Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kjærlighetens Hjem
Juridisk navn:  Kjærlighetens Hjem
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97509699
Mor Smes Veg 6F Mor Smes Veg 6F Fax:
2008 Fjerdingby 2008 Fjerdingby
Fylke: Kommune:
Viken Rælingen
Org.nr: 992372281
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 6/1/2002 1
Foretakstype: FLI
Utvikling:
Omsetning  
  
19.39%
Resultat  
  
-11.11%
Egenkapital  
  
36.23%
Hovedpunkter i regnskapet
2013 2010 2009
Omsetning: 197.000 165.000 105.000
Resultat: 24.000 27.000 -7.000
Egenkapital: 94.000 69.000 42.000
Regnskap for  Kjærlighetens Hjem
Resultat 2013 2010 2009
Driftsinntekter 197.000 165.000 105.000
Driftskostnader -173.000 -138.000 -112.000
Driftsresultat 24.000 27.000 -7.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt 24.000 27.000 -7.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 24.000 27.000 -7.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 94.000 69.000 42.000
Sum eiendeler 94.000 69.000 42.000
Sum opptjent egenkapital 94.000 0
Sum egenkapital 94.000 69.000 42.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 94.000 69.000 42.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 197.000 165.000
Driftsinntekter 197.000 165.000 105.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -173.000 -138.000 -112.000
Driftskostnader -173.000 -138.000 -112.000
Driftsresultat 24.000 27.000 -7.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 24.000 27.000 -7.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 94.000 69.000 42.000
Sum omløpsmidler 94.000 69.000 42.000
Sum eiendeler 94.000 69.000 42.000
Sum opptjent egenkapital 94.000 0
Sum egenkapital 94.000 69.000 42.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 94.000 69.000 42.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 94.000 69.000 42.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0.0 0.0 0.0
Soliditet 100.0 100.0 100.0
Resultatgrad 12.2 16.4 -6.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 25.5 39.1 -16.7
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2013
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2010
Normal beretning
Auditor Notes for 2009
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex