Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kjb's Agentur As
Juridisk navn:  Kjb's Agentur As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Støleskaret 48 Støleskaret 48 Fax:
6037 Eidsnes 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Sula
Org.nr: 911614316
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 2/5/2013 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
10.99%
Resultat  
  
34.91%
Egenkapital  
  
171.88%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 828.000 746.000 779.000 105.000 1.002.000
Resultat: 143.000 106.000 61.000 57.000 -184.000
Egenkapital: 174.000 64.000 -17.000 -62.000 -101.000
Regnskap for  Kjb's Agentur As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 828.000 746.000 779.000 105.000 1.002.000
Driftskostnader -663.000 -641.000 -717.000 -46.000 -1.186.000
Driftsresultat 165.000 106.000 61.000 59.000 -184.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -21.000 0 0 -2.000 0
Finans -21.000 0 0 -2.000 0
Resultat før skatt 143.000 106.000 61.000 57.000 -184.000
Skattekostnad -33.000 -25.000 -16.000 -18.000 50.000
Årsresultat 110.000 80.000 45.000 39.000 -134.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 793.000 0 16.000 32.000 49.000
Sum omløpsmidler 344.000 104.000 258.000 12.000 105.000
Sum eiendeler 1.137.000 104.000 274.000 44.000 154.000
Sum opptjent egenkapital 154.000 44.000 -36.000 -81.000 -120.000
Sum egenkapital 174.000 64.000 -17.000 -62.000 -101.000
Sum langsiktig gjeld 293.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 669.000 40.000 290.000 105.000 255.000
Sum gjeld og egenkapital 1.136.000 104.000 274.000 44.000 155.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 828.000 746.000 779.000 2.000 1.002.000
Andre inntekter 0 0 0 103.000 0
Driftsinntekter 828.000 746.000 779.000 105.000 1.002.000
Varekostnad -584.000 -430.000 -414.000 -7.000 -674.000
Lønninger 0 -115.000 -251.000 -20.000 -461.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -79.000 -96.000 -52.000 -19.000 -51.000
Driftskostnader -663.000 -641.000 -717.000 -46.000 -1.186.000
Driftsresultat 165.000 106.000 61.000 59.000 -184.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -21.000 0 0 -2.000 0
Finans -21.000 0 0 -2.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 110.000 80.000 45.000 39.000 -134.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 16.000 32.000 49.000
Fast eiendom 793.000 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 793.000 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 793.000 0 16.000 32.000 49.000
Varebeholdning 25.000 0 33.000 0 0
Kundefordringer 310.000 8.000 179.000 7.000 24.000
Andre fordringer 0 1.000 0 0 67.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 9.000 95.000 45.000 5.000 14.000
Sum omløpsmidler 344.000 104.000 258.000 12.000 105.000
Sum eiendeler 1.137.000 104.000 274.000 44.000 154.000
Sum opptjent egenkapital 154.000 44.000 -36.000 -81.000 -120.000
Sum egenkapital 174.000 64.000 -17.000 -62.000 -101.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 293.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 120.000 22.000 24.000 21.000 155.000
Betalbar skatt 33.000 10.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 33.000 8.000 103.000 13.000 57.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 483.000 0 163.000 71.000 44.000
Sum kortsiktig gjeld 669.000 40.000 290.000 105.000 255.000
Sum gjeld og egenkapital 1.136.000 104.000 274.000 44.000 155.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -325.000 64.000 -32.000 -93.000 -150.000
Likviditetsgrad 1 0.5 2.6 0.9 0.1 0.4
Likviditetsgrad 2 0.5 2.6 0.8 0.2 0.5
Soliditet 15.3 61.5 -6.2 -144.2 -65.6
Resultatgrad 19.9 14.2 7.8 56.2 -18.4
Rentedekningsgrad 7.9 29.5
Gjeldsgrad 5.5 0.6 -17.1 -1.7 -2.5
Total kapitalrentabilitet 14.5 101.9 22.3 137.2 -119.5
Signatur
30.10.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex