Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kiwi Kafe & Pub As
Juridisk navn:  Kiwi Kafe & Pub As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78999200
Grøna Lund Grøna Lund Fax:
9910 Bjørnevatn 9910 Bjørnevatn
Fylke: Kommune:
Finnmark Sør-varanger
Org.nr: 918103961
Aksjekapital: 60.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 11/1/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bakke Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
14.1%
Resultat  
  
-46.15%
Egenkapital  
  
8.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 2.962.000 2.596.000 0
Resultat: 7.000 13.000 -5.000
Egenkapital: 65.000 60.000 47.000
Regnskap for  Kiwi Kafe & Pub As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.962.000 2.596.000 0
Driftskostnader -2.940.000 -2.565.000 -2.000
Driftsresultat 23.000 31.000 -2.000
Finansinntekter 1.000 0 0
Finanskostnader -17.000 -18.000 -3.000
Finans -16.000 -18.000 -3.000
Resultat før skatt 7.000 13.000 -5.000
Skattekostnad -1.000 0 0
Årsresultat 5.000 13.000 -5.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 131.000 110.000 0
Sum omløpsmidler 600.000 389.000 47.000
Sum eiendeler 731.000 499.000 47.000
Sum opptjent egenkapital 5.000 0 -13.000
Sum egenkapital 65.000 60.000 47.000
Sum langsiktig gjeld 215.000 148.000 0
Sum kortsiktig gjeld 452.000 291.000 0
Sum gjeld og egenkapital 732.000 499.000 47.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.962.000 2.596.000 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 2.962.000 2.596.000 0
Varekostnad -1.352.000 -1.145.000 0
Lønninger -1.085.000 -1.023.000 0
Avskrivning -27.000 -14.000 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -476.000 -383.000 -2.000
Driftskostnader -2.940.000 -2.565.000 -2.000
Driftsresultat 23.000 31.000 -2.000
Finansinntekter 1.000 0 0
Finanskostnader -17.000 -18.000 -3.000
Finans -16.000 -18.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 5.000 13.000 -5.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 85.000 110.000 0
Driftsløsøre 46.000 0 0
Sum varige driftsmidler 131.000 110.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 131.000 110.000 0
Varebeholdning 200.000 138.000 0
Kundefordringer 91.000 18.000 0
Andre fordringer 17.000 71.000 1.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 293.000 162.000 46.000
Sum omløpsmidler 600.000 389.000 47.000
Sum eiendeler 731.000 499.000 47.000
Sum opptjent egenkapital 5.000 0 -13.000
Sum egenkapital 65.000 60.000 47.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 215.000 148.000 0
Leverandørgjeld 183.000 178.000 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 77.000 23.000 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 192.000 90.000 0
Sum kortsiktig gjeld 452.000 291.000 0
Sum gjeld og egenkapital 732.000 499.000 47.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 148.000 98.000 47.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.3
Likviditetsgrad 2 0.9 0.9 0
Soliditet 8.9 1 1
Resultatgrad 0.8 1.2
Rentedekningsgrad 1.4 1.7 -0.7
Gjeldsgrad 10.3 7.3 0
Total kapitalrentabilitet 3.3 6.2 -4.3
Signatur
29.11.2016
Prokurister
29.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex