Kjøleservice As
Juridisk navn:  Kjøleservice As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97170047
Trollvikveien 150 Trollvikveien 150 Fax:
9307 Finnsnes 9307 Finnsnes
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Senja
Org.nr: 994495577
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/1/2009 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Finnsnes Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
33.85%
Resultat  
  
1178.57%
Egenkapital  
  
47.87%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.958.000 2.957.000 1.250.000 0 199.000
Resultat: 453.000 -42.000 391.000 -84.000 70.000
Egenkapital: 1.078.000 729.000 759.000 463.000 516.000
Regnskap for  Kjøleservice As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.958.000 2.957.000 1.250.000 0 199.000
Driftskostnader -3.506.000 -2.997.000 -858.000 -84.000 -128.000
Driftsresultat 452.000 -41.000 392.000 -84.000 70.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 0 0
Finanskostnader 0 -3.000 0 0 0
Finans 1.000 -2.000 0 0 0
Resultat før skatt 453.000 -42.000 391.000 -84.000 70.000
Skattekostnad -103.000 12.000 -95.000 31.000 -19.000
Årsresultat 350.000 -30.000 296.000 -54.000 51.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 713.000 811.000 938.000 630.000 702.000
Sum omløpsmidler 972.000 436.000 786.000 124.000 191.000
Sum eiendeler 1.685.000 1.247.000 1.724.000 754.000 893.000
Sum opptjent egenkapital 978.000 629.000 659.000 363.000 416.000
Sum egenkapital 1.078.000 729.000 759.000 463.000 516.000
Sum langsiktig gjeld 65.000 212.000 785.000 241.000 272.000
Sum kortsiktig gjeld 543.000 306.000 180.000 50.000 105.000
Sum gjeld og egenkapital 1.686.000 1.247.000 1.724.000 754.000 893.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.958.000 2.957.000 1.250.000 0 199.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.958.000 2.957.000 1.250.000 0 199.000
Varekostnad -2.220.000 -1.905.000 -650.000 0 0
Lønninger -618.000 -611.000 -4.000 0 0
Avskrivning -131.000 -127.000 -97.000 -76.000 -76.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -537.000 -354.000 -107.000 -8.000 -52.000
Driftskostnader -3.506.000 -2.997.000 -858.000 -84.000 -128.000
Driftsresultat 452.000 -41.000 392.000 -84.000 70.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 0 0
Finanskostnader 0 -3.000 0 0 0
Finans 1.000 -2.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 350.000 -30.000 296.000 -54.000 51.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 66.000 66.000 66.000 66.000 63.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 311.000 333.000 384.000 0 0
Sum varige driftsmidler 713.000 811.000 938.000 630.000 702.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 713.000 811.000 938.000 630.000 702.000
Varebeholdning 208.000 0 0 0 0
Kundefordringer 151.000 125.000 361.000 0 0
Andre fordringer 71.000 106.000 0 1.000 18.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 543.000 205.000 425.000 123.000 173.000
Sum omløpsmidler 972.000 436.000 786.000 124.000 191.000
Sum eiendeler 1.685.000 1.247.000 1.724.000 754.000 893.000
Sum opptjent egenkapital 978.000 629.000 659.000 363.000 416.000
Sum egenkapital 1.078.000 729.000 759.000 463.000 516.000
Sum avsetninger til forpliktelser 65.000 81.000 95.000 101.000 132.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 65.000 212.000 785.000 241.000 272.000
Leverandørgjeld 228.000 245.000 80.000 0 8.000
Betalbar skatt 119.000 2.000 101.000 0 47.000
Skyldig offentlige avgifter 159.000 59.000 30.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 36.000 0 -31.000 50.000 50.000
Sum kortsiktig gjeld 543.000 306.000 180.000 50.000 105.000
Sum gjeld og egenkapital 1.686.000 1.247.000 1.724.000 754.000 893.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 429.000 130.000 606.000 74.000 86.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.4 4.4 2.5 1.8
Likviditetsgrad 2 1.4 1.4 4.4 2.5 1.9
Soliditet 63.9 58.5 4 61.4 57.8
Resultatgrad 11.4 -1.4 31.4 35.2
Rentedekningsgrad -13.7
Gjeldsgrad 0.6 0.7 1.3 0.6 0.7
Total kapitalrentabilitet 26.9 -3.2 22.7 -11.1 7.8
Signatur
07.10.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
07.10.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex