Kjølberggata 24 Borettslag
Juridisk navn:  Kjølberggata 24 Borettslag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22865500
V/Obos Eiendomsforvaltning As Postboks 6668 St.Olavs Plass V/Obos Eiendomsforvaltning As Hammersborg Torg 1 Fax: 22701571
0129 Oslo 179 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 894614412
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 8/12/2009
Foretakstype: BRL
Revisor: Revisjonsfirmaet Flattum & Co AS
Regnskapsfører: Obos Eiendomsforvaltning As
Utvikling:
Omsetning  
  
5.38%
Resultat  
  
-123.46%
Egenkapital  
  
-43.18%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 490.000 465.000 404.000 408.000 373.000
Resultat: -38.000 162.000 72.000 -131.000 62.000
Egenkapital: -126.000 -88.000 -250.000 -321.000 -190.000
Regnskap for  Kjølberggata 24 Borettslag
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 490.000 465.000 404.000 408.000 373.000
Driftskostnader -522.000 -294.000 -322.000 -523.000 -292.000
Driftsresultat -33.000 171.000 82.000 -114.000 81.000
Finansinntekter 10.000 9.000 10.000 8.000 13.000
Finanskostnader -15.000 -18.000 -21.000 -25.000 -33.000
Finans -5.000 -9.000 -11.000 -17.000 -20.000
Resultat før skatt -38.000 162.000 72.000 -131.000 62.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -38.000 162.000 72.000 -131.000 62.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 14.325.000 14.325.000 14.325.000 14.325.000 14.325.000
Sum omløpsmidler 312.000 329.000 220.000 223.000 433.000
Sum eiendeler 14.637.000 14.654.000 14.545.000 14.548.000 14.758.000
Sum opptjent egenkapital -181.000 -143.000 -305.000 -376.000 -190.000
Sum egenkapital -126.000 -88.000 -250.000 -321.000 -190.000
Sum langsiktig gjeld 14.608.000 14.691.000 14.770.000 14.847.000 14.926.000
Sum kortsiktig gjeld 155.000 51.000 25.000 23.000 22.000
Sum gjeld og egenkapital 14.637.000 14.654.000 14.545.000 14.549.000 14.758.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 490.000 465.000 404.000 408.000 373.000
Driftsinntekter 490.000 465.000 404.000 408.000 373.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -17.000 -17.000 -3.000 -17.000 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -505.000 -277.000 -319.000 -506.000 -292.000
Driftskostnader -522.000 -294.000 -322.000 -523.000 -292.000
Driftsresultat -33.000 171.000 82.000 -114.000 81.000
Finansinntekter 10.000 9.000 10.000 8.000 13.000
Finanskostnader -15.000 -18.000 -21.000 -25.000 -33.000
Finans -5.000 -9.000 -11.000 -17.000 -20.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -38.000 162.000 72.000 -131.000 62.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 14.325.000 14.325.000 14.325.000 14.325.000 14.325.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 14.325.000 14.325.000 14.325.000 14.325.000 14.325.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 14.325.000 14.325.000 14.325.000 14.325.000 14.325.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 35.000 38.000 0 20.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 277.000 291.000 220.000 203.000 433.000
Sum omløpsmidler 312.000 329.000 220.000 223.000 433.000
Sum eiendeler 14.637.000 14.654.000 14.545.000 14.548.000 14.758.000
Sum opptjent egenkapital -181.000 -143.000 -305.000 -376.000 -190.000
Sum egenkapital -126.000 -88.000 -250.000 -321.000 -190.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 14.270.000
Gjeld til kredittinstitutt 8.000 8.000 8.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 14.608.000 14.691.000 14.770.000 14.847.000 14.926.000
Leverandørgjeld 140.000 36.000 6.000 2.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 2.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.000 7.000 10.000 19.000 22.000
Sum kortsiktig gjeld 155.000 51.000 25.000 23.000 22.000
Sum gjeld og egenkapital 14.637.000 14.654.000 14.545.000 14.549.000 14.758.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 157.000 278.000 195.000 200.000 411.000
Likviditetsgrad 1 2 6.5 8.8 9.7 19.7
Likviditetsgrad 2 2 6.5 8.8 9.7 19.7
Soliditet -0.9 -0.6 -1.7 -2.2 -1.3
Resultatgrad -6.7 36.8 20.3 -27.9 21.7
Rentedekningsgrad -2.2 9.5 3.9 -4.2 2.8
Gjeldsgrad -117.2 -167.5 -59.2 -46.3 -78.7
Total kapitalrentabilitet -0.2 1.2 0.6 -0.7 0.6
Signatur
26.02.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
26.02.2016
PROKURA
FØRDE CHRISTIAN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex