Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kirurgiklinikken As
Juridisk navn:  Kirurgiklinikken As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23368000
Kirkeveien 131 Kirkeveien 131 Fax: 23368001
0361 Oslo 361 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 996419525
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 15
Etableringsdato: 11/3/2010
Foretakstype: AS
Revisor: Hovden & Vatne Statsautoriserte Revisorar As
Regnskapsfører: Regnskapskontoret Biz As
Utvikling:
Omsetning  
  
11.04%
Resultat  
  
3651.85%
Egenkapital  
  
658.65%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 18.144.000 16.340.000 11.246.000 11.142.000 10.023.000
Resultat: 2.026.000 54.000 -427.000 175.000 390.000
Egenkapital: 1.798.000 237.000 274.000 595.000 456.000
Regnskap for  Kirurgiklinikken As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 18.144.000 16.340.000 11.246.000 11.142.000 10.023.000
Driftskostnader -16.008.000 -16.164.000 -11.560.000 -10.843.000 -9.509.000
Driftsresultat 2.136.000 176.000 -314.000 299.000 514.000
Finansinntekter 7.000 2.000 2.000 1.000 10.000
Finanskostnader -116.000 -123.000 -114.000 -125.000 -134.000
Finans -109.000 -121.000 -112.000 -124.000 -124.000
Resultat før skatt 2.026.000 54.000 -427.000 175.000 390.000
Skattekostnad -465.000 -91.000 105.000 -37.000 -107.000
Årsresultat 1.561.000 -37.000 -321.000 139.000 283.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.795.000 5.515.000 6.213.000 5.291.000 4.838.000
Sum omløpsmidler 2.116.000 2.155.000 1.525.000 1.444.000 1.069.000
Sum eiendeler 6.911.000 7.670.000 7.738.000 6.735.000 5.907.000
Sum opptjent egenkapital 1.698.000 137.000 174.000 495.000 356.000
Sum egenkapital 1.798.000 237.000 274.000 595.000 456.000
Sum langsiktig gjeld 3.381.000 6.101.000 6.197.000 4.678.000 3.990.000
Sum kortsiktig gjeld 1.731.000 1.334.000 1.268.000 1.463.000 1.463.000
Sum gjeld og egenkapital 6.910.000 7.672.000 7.739.000 6.736.000 5.909.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 18.144.000 16.260.000 11.246.000 11.142.000 10.023.000
Andre inntekter 0 80.000 0 0 0
Driftsinntekter 18.144.000 16.340.000 11.246.000 11.142.000 10.023.000
Varekostnad -7.436.000 -6.765.000 -4.466.000 -4.027.000 -3.276.000
Lønninger -3.853.000 -3.795.000 -2.946.000 -2.843.000 -2.381.000
Avskrivning -982.000 -971.000 -932.000 -854.000 -719.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.737.000 -4.633.000 -3.216.000 -3.119.000 -3.133.000
Driftskostnader -16.008.000 -16.164.000 -11.560.000 -10.843.000 -9.509.000
Driftsresultat 2.136.000 176.000 -314.000 299.000 514.000
Finansinntekter 7.000 2.000 2.000 1.000 10.000
Finanskostnader -116.000 -123.000 -114.000 -125.000 -134.000
Finans -109.000 -121.000 -112.000 -124.000 -124.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.561.000 -37.000 -321.000 139.000 283.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 4.795.000 5.515.000 6.213.000 5.291.000 4.838.000
Sum varige driftsmidler 4.795.000 5.515.000 6.213.000 5.291.000 4.838.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 4.795.000 5.515.000 6.213.000 5.291.000 4.838.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 489.000 213.000 399.000 441.000 322.000
Andre fordringer 223.000 226.000 707.000 41.000 76.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.404.000 1.716.000 419.000 963.000 671.000
Sum omløpsmidler 2.116.000 2.155.000 1.525.000 1.444.000 1.069.000
Sum eiendeler 6.911.000 7.670.000 7.738.000 6.735.000 5.907.000
Sum opptjent egenkapital 1.698.000 137.000 174.000 495.000 356.000
Sum egenkapital 1.798.000 237.000 274.000 595.000 456.000
Sum avsetninger til forpliktelser 157.000 159.000 67.000 173.000 136.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.381.000 6.101.000 6.197.000 4.678.000 3.990.000
Leverandørgjeld 666.000 697.000 815.000 1.010.000 1.099.000
Betalbar skatt 466.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 246.000 246.000 202.000 193.000 156.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 353.000 391.000 251.000 260.000 208.000
Sum kortsiktig gjeld 1.731.000 1.334.000 1.268.000 1.463.000 1.463.000
Sum gjeld og egenkapital 6.910.000 7.672.000 7.739.000 6.736.000 5.909.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 385.000 821.000 257.000 -19.000 -394.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.6 1.2 1.0 0.7
Likviditetsgrad 2 1.2 1.6 1.2 1.0 0.8
Soliditet 2 3.1 3.5 8.8 7.7
Resultatgrad 11.8 1.1 -2.8 2.7 5.1
Rentedekningsgrad 18.4 1.4 -2.8 2.4 3.9
Gjeldsgrad 2.8 31.4 27.2 10.3 12.0
Total kapitalrentabilitet 3 2.3 4.5 8.9
Signatur
26.08.2011
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex