Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kjerstad Vegkomite Almennings-Kai
Juridisk navn:  Kjerstad Vegkomite Almennings-Kai
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 76937890
Kjerstadveien 22 Kjerstadveien 22 Fax: 76937816
9444 Hol I Tjeldsund 9444 Hol I Tjeldsund
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Tjeldsund
Org.nr: 980829081
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 9/22/1958
Foretakstype: FLI
Hovedpunkter i regnskapet
2003
Omsetning: 2.000
Resultat: 2.000
Egenkapital: 1.506.000
Regnskap for  Kjerstad Vegkomite Almennings-Kai
Resultat 2003
Driftsinntekter 2.000
Driftskostnader -1.000
Driftsresultat 1.000
Finansinntekter 1.000
Finanskostnader 0
Finans 1.000
Resultat før skatt 2.000
Skattekostnad
Årsresultat
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.467.000
Sum omløpsmidler 40.000
Sum eiendeler 1.507.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 1.506.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 2.000
Sum gjeld og egenkapital 1.508.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter 2.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning
Andre driftskostnader -1.000
Driftskostnader -1.000
Driftsresultat 1.000
Finansinntekter 1.000
Finanskostnader 0
Finans 1.000
Konsernbidrag
Utbytte 0
Årsresultat
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom 1.467.000
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 1.467.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 2.000
Sum investeringer
Kasse, bank 39.000
Sum omløpsmidler 40.000
Sum eiendeler 1.507.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 1.506.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 2.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 2.000
Sum gjeld og egenkapital 1.508.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 38.000
Likviditetsgrad 1 20.0
Likviditetsgrad 2 20.1
Soliditet 99.9
Resultatgrad 50.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.0
Total kapitalrentabilitet 0.1
Signatur
09.12.2015
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex