Kløverlaks As
Juridisk navn:  Kløverlaks As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Alfabygget 3 Alfabygget 3 Fax:
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 921372140
Aksjekapital: 50.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/12/2018
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Møgster Management As
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 0
Resultat: -6.000
Egenkapital: 44.000
Regnskap for  Kløverlaks As
Resultat 2018
Driftsinntekter 0
Driftskostnader 0
Driftsresultat 0
Finansinntekter 0
Finanskostnader -6.000
Finans -6.000
Resultat før skatt -6.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -6.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 44.000
Sum eiendeler 44.000
Sum opptjent egenkapital -6.000
Sum egenkapital 44.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 44.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader 0
Driftskostnader 0
Driftsresultat 0
Finansinntekter 0
Finanskostnader -6.000
Finans -6.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -6.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 44.000
Sum omløpsmidler 44.000
Sum eiendeler 44.000
Sum opptjent egenkapital -6.000
Sum egenkapital 44.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 44.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 44.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0
Soliditet 1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad 0
Gjeldsgrad 0
Total kapitalrentabilitet 0
Signatur
13.09.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex