Klæbu Sparebank
Juridisk navn:  Klæbu Sparebank
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 72830000
Postboks 300 Fax: 72830050
7541 Klæbu 7540 Klæbu
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Klæbu
Org.nr: 937902719
Aksjekapital: 100.844 NOK
Antall ansatte: 36
Etableringsdato: 1/1/1857 1
Foretakstype: SPA
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
25.42%
Resultat  
  
73.27%
Egenkapital  
  
8.41%
Hovedpunkter i regnskapet
2013 2012 2011 2010 2009
Omsetning: 61.250.000 48.835.000 43.526.000 44.263.000 45.363.000
Resultat: 23.296.000 13.445.000 6.190.000 17.357.000 15.140.000
Egenkapital: 208.637.000 192.460.000 183.654.000 179.929.000 169.090.000
Regnskap for  Klæbu Sparebank
Resultat 2013 2012 2011 2010 2009
Driftsinntekter 61.250.000 48.835.000 43.526.000 44.263.000 45.363.000
Driftskostnader -37.460.000 -34.622.000 -32.980.000 -29.911.000 -30.453.000
Driftsresultat 23.790.000 14.213.000 10.546.000 14.353.000 14.910.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -494.000 -768.000 -4.356.000 3.004.000 231.000
Finans -494.000 -768.000 -4.356.000 3.004.000 231.000
Resultat før skatt 23.296.000 13.445.000 6.190.000 17.357.000 15.140.000
Skattekostnad -6.131.000 -4.339.000 -1.867.000 -5.268.000 -5.098.000
Årsresultat 17.165.000 9.106.000 4.323.000 12.089.000 10.042.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 81.644.000 122.359.000 69.535.000 53.734.000 56.097.000
Sum omløpsmidler 2.006.458.000 1.765.175.000 1.840.681.000 1.730.760.000 1.703.998.000
Sum eiendeler 2.088.102.000 1.887.534.000 1.910.216.000 1.784.494.000 1.760.095.000
Sum opptjent egenkapital 208.637.000 192.460.000 183.654.000 179.929.000 169.090.000
Sum egenkapital 208.637.000 192.460.000 183.654.000 179.929.000 169.090.000
Sum langsiktig gjeld 49.932.000 20.298.000 20.460.000 20.867.000 22.201.000
Sum kortsiktig gjeld 1.829.533.000 1.674.776.000 1.706.102.000 1.583.698.000 1.568.803.000
Sum gjeld og egenkapital 2.088.102.000 1.887.534.000 1.910.216.000 1.784.494.000 1.760.094.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 61.250.000 48.835.000 43.526.000 44.263.000 45.363.000
Driftsinntekter 61.250.000 48.835.000 43.526.000 44.263.000 45.363.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -17.815.000 -17.901.000 -17.380.000 -12.753.000 -13.732.000
Avskrivning -1.098.000 -1.017.000 -873.000 -1.716.000 -2.281.000
Nedskrivning -184.000 0 0 0 0
Andre driftskostnader -18.363.000 -15.704.000 -14.727.000 -15.442.000 -14.440.000
Driftskostnader -37.460.000 -34.622.000 -32.980.000 -29.911.000 -30.453.000
Driftsresultat 23.790.000 14.213.000 10.546.000 14.353.000 14.910.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -494.000 -768.000 -4.356.000 3.004.000 231.000
Finans -494.000 -768.000 -4.356.000 3.004.000 231.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 17.165.000 9.106.000 4.323.000 12.089.000 10.042.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.477.000 1.700.000 1.881.000 1.896.000 3.437.000
Fast eiendom 11.244.000 9.417.000 9.913.000 9.181.000 9.205.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.200.000 1.205.000 1.261.000 1.016.000 1.210.000
Sum varige driftsmidler 13.444.000 10.622.000 11.174.000 10.197.000 10.415.000
Sum finansielle anleggsmidler 66.723.000 110.037.000 56.480.000 41.641.000 42.244.000
Sum anleggsmidler 81.644.000 122.359.000 69.535.000 53.734.000 56.097.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.713.034.000 1.476.821.000 1.506.426.000 1.437.348.000 1.434.013.000
Andre fordringer 22.776.000 48.629.000 89.440.000 16.800.000 63.931.000
Sum investeringer 163.067.000 177.455.000 209.376.000 257.604.000 185.877.000
Kasse, bank 107.581.000 62.270.000 35.439.000 19.008.000 20.177.000
Sum omløpsmidler 2.006.458.000 1.765.175.000 1.840.681.000 1.730.760.000 1.703.998.000
Sum eiendeler 2.088.102.000 1.887.534.000 1.910.216.000 1.784.494.000 1.760.095.000
Sum opptjent egenkapital 208.637.000 192.460.000 183.654.000 179.929.000 169.090.000
Sum egenkapital 208.637.000 192.460.000 183.654.000 179.929.000 169.090.000
Sum avsetninger til forpliktelser 372.000 558.000 720.000 1.127.000 2.461.000
Gjeld til kredittinstitutt 275.000 259.000 40.258.000 105.259.000 136.640.000
Sum langsiktig gjeld 49.932.000 20.298.000 20.460.000 20.867.000 22.201.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.829.258.000 1.674.517.000 1.665.844.000 1.478.439.000 1.432.163.000
Sum kortsiktig gjeld 1.829.533.000 1.674.776.000 1.706.102.000 1.583.698.000 1.568.803.000
Sum gjeld og egenkapital 2.088.102.000 1.887.534.000 1.910.216.000 1.784.494.000 1.760.094.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 176.925.000 90.399.000 134.579.000 147.062.000 135.195.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
Soliditet 10.0 10.2 9.6 10.1 9.6
Resultatgrad 38.8 29.1 24.2 32.4 32.9
Rentedekningsgrad 48.2 18.5 2.4 -4.8 -64.5
Gjeldsgrad 9.0 8.8 9.4 8.9 9.4
Total kapitalrentabilitet 1.1 0.8 0.6 0.8 0.8
Signatur
07.07.2014
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG ELLER TO STYREMEDLEMMER I
FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2013
Normal beretning
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Auditor Notes for 2011
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex