Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kjølsdalen Montessoribarnehage Sa
Juridisk navn:  Kjølsdalen Montessoribarnehage Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51863125
Daltunvegen 19 Daltunvegen 19 Fax:
6776 Kjølsdalen 6776 Kjølsdalen
Fylke: Kommune:
Vestland Stad
Org.nr: 971365889
Aksjekapital: 5.000 NOK
Antall ansatte: 16
Etableringsdato: 2/20/1995
Foretakstype: SA
Revisor: Hovden & Vatne Statsautoriserte Revisorar As
Utvikling:
Omsetning  
  
28.21%
Resultat  
  
298.23%
Egenkapital  
  
52.63%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 7.386.000 5.761.000 4.828.000 4.125.000 3.250.000
Resultat: 559.000 -282.000 191.000 50.000 127.000
Egenkapital: 1.624.000 1.064.000 1.345.000 1.153.000 1.100.000
Regnskap for  Kjølsdalen Montessoribarnehage Sa
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 7.386.000 5.761.000 4.828.000 4.125.000 3.250.000
Driftskostnader -6.829.000 -6.045.000 -4.640.000 -4.077.000 -3.124.000
Driftsresultat 557.000 -284.000 190.000 49.000 125.000
Finansinntekter 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Resultat før skatt 559.000 -282.000 191.000 50.000 127.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 559.000 -282.000 191.000 50.000 127.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 546.000 510.000 43.000 55.000 0
Sum omløpsmidler 2.169.000 1.694.000 2.141.000 1.918.000 1.669.000
Sum eiendeler 2.715.000 2.204.000 2.184.000 1.973.000 1.669.000
Sum opptjent egenkapital 1.618.000 1.059.000 1.340.000 1.149.000 1.098.000
Sum egenkapital 1.624.000 1.064.000 1.345.000 1.153.000 1.100.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.091.000 1.141.000 839.000 820.000 568.000
Sum gjeld og egenkapital 2.714.000 2.205.000 2.183.000 1.973.000 1.668.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.266.000 4.762.000 4.027.000 3.377.000 2.715.000
Andre inntekter 1.120.000 999.000 802.000 748.000 535.000
Driftsinntekter 7.386.000 5.761.000 4.828.000 4.125.000 3.250.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -5.713.000 -5.024.000 -3.962.000 -3.532.000 -2.747.000
Avskrivning -143.000 -33.000 -12.000 -4.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -973.000 -988.000 -666.000 -541.000 -377.000
Driftskostnader -6.829.000 -6.045.000 -4.640.000 -4.077.000 -3.124.000
Driftsresultat 557.000 -284.000 190.000 49.000 125.000
Finansinntekter 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 559.000 -282.000 191.000 50.000 127.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 546.000 510.000 43.000 55.000 0
Sum varige driftsmidler 546.000 510.000 43.000 55.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 546.000 510.000 43.000 55.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 15.000 31.000 39.000 21.000 10.000
Andre fordringer 328.000 379.000 223.000 159.000 170.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.826.000 1.284.000 1.880.000 1.738.000 1.489.000
Sum omløpsmidler 2.169.000 1.694.000 2.141.000 1.918.000 1.669.000
Sum eiendeler 2.715.000 2.204.000 2.184.000 1.973.000 1.669.000
Sum opptjent egenkapital 1.618.000 1.059.000 1.340.000 1.149.000 1.098.000
Sum egenkapital 1.624.000 1.064.000 1.345.000 1.153.000 1.100.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 230.000 291.000 226.000 354.000 114.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 237.000 271.000 131.000 16.000 149.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 624.000 579.000 481.000 450.000 305.000
Sum kortsiktig gjeld 1.091.000 1.141.000 839.000 820.000 568.000
Sum gjeld og egenkapital 2.714.000 2.205.000 2.183.000 1.973.000 1.668.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.078.000 553.000 1.302.000 1.098.000 1.101.000
Likviditetsgrad 1 2 1.5 2.6 2.3 2.9
Likviditetsgrad 2 2 1.5 2.6 2.3 3.0
Soliditet 59.8 48.3 61.6 58.4 65.9
Resultatgrad 7.5 -4.9 3.9 1.2 3.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.7 1.1 0.6 0.7 0.5
Total kapitalrentabilitet 20.6 -12.8 8.8 2.6 7.6
Signatur
06.09.2017
STYRET I FELLESSKAP ELLER DAGLEG LEIAR OG STYRELEIAR I FELLESSKAP.
Prokurister
06.09.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex