Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kjenaas Transport AS
Juridisk navn:  Kjenaas Transport AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32762102
Enga 61 Enga 61 Fax: 32762002
3622 Svene 3622 Svene
Fylke: Kommune:
Viken Flesberg
Org.nr: 988236926
Aksjekapital: 400.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 3/10/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Flesberg Regnskapskontor Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
1.75%
Resultat  
  
-42.97%
Egenkapital  
  
-22.55%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.308.000 3.251.000 3.208.000 3.286.000 2.752.000
Resultat: 211.000 370.000 373.000 253.000 263.000
Egenkapital: 1.491.000 1.925.000 1.643.000 1.349.000 1.159.000
Regnskap for  Kjenaas Transport AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.308.000 3.251.000 3.208.000 3.286.000 2.752.000
Driftskostnader -3.101.000 -2.856.000 -2.809.000 -3.018.000 -2.488.000
Driftsresultat 208.000 396.000 398.000 268.000 262.000
Finansinntekter 7.000 3.000 20.000 21.000 14.000
Finanskostnader -4.000 -28.000 -45.000 -36.000 -13.000
Finans 3.000 -25.000 -25.000 -15.000 1.000
Resultat før skatt 211.000 370.000 373.000 253.000 263.000
Skattekostnad -51.000 -88.000 -79.000 -63.000 -25.000
Årsresultat 160.000 282.000 294.000 190.000 238.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.227.000 1.469.000 1.955.000 1.947.000 1.083.000
Sum omløpsmidler 1.132.000 834.000 926.000 963.000 466.000
Sum eiendeler 2.359.000 2.303.000 2.881.000 2.910.000 1.549.000
Sum opptjent egenkapital 1.091.000 931.000 649.000 355.000 165.000
Sum egenkapital 1.491.000 1.925.000 1.643.000 1.349.000 1.159.000
Sum langsiktig gjeld 0 22.000 885.000 1.233.000 25.000
Sum kortsiktig gjeld 868.000 356.000 353.000 329.000 365.000
Sum gjeld og egenkapital 2.359.000 2.303.000 2.881.000 2.911.000 1.549.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.233.000 3.251.000 3.169.000 3.286.000 2.752.000
Andre inntekter 75.000 0 40.000 0 0
Driftsinntekter 3.308.000 3.251.000 3.208.000 3.286.000 2.752.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -953.000 -953.000 -925.000 -937.000 -754.000
Avskrivning -487.000 -486.000 -474.000 -413.000 -228.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.661.000 -1.417.000 -1.410.000 -1.668.000 -1.506.000
Driftskostnader -3.101.000 -2.856.000 -2.809.000 -3.018.000 -2.488.000
Driftsresultat 208.000 396.000 398.000 268.000 262.000
Finansinntekter 7.000 3.000 20.000 21.000 14.000
Finanskostnader -4.000 -28.000 -45.000 -36.000 -13.000
Finans 3.000 -25.000 -25.000 -15.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -50.000
Årsresultat 160.000 282.000 294.000 190.000 238.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.222.000 1.464.000 1.950.000 1.942.000 1.078.000
Sum varige driftsmidler 1.222.000 1.464.000 1.950.000 1.942.000 1.078.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Sum anleggsmidler 1.227.000 1.469.000 1.955.000 1.947.000 1.083.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 277.000 51.000 150.000 188.000 78.000
Andre fordringer 40.000 15.000 17.000 17.000 19.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 815.000 768.000 758.000 758.000 369.000
Sum omløpsmidler 1.132.000 834.000 926.000 963.000 466.000
Sum eiendeler 2.359.000 2.303.000 2.881.000 2.910.000 1.549.000
Sum opptjent egenkapital 1.091.000 931.000 649.000 355.000 165.000
Sum egenkapital 1.491.000 1.925.000 1.643.000 1.349.000 1.159.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 22.000 36.000 33.000 25.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 22.000 885.000 1.233.000 25.000
Leverandørgjeld 422.000 19.000 16.000 22.000 25.000
Betalbar skatt 72.000 102.000 77.000 56.000 0
Skyldig offentlige avgifter 61.000 85.000 89.000 99.000 74.000
Utbytte 0 0 0 0 -50.000
Annen kortsiktig gjeld 313.000 149.000 171.000 152.000 215.000
Sum kortsiktig gjeld 868.000 356.000 353.000 329.000 365.000
Sum gjeld og egenkapital 2.359.000 2.303.000 2.881.000 2.911.000 1.549.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 264.000 478.000 573.000 634.000 101.000
Likviditetsgrad 1 1.3 2.3 2.6 2.9 1.3
Likviditetsgrad 2 1.3 2.3 2.6 3.0 1.3
Soliditet 63.2 83.6 5 46.3 74.8
Resultatgrad 6.3 12.2 12.4 8.2 9.5
Rentedekningsgrad 5 14.1 8.8 8.0 21.2
Gjeldsgrad 0.6 0.2 0.8 1.2 0.3
Total kapitalrentabilitet 9.1 17.3 14.5 9.9 17.8
Signatur
05.09.2011
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex