Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Klæbu Sparebank
Juridisk navn:  Klæbu Sparebank
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 72830000
Postboks 300 Nordals Veg 2 Fax: 72830050
7541 Klæbu 7540 Klæbu
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Klæbu
Org.nr: 937902719
Aksjekapital: 100.844 NOK
Antall ansatte: 29
Etableringsdato: 1/1/1857 1
Foretakstype: SPA
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
12.2%
Resultat  
  
117.21%
Egenkapital  
  
4.79%
Hovedpunkter i regnskapet
2012 2011 2010 2009 2008
Omsetning: 48.835.000 43.526.000 44.263.000 45.363.000 40.422.000
Resultat: 13.445.000 6.190.000 17.357.000 15.140.000 7.784.000
Egenkapital: 192.460.000 183.654.000 179.929.000 169.090.000 160.398.000
Regnskap for  Klæbu Sparebank
Resultat 2012 2011 2010 2009 2008
Driftsinntekter 48.835.000 43.526.000 44.263.000 45.363.000 40.422.000
Driftskostnader -34.622.000 -32.980.000 -29.911.000 -30.453.000 -32.127.000
Driftsresultat 14.213.000 10.546.000 14.353.000 14.910.000 8.295.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -768.000 -4.356.000 3.004.000 231.000 -511.000
Finans -768.000 -4.356.000 3.004.000 231.000 -511.000
Resultat før skatt 13.445.000 6.190.000 17.357.000 15.140.000 7.784.000
Skattekostnad -4.339.000 -1.867.000 -5.268.000 -5.098.000 -3.021.000
Årsresultat 9.106.000 4.323.000 12.089.000 10.042.000 4.762.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 122.359.000 69.535.000 53.734.000 56.097.000 52.505.000
Sum omløpsmidler 1.765.175.000 1.840.681.000 1.730.760.000 1.703.998.000 1.656.006.000
Sum eiendeler 1.887.534.000 1.910.216.000 1.784.494.000 1.760.095.000 1.708.511.000
Sum opptjent egenkapital 192.460.000 183.654.000 179.929.000 169.090.000 160.398.000
Sum egenkapital 192.460.000 183.654.000 179.929.000 169.090.000 160.398.000
Sum langsiktig gjeld 20.298.000 20.460.000 20.867.000 22.201.000 22.123.000
Sum kortsiktig gjeld 1.674.776.000 1.706.102.000 1.583.698.000 1.568.803.000 1.525.990.000
Sum gjeld og egenkapital 1.887.534.000 1.910.216.000 1.784.494.000 1.760.094.000 1.708.511.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 48.835.000 43.526.000 44.263.000 45.363.000 40.422.000
Driftsinntekter 48.835.000 43.526.000 44.263.000 45.363.000 40.422.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -17.901.000 -17.380.000 -12.753.000 -13.732.000 -14.288.000
Avskrivning -1.017.000 -873.000 -1.716.000 -2.281.000 -2.527.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -15.704.000 -14.727.000 -15.442.000 -14.440.000 -15.312.000
Driftskostnader -34.622.000 -32.980.000 -29.911.000 -30.453.000 -32.127.000
Driftsresultat 14.213.000 10.546.000 14.353.000 14.910.000 8.295.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -768.000 -4.356.000 3.004.000 231.000 -511.000
Finans -768.000 -4.356.000 3.004.000 231.000 -511.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 9.106.000 4.323.000 12.089.000 10.042.000 4.762.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.700.000 1.881.000 1.896.000 3.437.000 6.164.000
Fast eiendom 9.417.000 9.913.000 9.181.000 9.205.000 8.612.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.205.000 1.261.000 1.016.000 1.210.000 1.574.000
Sum varige driftsmidler 10.622.000 11.174.000 10.197.000 10.415.000 10.186.000
Sum finansielle anleggsmidler 110.037.000 56.480.000 41.641.000 42.244.000 36.155.000
Sum anleggsmidler 122.359.000 69.535.000 53.734.000 56.097.000 52.505.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.476.821.000 1.506.426.000 1.437.348.000 1.434.013.000 1.438.164.000
Andre fordringer 48.629.000 89.440.000 16.800.000 63.931.000 21.613.000
Sum investeringer 177.455.000 209.376.000 257.604.000 185.877.000 165.091.000
Kasse, bank 62.270.000 35.439.000 19.008.000 20.177.000 31.138.000
Sum omløpsmidler 1.765.175.000 1.840.681.000 1.730.760.000 1.703.998.000 1.656.006.000
Sum eiendeler 1.887.534.000 1.910.216.000 1.784.494.000 1.760.095.000 1.708.511.000
Sum opptjent egenkapital 192.460.000 183.654.000 179.929.000 169.090.000 160.398.000
Sum egenkapital 192.460.000 183.654.000 179.929.000 169.090.000 160.398.000
Sum avsetninger til forpliktelser 558.000 720.000 1.127.000 2.461.000 2.383.000
Gjeld til kredittinstitutt 259.000 40.258.000 105.259.000 136.640.000 154.656.000
Sum langsiktig gjeld 20.298.000 20.460.000 20.867.000 22.201.000 22.123.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.674.517.000 1.665.844.000 1.478.439.000 1.432.163.000 1.371.333.000
Sum kortsiktig gjeld 1.674.776.000 1.706.102.000 1.583.698.000 1.568.803.000 1.525.990.000
Sum gjeld og egenkapital 1.887.534.000 1.910.216.000 1.784.494.000 1.760.094.000 1.708.511.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 90.399.000 134.579.000 147.062.000 135.195.000 130.016.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
Soliditet 10.2 9.6 10.1 9.6 9.4
Resultatgrad 29.1 24.2 32.4 32.9 20.5
Rentedekningsgrad 18.5 2.4 -4.8 -64.5 16.2
Gjeldsgrad 8.8 9.4 8.9 9.4 9.7
Total kapitalrentabilitet 0.8 0.6 0.8 0.8 0.5
Signatur
07.07.2014
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG ELLER TO STYREMEDLEMMER I
FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Auditor Notes for 2011
Normal beretning
Auditor Notes for 2010
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex