Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kjeruben AS
Juridisk navn:  Kjeruben AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Sæterstigen 4 Skytebaneveien 15 Fax:
9999 Utlandet 4841 Arendal
Fylke: Kommune:
Agder Arendal
Org.nr: 964424438
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 3/23/1992
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-71.91%
Resultat  
  
-260%
Egenkapital  
  
-22.78%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 50.000 178.000 150.000 20.000 168.000
Resultat: -18.000 -5.000 24.000 9.000 150.000
Egenkapital: 61.000 79.000 84.000 61.000 52.000
Regnskap for  Kjeruben AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 50.000 178.000 150.000 20.000 168.000
Driftskostnader -68.000 -184.000 -126.000 -11.000 -11.000
Driftsresultat -18.000 -5.000 24.000 9.000 156.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 -7.000
Finans 0 0 0 0 -7.000
Resultat før skatt -18.000 -5.000 24.000 9.000 150.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -18.000 -5.000 24.000 9.000 150.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 90.000 120.000 150.000 150.000 150.000
Sum omløpsmidler 61.000 43.000 77.000 72.000 62.000
Sum eiendeler 151.000 163.000 227.000 222.000 212.000
Sum opptjent egenkapital -39.000 -21.000 -16.000 -39.000 -48.000
Sum egenkapital 61.000 79.000 84.000 61.000 52.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 90.000 84.000 142.000 161.000 161.000
Sum gjeld og egenkapital 151.000 163.000 226.000 222.000 213.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 50.000 178.000 150.000 20.000 168.000
Driftsinntekter 50.000 178.000 150.000 20.000 168.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 -114.000 0 0
Avskrivning -30.000 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -38.000 -184.000 -12.000 -11.000 -11.000
Driftskostnader -68.000 -184.000 -126.000 -11.000 -11.000
Driftsresultat -18.000 -5.000 24.000 9.000 156.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 -7.000
Finans 0 0 0 0 -7.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -18.000 -5.000 24.000 9.000 150.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 90.000 120.000 150.000 150.000 150.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 90.000 120.000 150.000 150.000 150.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 50.000 0 0 25.000 5.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 11.000 43.000 77.000 47.000 57.000
Sum omløpsmidler 61.000 43.000 77.000 72.000 62.000
Sum eiendeler 151.000 163.000 227.000 222.000 212.000
Sum opptjent egenkapital -39.000 -21.000 -16.000 -39.000 -48.000
Sum egenkapital 61.000 79.000 84.000 61.000 52.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 48.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 10.000 0 0 113.000 113.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 80.000 84.000 142.000 48.000 0
Sum kortsiktig gjeld 90.000 84.000 142.000 161.000 161.000
Sum gjeld og egenkapital 151.000 163.000 226.000 222.000 213.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -29.000 -41.000 -65.000 -89.000 -99.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.5 0.5 0.4 0.4
Likviditetsgrad 2 0.7 0.5 0.5 0.4 0.4
Soliditet 40.4 48.5 37.2 27.5 24.4
Resultatgrad -2.8 1 4 92.9
Rentedekningsgrad 22.3
Gjeldsgrad 1.5 1.1 1.7 2.6 3.1
Total kapitalrentabilitet -11.9 -3.1 10.6 4.1 73.2
Signatur
10.08.2010
STYRET.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex