Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kirurgisk Spesialistpraksis AS
Juridisk navn:  Kirurgisk Spesialistpraksis AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69398302
Oppsaltoppen 14C Oppsaltoppen 14C Fax: 69398468
0687 Oslo 687 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 983990967
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 11/8/2001
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ecit Viken As
Utvikling:
Omsetning  
  
161.64%
Resultat  
  
972.97%
Egenkapital  
  
50.44%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.001.000 1.147.000 965.000 883.000 721.000
Resultat: 1.985.000 185.000 133.000 -1.000 -99.000
Egenkapital: 4.611.000 3.065.000 2.924.000 2.799.000 2.799.000
Regnskap for  Kirurgisk Spesialistpraksis AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.001.000 1.147.000 965.000 883.000 721.000
Driftskostnader -992.000 -956.000 -823.000 -884.000 -815.000
Driftsresultat 2.009.000 190.000 142.000 -1.000 -94.000
Finansinntekter 2.000 2.000 0 0 0
Finanskostnader -26.000 -7.000 -9.000 0 -6.000
Finans -24.000 -5.000 -9.000 0 -6.000
Resultat før skatt 1.985.000 185.000 133.000 -1.000 -99.000
Skattekostnad -439.000 -44.000 -8.000 0 0
Årsresultat 1.546.000 141.000 125.000 -1.000 -99.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 576.000 2.802.000 2.790.000 2.794.000 2.791.000
Sum omløpsmidler 5.171.000 427.000 318.000 57.000 140.000
Sum eiendeler 5.747.000 3.229.000 3.108.000 2.851.000 2.931.000
Sum opptjent egenkapital 4.511.000 2.965.000 2.824.000 2.699.000 2.699.000
Sum egenkapital 4.611.000 3.065.000 2.924.000 2.799.000 2.799.000
Sum langsiktig gjeld 389.000 20.000 13.000 26.000 11.000
Sum kortsiktig gjeld 748.000 144.000 172.000 26.000 121.000
Sum gjeld og egenkapital 5.748.000 3.229.000 3.109.000 2.851.000 2.931.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 759.000 1.076.000 860.000 783.000 621.000
Andre inntekter 2.242.000 71.000 104.000 100.000 100.000
Driftsinntekter 3.001.000 1.147.000 965.000 883.000 721.000
Varekostnad 0 0 -40.000 -137.000 -91.000
Lønninger -637.000 -776.000 -636.000 -631.000 -579.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -355.000 -180.000 -147.000 -116.000 -145.000
Driftskostnader -992.000 -956.000 -823.000 -884.000 -815.000
Driftsresultat 2.009.000 190.000 142.000 -1.000 -94.000
Finansinntekter 2.000 2.000 0 0 0
Finanskostnader -26.000 -7.000 -9.000 0 -6.000
Finans -24.000 -5.000 -9.000 0 -6.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.546.000 141.000 125.000 -1.000 -99.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 2.790.000 2.790.000 2.790.000 2.790.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 2.790.000 2.790.000 2.790.000 2.790.000
Sum finansielle anleggsmidler 576.000 13.000 0 4.000 1.000
Sum anleggsmidler 576.000 2.802.000 2.790.000 2.794.000 2.791.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 38.000 218.000 112.000 0 0
Andre fordringer 0 10.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 5.134.000 199.000 206.000 57.000 140.000
Sum omløpsmidler 5.171.000 427.000 318.000 57.000 140.000
Sum eiendeler 5.747.000 3.229.000 3.108.000 2.851.000 2.931.000
Sum opptjent egenkapital 4.511.000 2.965.000 2.824.000 2.699.000 2.699.000
Sum egenkapital 4.611.000 3.065.000 2.924.000 2.799.000 2.799.000
Sum avsetninger til forpliktelser 389.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 389.000 20.000 13.000 26.000 11.000
Leverandørgjeld 0 0 2.000 0 1.000
Betalbar skatt 50.000 44.000 8.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 100.000 89.000 105.000 20.000 84.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 598.000 11.000 56.000 6.000 36.000
Sum kortsiktig gjeld 748.000 144.000 172.000 26.000 121.000
Sum gjeld og egenkapital 5.748.000 3.229.000 3.109.000 2.851.000 2.931.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.423.000 283.000 146.000 31.000 19.000
Likviditetsgrad 1 6.9 3 1.8 2.2 1.2
Likviditetsgrad 2 6.9 3 1.8 2.2 1.2
Soliditet 80.2 94.9 9 98.2 95.5
Resultatgrad 66.9 16.6 14.7 -0.1 -13.0
Rentedekningsgrad 77.3 27.1 15.8 -15.7
Gjeldsgrad 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 3 5.9 4.6 0.0 -3.2
Signatur
30.11.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex