 -92.000
Skattekostnad -1.000 -52.000 -67.000 23.000
Årsresultat 2.000 163.000 294.000 -69.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 23.000
Sum omløpsmidler 434.000 511.000 397.000 36.000
Sum eiendeler 434.000 511.000 397.000 59.000
Sum opptjent egenkapital 367.000 365.000 202.000 -69.000
Sum egenkapital 397.000 395.000 232.000 -39.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 37.000 116.000 165.000 98.000
Sum gjeld og egenkapital 434.000 511.000 397.000 59.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 565.000 847.000 906.000 400.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 565.000 847.000 906.000 400.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -306.000 -379.000 -305.000 -109.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -257.000 -253.000 -240.000 -382.000
Driftskostnader -563.000 -632.000 -545.000 -491.000
Driftsresultat 2.000 214.000 361.000 -91.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -1.000
Finans 0 0 0 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 2.000 163.000 294.000 -69.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 23.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 23.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 434.000 511.000 397.000 36.000
Sum omløpsmidler 434.000 511.000 397.000 36.000
Sum eiendeler 434.000 511.000 397.000 59.000
Sum opptjent egenkapital 367.000 365.000 202.000 -69.000
Sum egenkapital 397.000 395.000 232.000 -39.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 1.000 52.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 37.000 65.000 165.000 98.000
Sum kortsiktig gjeld 37.000 116.000 165.000 98.000
Sum gjeld og egenkapital 434.000 511.000 397.000 59.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 397.000 395.000 232.000 -62.000
Likviditetsgrad 1 11.7 4.4 2.4 0.4
Likviditetsgrad 2 11.7 4.4 2.4 0.4
Soliditet 91.5 77.3 58.4 -66.1
Resultatgrad 0.4 25.3 39.8 -22.8
Rentedekningsgrad -91.0
Gjeldsgrad 0.1 0.3 0.7 -2.5
Total kapitalrentabilitet 0.5 41.9 90.9 -154.2
Signatur
08.12.2014
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
08.12.2014
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex