Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kjellaren Restaurant As
Juridisk navn:  Kjellaren Restaurant As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56191000
Valestrand Valestrand Fax:
5281 Valestrandsfossen 5281 Valestrandsfossen
Fylke: Kommune:
Hordaland Osterøy
Org.nr: 815484452
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 5/1/2015 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskapsfokus Bergen As
Utvikling:
Omsetning  
  
-27.91%
Resultat  
  
34.15%
Egenkapital  
  
-70.13%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015
Omsetning: 1.077.000 1.494.000 843.000
Resultat: -54.000 -82.000 13.000
Egenkapital: -131.000 -77.000 40.000
Regnskap for  Kjellaren Restaurant As
Resultat 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.077.000 1.494.000 843.000
Driftskostnader -1.127.000 -1.575.000 -828.000
Driftsresultat -49.000 -80.000 14.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -5.000 -2.000 -1.000
Finans -5.000 -2.000 -1.000
Resultat før skatt -54.000 -82.000 13.000
Skattekostnad 0 0 -4.000
Årsresultat -54.000 -82.000 10.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 50.000 14.000 17.000
Sum omløpsmidler 77.000 188.000 235.000
Sum eiendeler 127.000 202.000 252.000
Sum opptjent egenkapital -161.000 -106.000 10.000
Sum egenkapital -131.000 -77.000 40.000
Sum langsiktig gjeld 105.000 105.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 153.000 173.000 211.000
Sum gjeld og egenkapital 127.000 202.000 252.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.077.000 1.494.000 843.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 1.077.000 1.494.000 843.000
Varekostnad -502.000 -697.000 -480.000
Lønninger -348.000 -580.000 -162.000
Avskrivning -14.000 -3.000 -3.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -263.000 -295.000 -183.000
Driftskostnader -1.127.000 -1.575.000 -828.000
Driftsresultat -49.000 -80.000 14.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -5.000 -2.000 -1.000
Finans -5.000 -2.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -54.000 -82.000 10.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 14.000 17.000
Sum varige driftsmidler 0 14.000 17.000
Sum finansielle anleggsmidler 50.000 0 0
Sum anleggsmidler 50.000 14.000 17.000
Varebeholdning 0 0 40.000
Kundefordringer 23.000 0 0
Andre fordringer -8.000 22.000 6.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 63.000 166.000 189.000
Sum omløpsmidler 77.000 188.000 235.000
Sum eiendeler 127.000 202.000 252.000
Sum opptjent egenkapital -161.000 -106.000 10.000
Sum egenkapital -131.000 -77.000 40.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 105.000 105.000 1.000
Leverandørgjeld 37.000 81.000 68.000
Betalbar skatt 0 -3.000 3.000
Skyldig offentlige avgifter 56.000 65.000 37.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 60.000 30.000 104.000
Sum kortsiktig gjeld 153.000 173.000 211.000
Sum gjeld og egenkapital 127.000 202.000 252.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -76.000 15.000 24.000
Likviditetsgrad 1 0.5 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 0.5 1.1 1.0
Soliditet -103.1 -38.3 15.9
Resultatgrad -4.5 -5.4 1.7
Rentedekningsgrad -9.8 14.0
Gjeldsgrad -3.6 5.3
Total kapitalrentabilitet -38.6 -39.8 5.6
Signatur
24.05.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
24.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2015
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex