Kjetil's Tur As
Juridisk navn:  Kjetil's Tur As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35052478
Åmotsdalsvegen 1675 Åmotsdalsvegen 1675 Fax:
3844 Åmotsdal 3844 Åmotsdal
Fylke: Kommune:
Telemark Seljord
Org.nr: 896414372
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 02.01.2011
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Hjartdal Og Gransherad Rekneskapskon
Utvikling:
Omsetning  
  
43,44%
Resultat  
  
106,41%
Egenkapital  
  
0,92%
Hovedpunkter i regnskapet
2016 2015 2014 2013 2012
Omsetning: 667.000 465.000 1.005.000 1.762.000 2.333.000
Resultat: 5.000 -78.000 102.000 92.000 293.000
Egenkapital: 550.000 545.000 600.000 526.000 458.000
Regnskap for  Kjetil's Tur As
Resultat 2016 2015 2014 2013 2012
Driftsinntekter 667.000 465.000 1.005.000 1.762.000 2.333.000
Driftskostnader -650.000 -533.000 -881.000 -1.629.000 -1.978.000
Driftsresultat 18.000 -67.000 124.000 134.000 356.000
Finansinntekter 0 1.000 2.000 1.000 0
Finanskostnader -13.000 -12.000 -24.000 -43.000 -64.000
Finans -13.000 -11.000 -22.000 -42.000 -64.000
Resultat før skatt 5.000 -78.000 102.000 92.000 293.000
Skattekostnad -1.000 23.000 -28.000 -24.000 -83.000
Årsresultat 5.000 -55.000 74.000 68.000 209.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.225.000 480.000 583.000 680.000 1.123.000
Sum omløpsmidler 303.000 183.000 357.000 433.000 608.000
Sum eiendeler 1.528.000 663.000 940.000 1.113.000 1.731.000
Sum opptjent egenkapital 450.000 445.000 500.000 426.000 358.000
Sum egenkapital 550.000 545.000 600.000 526.000 458.000
Sum langsiktig gjeld 771.000 71.000 258.000 416.000 886.000
Sum kortsiktig gjeld 207.000 47.000 82.000 170.000 387.000
Sum gjeld og egenkapital 1.528.000 663.000 940.000 1.112.000 1.731.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 635.000 465.000 1.005.000 1.762.000 2.333.000
Andre inntekter 32.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 667.000 465.000 1.005.000 1.762.000 2.333.000
Varekostnad -72.000 -29.000 -44.000 -108.000 -185.000
Lønninger -83.000 -69.000 -359.000 -812.000 -919.000
Avskrivning -115.000 -110.000 -110.000 -136.000 -141.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -380.000 -325.000 -368.000 -573.000 -733.000
Driftskostnader -650.000 -533.000 -881.000 -1.629.000 -1.978.000
Driftsresultat 18.000 -67.000 124.000 134.000 356.000
Finansinntekter 0 1.000 2.000 1.000 0
Finanskostnader -13.000 -12.000 -24.000 -43.000 -64.000
Finans -13.000 -11.000 -22.000 -42.000 -64.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 5.000 -55.000 74.000 68.000 209.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.225.000 460.000 570.000 680.000 1.123.000
Sum varige driftsmidler 1.225.000 460.000 570.000 680.000 1.123.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 20.000 13.000 0 0
Sum anleggsmidler 1.225.000 480.000 583.000 680.000 1.123.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 45.000 23.000 27.000 103.000 180.000
Andre fordringer 123.000 17.000 19.000 17.000 23.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 135.000 143.000 312.000 312.000 405.000
Sum omløpsmidler 303.000 183.000 357.000 433.000 608.000
Sum eiendeler 1.528.000 663.000 940.000 1.113.000 1.731.000
Sum opptjent egenkapital 450.000 445.000 500.000 426.000 358.000
Sum egenkapital 550.000 545.000 600.000 526.000 458.000
Sum avsetninger til forpliktelser 28.000 28.000 51.000 55.000 65.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 771.000 71.000 258.000 416.000 886.000
Leverandørgjeld 32.000 31.000 13.000 10.000 52.000
Betalbar skatt 0 0 32.000 33.000 64.000
Skyldig offentlige avgifter 12.000 11.000 0 24.000 53.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 163.000 5.000 37.000 103.000 218.000
Sum kortsiktig gjeld 207.000 47.000 82.000 170.000 387.000
Sum gjeld og egenkapital 1.528.000 663.000 940.000 1.112.000 1.731.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 96.000 136.000 275.000 263.000 221.000
Likviditetsgrad 1 1.5 3.9 4.4 2.5 1.6
Likviditetsgrad 2 1.5 3.9 4.4 2.6 1.6
Soliditet 3 82.2 63.8 47.3 26.5
Resultatgrad 2.7 -14.4 12.3 7.6 15.3
Rentedekningsgrad 1.4 -5.5 5.3 3.1 5.6
Gjeldsgrad 1.8 0.2 0.6 1.1 2.8
Total kapitalrentabilitet 1.2 -10.0 13.4 12.1 20.6
Signatur
24.09.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2015
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2014
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex