Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kjenås Entreprenør As
Juridisk navn:  Kjenås Entreprenør As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97555015
Grettevegen 42 Grettevegen 42 Fax:
3622 Svene 3622 Svene
Fylke: Kommune:
Viken Flesberg
Org.nr: 998419417
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 4/25/2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Pk Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-51.16%
Resultat  
  
-78.26%
Egenkapital  
  
0.35%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 359.000 735.000 783.000 785.000 851.000
Resultat: 10.000 46.000 10.000 231.000 291.000
Egenkapital: 853.000 850.000 821.000 814.000 645.000
Regnskap for  Kjenås Entreprenør As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 359.000 735.000 783.000 785.000 851.000
Driftskostnader -349.000 -690.000 -773.000 -555.000 -560.000
Driftsresultat 10.000 45.000 9.000 230.000 291.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 1.000 0 0 1.000
Resultat før skatt 10.000 46.000 10.000 231.000 291.000
Skattekostnad -7.000 -17.000 -2.000 -62.000 -78.000
Årsresultat 3.000 28.000 7.000 169.000 212.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 268.000 169.000 249.000 294.000 243.000
Sum omløpsmidler 616.000 773.000 672.000 858.000 604.000
Sum eiendeler 884.000 942.000 921.000 1.152.000 847.000
Sum opptjent egenkapital 753.000 750.000 721.000 714.000 545.000
Sum egenkapital 853.000 850.000 821.000 814.000 645.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 2.000 8.000 3.000
Sum kortsiktig gjeld 31.000 92.000 98.000 330.000 200.000
Sum gjeld og egenkapital 884.000 942.000 921.000 1.152.000 848.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 359.000 735.000 783.000 785.000 851.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 359.000 735.000 783.000 785.000 851.000
Varekostnad 0 -17.000 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -72.000 -72.000 -67.000 -36.000 -33.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -277.000 -601.000 -706.000 -519.000 -527.000
Driftskostnader -349.000 -690.000 -773.000 -555.000 -560.000
Driftsresultat 10.000 45.000 9.000 230.000 291.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 1.000 0 0 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 3.000 28.000 7.000 169.000 212.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 164.000 0 0 0 0
Driftsløsøre 5.000 153.000 159.000 203.000 115.000
Sum varige driftsmidler 169.000 153.000 159.000 203.000 115.000
Sum finansielle anleggsmidler 99.000 16.000 91.000 91.000 128.000
Sum anleggsmidler 268.000 169.000 249.000 294.000 243.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 333.000 0 379.000 146.000 83.000
Andre fordringer 32.000 36.000 48.000 88.000 79.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 252.000 736.000 245.000 624.000 429.000
Sum omløpsmidler 616.000 773.000 672.000 858.000 604.000
Sum eiendeler 884.000 942.000 921.000 1.152.000 847.000
Sum opptjent egenkapital 753.000 750.000 721.000 714.000 545.000
Sum egenkapital 853.000 850.000 821.000 814.000 645.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 2.000 8.000 3.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 2.000 8.000 3.000
Leverandørgjeld 18.000 15.000 50.000 195.000 53.000
Betalbar skatt 7.000 19.000 9.000 56.000 80.000
Skyldig offentlige avgifter 0 50.000 31.000 57.000 59.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.000 8.000 8.000 22.000 8.000
Sum kortsiktig gjeld 31.000 92.000 98.000 330.000 200.000
Sum gjeld og egenkapital 884.000 942.000 921.000 1.152.000 848.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 585.000 681.000 574.000 528.000 404.000
Likviditetsgrad 1 19.9 8.4 6.9 2.6 3.0
Likviditetsgrad 2 19.9 8.4 6.9 2.7 3.1
Soliditet 96.5 90.2 89.1 70.7 76.1
Resultatgrad 2.8 6.1 1.1 29.3 34.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0.1 0.1 0.4 0.3
Total kapitalrentabilitet 1.1 4.9 1 20.0 34.4
Signatur
07.06.2012
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex