Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kjetil's Tur As
Juridisk navn:  Kjetil's Tur As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35052478
Åmotsdalsvegen 1675 Åmotsdalsvegen 1675 Fax:
3844 Åmotsdal 3844 Åmotsdal
Fylke: Kommune:
Telemark Seljord
Org.nr: 896414372
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 1/2/2011 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Hjartdal Og Gransherad Rekneskapskon
Utvikling:
Omsetning  
  
31.29%
Resultat  
  
42.23%
Egenkapital  
  
83.94%
Hovedpunkter i regnskapet
2012 2011
Omsetning: 2.333.000 1.777.000
Resultat: 293.000 206.000
Egenkapital: 458.000 249.000
Regnskap for  Kjetil's Tur As
Resultat 2012 2011
Driftsinntekter 2.333.000 1.777.000
Driftskostnader -1.978.000 -1.531.000
Driftsresultat 356.000 246.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -64.000 -40.000
Finans -64.000 -40.000
Resultat før skatt 293.000 206.000
Skattekostnad -83.000 -58.000
Årsresultat 209.000 149.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.123.000 1.005.000
Sum omløpsmidler 608.000 415.000
Sum eiendeler 1.731.000 1.420.000
Sum opptjent egenkapital 358.000 149.000
Sum egenkapital 458.000 249.000
Sum langsiktig gjeld 886.000 774.000
Sum kortsiktig gjeld 387.000 398.000
Sum gjeld og egenkapital 1.731.000 1.421.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.333.000 1.777.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 2.333.000 1.777.000
Varekostnad -185.000 -115.000
Lønninger -919.000 -716.000
Avskrivning -141.000 -53.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -733.000 -647.000
Driftskostnader -1.978.000 -1.531.000
Driftsresultat 356.000 246.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -64.000 -40.000
Finans -64.000 -40.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 209.000 149.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 1.123.000 1.005.000
Sum varige driftsmidler 1.123.000 1.005.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 1.123.000 1.005.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 180.000 165.000
Andre fordringer 23.000 34.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 405.000 216.000
Sum omløpsmidler 608.000 415.000
Sum eiendeler 1.731.000 1.420.000
Sum opptjent egenkapital 358.000 149.000
Sum egenkapital 458.000 249.000
Sum avsetninger til forpliktelser 65.000 45.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 886.000 774.000
Leverandørgjeld 52.000 138.000
Betalbar skatt 64.000 12.000
Skyldig offentlige avgifter 53.000 43.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 218.000 204.000
Sum kortsiktig gjeld 387.000 398.000
Sum gjeld og egenkapital 1.731.000 1.421.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 221.000 17.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.0
Likviditetsgrad 2 1.6 1.1
Soliditet 26.5 17.5
Resultatgrad 15.3 13.8
Rentedekningsgrad 5.6 6.2
Gjeldsgrad 2.8 4.7
Total kapitalrentabilitet 20.6 17.3
Signatur
24.09.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Auditor Notes for 2011
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex