Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Klar Sikt As
Juridisk navn:  Klar Sikt As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 555 Sentrum C/O Olav Kvile Søreidneset 31 Fax:
5806 Bergen 5251 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 812630032
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 8/22/2013
Foretakstype: AS
Revisor: Areto Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-1900%
Egenkapital  
  
-12.68%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -18.000 1.000 1.000 1.000 -51.000
Egenkapital: 124.000 142.000 141.000 140.000 138.000
Regnskap for  Klar Sikt As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -18.000 -3.000 -3.000 -3.000 -58.000
Driftsresultat -18.000 -3.000 -3.000 -3.000 -58.000
Finansinntekter 0 5.000 4.000 4.000 8.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 5.000 4.000 4.000 8.000
Resultat før skatt -18.000 1.000 1.000 1.000 -51.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -18.000 1.000 1.000 1.000 -51.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 275.000 142.000 141.000 140.000 138.000
Sum eiendeler 275.000 142.000 141.000 140.000 138.000
Sum opptjent egenkapital -65.000 -47.000 -49.000 -50.000 -51.000
Sum egenkapital 124.000 142.000 141.000 140.000 138.000
Sum langsiktig gjeld 151.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 275.000 142.000 140.000 139.000 138.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -18.000 -3.000 -3.000 -3.000 -58.000
Driftskostnader -18.000 -3.000 -3.000 -3.000 -58.000
Driftsresultat -18.000 -3.000 -3.000 -3.000 -58.000
Finansinntekter 0 5.000 4.000 4.000 8.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 5.000 4.000 4.000 8.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -18.000 1.000 1.000 1.000 -51.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 200.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 75.000 2.000 3.000 2.000 0
Sum omløpsmidler 275.000 142.000 141.000 140.000 138.000
Sum eiendeler 275.000 142.000 141.000 140.000 138.000
Sum opptjent egenkapital -65.000 -47.000 -49.000 -50.000 -51.000
Sum egenkapital 124.000 142.000 141.000 140.000 138.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 151.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 275.000 142.000 140.000 139.000 138.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 275.000 142.000 141.000 140.000 138.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.0 0.0
Soliditet 45.1 1 1 100.0 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.2 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet -6.5 1.4 0.7 0.7 -36.2
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex