Kjapp Marina AS
Juridisk navn:  Kjapp Marina AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55124640
Postboks 168 Sandli Grimstadvegen 93 Fax: 55334651
5862 Bergen 5252 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 987183586
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/27/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Advisor Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
37.93%
Resultat  
  
716.78%
Egenkapital  
  
-5.11%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.880.000 1.363.000 1.436.000 1.045.000 1.123.000
Resultat: 919.000 -149.000 180.000 -37.000 119.000
Egenkapital: 1.299.000 1.369.000 1.518.000 1.344.000 1.381.000
Regnskap for  Kjapp Marina AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.880.000 1.363.000 1.436.000 1.045.000 1.123.000
Driftskostnader -943.000 -1.489.000 -1.268.000 -1.082.000 -1.008.000
Driftsresultat 938.000 -125.000 168.000 -39.000 115.000
Finansinntekter 6.000 6.000 11.000 2.000 4.000
Finanskostnader -25.000 -30.000 0 0 0
Finans -19.000 -24.000 11.000 2.000 4.000
Resultat før skatt 919.000 -149.000 180.000 -37.000 119.000
Skattekostnad -175.000 0 -6.000 0 -29.000
Årsresultat 744.000 -149.000 174.000 -37.000 90.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.834.000 2.941.000 3.113.000 1.539.000 1.547.000
Sum omløpsmidler 158.000 39.000 86.000 109.000 153.000
Sum eiendeler 2.992.000 2.980.000 3.199.000 1.648.000 1.700.000
Sum opptjent egenkapital 1.269.000 1.269.000 1.418.000 1.244.000 1.281.000
Sum egenkapital 1.299.000 1.369.000 1.518.000 1.344.000 1.381.000
Sum langsiktig gjeld 636.000 950.000 0 0 -1.000
Sum kortsiktig gjeld 1.056.000 661.000 1.682.000 304.000 320.000
Sum gjeld og egenkapital 2.991.000 2.980.000 3.200.000 1.648.000 1.700.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.763.000 1.259.000 1.353.000 1.045.000 1.123.000
Andre inntekter 116.000 104.000 83.000 0 0
Driftsinntekter 1.880.000 1.363.000 1.436.000 1.045.000 1.123.000
Varekostnad -74.000 -22.000 -40.000 0 0
Lønninger -377.000 -947.000 -799.000 -843.000 -902.000
Avskrivning -107.000 -173.000 -26.000 -7.000 -13.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -385.000 -347.000 -403.000 -232.000 -93.000
Driftskostnader -943.000 -1.489.000 -1.268.000 -1.082.000 -1.008.000
Driftsresultat 938.000 -125.000 168.000 -39.000 115.000
Finansinntekter 6.000 6.000 11.000 2.000 4.000
Finanskostnader -25.000 -30.000 0 0 0
Finans -19.000 -24.000 11.000 2.000 4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -744.000 0 0 0 0
Årsresultat 744.000 -149.000 174.000 -37.000 90.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.539.000 1.539.000 1.539.000 1.539.000 1.539.000
Maskiner anlegg 1.295.000 1.402.000 1.574.000 0 8.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.834.000 2.941.000 3.113.000 1.539.000 1.547.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.834.000 2.941.000 3.113.000 1.539.000 1.547.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 102.000 0 29.000 5.000 29.000
Andre fordringer 29.000 14.000 8.000 98.000 109.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 27.000 25.000 49.000 5.000 14.000
Sum omløpsmidler 158.000 39.000 86.000 109.000 153.000
Sum eiendeler 2.992.000 2.980.000 3.199.000 1.648.000 1.700.000
Sum opptjent egenkapital 1.269.000 1.269.000 1.418.000 1.244.000 1.281.000
Sum egenkapital 1.299.000 1.369.000 1.518.000 1.344.000 1.381.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 636.000 950.000 0 0 -1.000
Leverandørgjeld 16.000 32.000 1.238.000 90.000 2.000
Betalbar skatt 175.000 0 6.000 0 29.000
Skyldig offentlige avgifter 86.000 54.000 232.000 25.000 60.000
Utbytte -744.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 35.000 575.000 206.000 188.000 230.000
Sum kortsiktig gjeld 1.056.000 661.000 1.682.000 304.000 320.000
Sum gjeld og egenkapital 2.991.000 2.980.000 3.200.000 1.648.000 1.700.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -898.000 -622.000 -1.596.000 -195.000 -167.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.1 0.1 0.4 0.5
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0.1 0.4 0.5
Soliditet 43.4 45.9 47.4 81.6 81.2
Resultatgrad 49.9 -9.2 11.7 -3.7 10.2
Rentedekningsgrad 37.5 -4.2
Gjeldsgrad 1.3 1.2 1.1 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet 31.6 5.6 -2.2 7.0
Signatur
12.09.2018
Prokurister
12.09.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex