Klæbu Sparebank
Juridisk navn:  Klæbu Sparebank
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 72830000
Postboks 300 Nordalsvegen 2 Fax: 72830050
7541 Klæbu 7540 Klæbu
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Klæbu
Org.nr: 937902719
Aksjekapital: 70.000.000 NOK
Antall ansatte: 30
Etableringsdato: 01.01.1857
Foretakstype: SPA
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
21,41%
Resultat  
  
29,64%
Egenkapital  
  
20,4%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 83.597.000 68.854.000 62.331.000 62.375.000 61.250.000
Resultat: 26.574.000 20.498.000 17.600.000 21.475.000 23.296.000
Egenkapital: 335.527.000 278.671.000 264.718.000 224.512.000 208.637.000
Regnskap for  Klæbu Sparebank
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 83.597.000 68.854.000 62.331.000 62.375.000 61.250.000
Driftskostnader -52.088.000 -47.476.000 -45.981.000 -42.227.000 -37.460.000
Driftsresultat 31.509.000 21.378.000 16.350.000 20.148.000 23.790.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -4.935.000 -880.000 1.250.000 1.327.000 -494.000
Finans -4.935.000 -880.000 1.250.000 1.327.000 -494.000
Resultat før skatt 26.574.000 20.498.000 17.600.000 21.475.000 23.296.000
Skattekostnad -6.225.000 -4.626.000 -4.471.000 -5.600.000 -6.131.000
Årsresultat 20.349.000 15.872.000 13.129.000 15.875.000 17.165.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 156.464.000 466.348.000 78.810.000 80.364.000 81.644.000
Sum omløpsmidler 3.113.684.000 2.463.826.000 2.426.371.000 2.138.789.000 2.006.458.000
Sum eiendeler 3.270.148.000 2.930.174.000 2.505.181.000 2.219.153.000 2.088.102.000
Sum opptjent egenkapital 271.879.000 248.671.000 234.718.000 224.512.000 208.637.000
Sum egenkapital 335.527.000 278.671.000 264.718.000 224.512.000 208.637.000
Sum langsiktig gjeld 50.192.000 52.308.000 50.192.000 49.932.000 49.932.000
Sum kortsiktig gjeld 2.884.429.000 2.599.195.000 2.190.270.000 1.944.708.000 1.829.533.000
Sum gjeld og egenkapital 3.276.323.000 2.930.174.000 2.505.180.000 2.219.152.000 2.088.102.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 68.854.000 0 0 0
Andre inntekter 83.597.000 0 62.331.000 62.375.000 61.250.000
Driftsinntekter 83.597.000 68.854.000 62.331.000 62.375.000 61.250.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -24.827.000 -22.196.000 -20.776.000 -19.458.000 -17.815.000
Avskrivning -1.563.000 -1.412.000 -1.413.000 -1.328.000 -1.098.000
Nedskrivning 0 0 0 0 -184.000
Andre driftskostnader -25.698.000 -23.868.000 -23.792.000 -21.441.000 -18.363.000
Driftskostnader -52.088.000 -47.476.000 -45.981.000 -42.227.000 -37.460.000
Driftsresultat 31.509.000 21.378.000 16.350.000 20.148.000 23.790.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -4.935.000 -880.000 1.250.000 1.327.000 -494.000
Finans -4.935.000 -880.000 1.250.000 1.327.000 -494.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -1.818.000 0 0 0
Årsresultat 20.349.000 15.872.000 13.129.000 15.875.000 17.165.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 2.452.000 2.074.000 1.886.000 744.000 1.477.000
Fast eiendom 9.282.000 9.239.000 9.137.000 10.209.000 11.244.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.210.000 2.528.000 2.471.000 2.737.000 2.200.000
Sum varige driftsmidler 11.492.000 11.767.000 11.608.000 12.946.000 13.444.000
Sum finansielle anleggsmidler 142.520.000 452.507.000 65.316.000 66.674.000 66.723.000
Sum anleggsmidler 156.464.000 466.348.000 78.810.000 80.364.000 81.644.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 2.774.711.000 2.411.988.000 2.075.972.000 1.807.600.000 1.713.034.000
Andre fordringer 74.563.000 6.909.000 75.122.000 65.006.000 22.776.000
Sum investeringer 223.229.000 1.222.000 197.986.000 186.847.000 163.067.000
Kasse, bank 41.181.000 43.707.000 77.291.000 79.336.000 107.581.000
Sum omløpsmidler 3.113.684.000 2.463.826.000 2.426.371.000 2.138.789.000 2.006.458.000
Sum eiendeler 3.270.148.000 2.930.174.000 2.505.181.000 2.219.153.000 2.088.102.000
Sum opptjent egenkapital 271.879.000 248.671.000 234.718.000 224.512.000 208.637.000
Sum egenkapital 335.527.000 278.671.000 264.718.000 224.512.000 208.637.000
Sum avsetninger til forpliktelser 372.000 372.000 372.000 372.000 372.000
Gjeld til kredittinstitutt 1.820.000 0 277.000 277.000 275.000
Sum langsiktig gjeld 50.192.000 52.308.000 50.192.000 49.932.000 49.932.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -1.818.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.882.609.000 2.599.195.000 2.189.993.000 1.944.431.000 1.829.258.000
Sum kortsiktig gjeld 2.884.429.000 2.599.195.000 2.190.270.000 1.944.708.000 1.829.533.000
Sum gjeld og egenkapital 3.276.323.000 2.930.174.000 2.505.180.000 2.219.152.000 2.088.102.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 229.255.000 -135.369.000 236.101.000 194.081.000 176.925.000
Likviditetsgrad 1 1.1 0.9 1.1 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 1.1 0.9 1.2 1.1 1.1
Soliditet 10.3 9.5 10.6 10.1 10.0
Resultatgrad 37.7 3 26.2 32.3 38.8
Rentedekningsgrad 6.4 24.3 -13.1 -15.2 48.2
Gjeldsgrad 8.7 9.5 8.5 8.9 9.0
Total kapitalrentabilitet 1 0.7 0.7 0.9 1.1
Signatur
30.08.2017
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG ELLER TO STYREMEDLEMMER I
FELLESSKAP.
Prokurister
30.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex