Kløvnesfisk As
Juridisk navn:  Kløvnesfisk As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91302741
Tangnesveien 18 Tangnesveien 16 Fax:
9840 Varangerbotn 9840 Varangerbotn
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Unjargga Nesseby
Org.nr: 917575908
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 6/17/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
-27.62%
Resultat  
  
-35.4%
Egenkapital  
  
79.47%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 1.415.000 1.955.000 71.000
Resultat: 668.000 1.034.000 46.000
Egenkapital: 1.547.000 862.000 66.000
Regnskap for  Kløvnesfisk As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.415.000 1.955.000 71.000
Driftskostnader -674.000 -863.000 -17.000
Driftsresultat 739.000 1.092.000 54.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -72.000 -59.000 -8.000
Finans -72.000 -59.000 -8.000
Resultat før skatt 668.000 1.034.000 46.000
Skattekostnad 18.000 -238.000 -10.000
Årsresultat 685.000 796.000 36.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.879.000 3.039.000 309.000
Sum omløpsmidler 199.000 765.000 223.000
Sum eiendeler 3.078.000 3.804.000 532.000
Sum opptjent egenkapital 1.517.000 832.000 36.000
Sum egenkapital 1.547.000 862.000 66.000
Sum langsiktig gjeld 1.374.000 1.608.000 304.000
Sum kortsiktig gjeld 157.000 1.333.000 162.000
Sum gjeld og egenkapital 3.078.000 3.803.000 532.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.405.000 741.000 71.000
Andre inntekter 9.000 1.214.000 0
Driftsinntekter 1.415.000 1.955.000 71.000
Varekostnad -18.000 -93.000 0
Lønninger -344.000 -194.000 0
Avskrivning -178.000 -102.000 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -134.000 -474.000 -17.000
Driftskostnader -674.000 -863.000 -17.000
Driftsresultat 739.000 1.092.000 54.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -72.000 -59.000 -8.000
Finans -72.000 -59.000 -8.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 685.000 796.000 36.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 700.000 700.000 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 18.000 22.000 0
Sum varige driftsmidler 2.179.000 2.331.000 309.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 8.000 0
Sum anleggsmidler 2.879.000 3.039.000 309.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 71.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 199.000 765.000 152.000
Sum omløpsmidler 199.000 765.000 223.000
Sum eiendeler 3.078.000 3.804.000 532.000
Sum opptjent egenkapital 1.517.000 832.000 36.000
Sum egenkapital 1.547.000 862.000 66.000
Sum avsetninger til forpliktelser 224.000 241.000 4.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.374.000 1.608.000 304.000
Leverandørgjeld 4.000 1.451.000 142.000
Betalbar skatt 0 0 6.000
Skyldig offentlige avgifter 125.000 -135.000 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 28.000 18.000 14.000
Sum kortsiktig gjeld 157.000 1.333.000 162.000
Sum gjeld og egenkapital 3.078.000 3.803.000 532.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 42.000 -568.000 61.000
Likviditetsgrad 1 1.3 0.6 1.4
Likviditetsgrad 2 1.3 0.6 1.4
Soliditet 50.3 22.7 12.4
Resultatgrad 52.2 55.9 76.1
Rentedekningsgrad 10.3 18.5 6.8
Gjeldsgrad 1 3.4 7.1
Total kapitalrentabilitet 2 28.7 10.2
Signatur
10.01.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG
Prokurister
23.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex