Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kjetil's Tur As
Juridisk navn:  Kjetil's Tur As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35052478
Åmotsdalsvegen 1675 Åmotsdalsvegen 1675 Fax:
3841 Flatdal 3841 Flatdal
Fylke: Kommune:
Telemark Seljord
Org.nr: 896414372
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 1/2/2011 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Hjartdal Og Gransherad Rekneskapskon
Utvikling:
Omsetning  
  
-42.96%
Resultat  
  
10.87%
Egenkapital  
  
14.07%
Hovedpunkter i regnskapet
2014 2013 2012 2011
Omsetning: 1.005.000 1.762.000 2.333.000 1.777.000
Resultat: 102.000 92.000 293.000 206.000
Egenkapital: 600.000 526.000 458.000 249.000
Regnskap for  Kjetil's Tur As
Resultat 2014 2013 2012 2011
Driftsinntekter 1.005.000 1.762.000 2.333.000 1.777.000
Driftskostnader -881.000 -1.629.000 -1.978.000 -1.531.000
Driftsresultat 124.000 134.000 356.000 246.000
Finansinntekter 2.000 1.000 0 0
Finanskostnader -24.000 -43.000 -64.000 -40.000
Finans -22.000 -42.000 -64.000 -40.000
Resultat før skatt 102.000 92.000 293.000 206.000
Skattekostnad -28.000 -24.000 -83.000 -58.000
Årsresultat 74.000 68.000 209.000 149.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 583.000 680.000 1.123.000 1.005.000
Sum omløpsmidler 357.000 433.000 608.000 415.000
Sum eiendeler 940.000 1.113.000 1.731.000 1.420.000
Sum opptjent egenkapital 500.000 426.000 358.000 149.000
Sum egenkapital 600.000 526.000 458.000 249.000
Sum langsiktig gjeld 258.000 416.000 886.000 774.000
Sum kortsiktig gjeld 82.000 170.000 387.000 398.000
Sum gjeld og egenkapital 940.000 1.112.000 1.731.000 1.421.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.005.000 1.762.000 2.333.000 1.777.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.005.000 1.762.000 2.333.000 1.777.000
Varekostnad -44.000 -108.000 -185.000 -115.000
Lønninger -359.000 -812.000 -919.000 -716.000
Avskrivning -110.000 -136.000 -141.000 -53.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -368.000 -573.000 -733.000 -647.000
Driftskostnader -881.000 -1.629.000 -1.978.000 -1.531.000
Driftsresultat 124.000 134.000 356.000 246.000
Finansinntekter 2.000 1.000 0 0
Finanskostnader -24.000 -43.000 -64.000 -40.000
Finans -22.000 -42.000 -64.000 -40.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 74.000 68.000 209.000 149.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 570.000 680.000 1.123.000 1.005.000
Sum varige driftsmidler 570.000 680.000 1.123.000 1.005.000
Sum finansielle anleggsmidler 13.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 583.000 680.000 1.123.000 1.005.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 27.000 103.000 180.000 165.000
Andre fordringer 19.000 17.000 23.000 34.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 312.000 312.000 405.000 216.000
Sum omløpsmidler 357.000 433.000 608.000 415.000
Sum eiendeler 940.000 1.113.000 1.731.000 1.420.000
Sum opptjent egenkapital 500.000 426.000 358.000 149.000
Sum egenkapital 600.000 526.000 458.000 249.000
Sum avsetninger til forpliktelser 51.000 55.000 65.000 45.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 258.000 416.000 886.000 774.000
Leverandørgjeld 13.000 10.000 52.000 138.000
Betalbar skatt 32.000 33.000 64.000 12.000
Skyldig offentlige avgifter 0 24.000 53.000 43.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 37.000 103.000 218.000 204.000
Sum kortsiktig gjeld 82.000 170.000 387.000 398.000
Sum gjeld og egenkapital 940.000 1.112.000 1.731.000 1.421.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 275.000 263.000 221.000 17.000
Likviditetsgrad 1 4.4 2.5 1.6 1.0
Likviditetsgrad 2 4.4 2.6 1.6 1.1
Soliditet 63.8 47.3 26.5 17.5
Resultatgrad 12.3 7.6 15.3 13.8
Rentedekningsgrad 5.3 3.1 5.6 6.2
Gjeldsgrad 0.6 1.1 2.8 4.7
Total kapitalrentabilitet 13.4 12.1 20.6 17.3
Signatur
24.09.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2014
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2013
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex