Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Klaus Hennum Produksjon AS
Juridisk navn:  Klaus Hennum Produksjon AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90107177
Vøyensvingen 19 Vøyensvingen 19 Fax:
0458 Oslo 458 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 987865792
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 1/1/2005 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Moore Consulting As
Utvikling:
Omsetning  
  
-94.99%
Resultat  
  
-130.32%
Egenkapital  
  
-72.24%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 52.000 1.038.000 3.153.000 2.715.000 3.063.000
Resultat: -141.000 465.000 427.000 229.000 143.000
Egenkapital: 146.000 526.000 894.000 569.000 398.000
Regnskap for  Klaus Hennum Produksjon AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 52.000 1.038.000 3.153.000 2.715.000 3.063.000
Driftskostnader -200.000 -579.000 -2.729.000 -2.509.000 -2.935.000
Driftsresultat -148.000 459.000 424.000 206.000 127.000
Finansinntekter 9.000 5.000 4.000 31.000 33.000
Finanskostnader -2.000 0 -1.000 -8.000 -18.000
Finans 7.000 5.000 3.000 23.000 15.000
Resultat før skatt -141.000 465.000 427.000 229.000 143.000
Skattekostnad 31.000 -103.000 -103.000 -58.000 -39.000
Årsresultat -110.000 362.000 325.000 172.000 104.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 190.000 78.000 344.000 355.000 463.000
Sum omløpsmidler 133.000 1.362.000 1.007.000 772.000 727.000
Sum eiendeler 323.000 1.440.000 1.351.000 1.127.000 1.190.000
Sum opptjent egenkapital 116.000 226.000 594.000 269.000 98.000
Sum egenkapital 146.000 526.000 894.000 569.000 398.000
Sum langsiktig gjeld 65.000 96.000 0 0 128.000
Sum kortsiktig gjeld 112.000 819.000 457.000 558.000 665.000
Sum gjeld og egenkapital 323.000 1.441.000 1.351.000 1.127.000 1.191.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 19.000 160.000 3.153.000 2.715.000 3.063.000
Andre inntekter 33.000 878.000 0 0 0
Driftsinntekter 52.000 1.038.000 3.153.000 2.715.000 3.063.000
Varekostnad -13.000 -131.000 -828.000 -704.000 -869.000
Lønninger 0 -27.000 -1.365.000 -1.243.000 -1.458.000
Avskrivning -33.000 -28.000 -63.000 -91.000 -223.000
Nedskrivning 0 -13.000 0 0 0
Andre driftskostnader -154.000 -380.000 -473.000 -471.000 -385.000
Driftskostnader -200.000 -579.000 -2.729.000 -2.509.000 -2.935.000
Driftsresultat -148.000 459.000 424.000 206.000 127.000
Finansinntekter 9.000 5.000 4.000 31.000 33.000
Finanskostnader -2.000 0 -1.000 -8.000 -18.000
Finans 7.000 5.000 3.000 23.000 15.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -730.000 0 0 0
Årsresultat -110.000 362.000 325.000 172.000 104.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 12.000 24.000 36.000
Sum Immatrielle midler 0 0 12.000 29.000 37.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 190.000 78.000 332.000 326.000 426.000
Sum varige driftsmidler 190.000 78.000 332.000 326.000 426.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 190.000 78.000 344.000 355.000 463.000
Varebeholdning 17.000 0 586.000 503.000 516.000
Kundefordringer 0 32.000 76.000 99.000 92.000
Andre fordringer 42.000 101.000 186.000 19.000 51.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 74.000 1.229.000 159.000 152.000 68.000
Sum omløpsmidler 133.000 1.362.000 1.007.000 772.000 727.000
Sum eiendeler 323.000 1.440.000 1.351.000 1.127.000 1.190.000
Sum opptjent egenkapital 116.000 226.000 594.000 269.000 98.000
Sum egenkapital 146.000 526.000 894.000 569.000 398.000
Sum avsetninger til forpliktelser 65.000 96.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 3.000 0 21.000 16.000 0
Sum langsiktig gjeld 65.000 96.000 0 0 128.000
Leverandørgjeld 2.000 32.000 26.000 2.000 39.000
Betalbar skatt 0 7.000 97.000 62.000 35.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 157.000 137.000 137.000
Utbytte 0 -730.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 107.000 49.000 156.000 342.000 454.000
Sum kortsiktig gjeld 112.000 819.000 457.000 558.000 665.000
Sum gjeld og egenkapital 323.000 1.441.000 1.351.000 1.127.000 1.191.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 21.000 543.000 550.000 214.000 62.000
Likviditetsgrad 1 1 1.7 2.2 1.4 1.1
Likviditetsgrad 2 1 1.7 0.9 0.5 0.4
Soliditet 45.2 36.5 66.2 50.5 33.4
Resultatgrad -284.6 44.2 13.4 7.6 4.1
Rentedekningsgrad 4 25.8 8.9
Gjeldsgrad 1.2 1.7 0.5 1 2.0
Total kapitalrentabilitet 32.2 31.7 2 13.4
Signatur
24.03.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
24.03.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex