Klaus Karlsen Maskinentreprenør AS
Juridisk navn:  Klaus Karlsen Maskinentreprenør AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 76145502
Fax: 76145580
8481 Bleik 8481 Bleik
Fylke: Kommune:
Nordland Andøy
Org.nr: 977350077
Aksjekapital: 870.000 NOK
Etableringsdato: 1/1/1997 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Accountor As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
848.84%
Egenkapital  
  
1150%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 355.000 0 89.000 0 650.000
Resultat: 322.000 -43.000 61.000 -53.000 404.000
Egenkapital: 294.000 -28.000 11.000 -50.000 3.000
Regnskap for  Klaus Karlsen Maskinentreprenør AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 355.000 0 89.000 0 650.000
Driftskostnader -33.000 -43.000 -28.000 -55.000 -249.000
Driftsresultat 322.000 -43.000 61.000 -54.000 402.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 2.000
Finanskostnader 0 0 0 0 1.000
Finans 0 0 0 1.000 3.000
Resultat før skatt 322.000 -43.000 61.000 -53.000 404.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 322.000 -43.000 61.000 -53.000 404.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 111.000 111.000 111.000 114.000 121.000
Sum omløpsmidler 550.000 196.000 246.000 182.000 219.000
Sum eiendeler 661.000 307.000 357.000 296.000 340.000
Sum opptjent egenkapital -576.000 -898.000 -859.000 -920.000 -867.000
Sum egenkapital 294.000 -28.000 11.000 -50.000 3.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 367.000 335.000 345.000 346.000 336.000
Sum gjeld og egenkapital 661.000 307.000 356.000 296.000 339.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 89.000 0 0
Andre inntekter 355.000 0 0 0 650.000
Driftsinntekter 355.000 0 89.000 0 650.000
Varekostnad 0 0 0 0 -146.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 -3.000 -3.000 -7.000 -7.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -33.000 -40.000 -25.000 -48.000 -96.000
Driftskostnader -33.000 -43.000 -28.000 -55.000 -249.000
Driftsresultat 322.000 -43.000 61.000 -54.000 402.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 2.000
Finanskostnader 0 0 0 0 1.000
Finans 0 0 0 1.000 3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 322.000 -43.000 61.000 -53.000 404.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 111.000 111.000 111.000 111.000 111.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 3.000 10.000
Sum varige driftsmidler 111.000 111.000 111.000 114.000 121.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 111.000 111.000 111.000 114.000 121.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 -18.000
Andre fordringer 14.000 19.000 0 37.000 14.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 536.000 177.000 246.000 145.000 222.000
Sum omløpsmidler 550.000 196.000 246.000 182.000 219.000
Sum eiendeler 661.000 307.000 357.000 296.000 340.000
Sum opptjent egenkapital -576.000 -898.000 -859.000 -920.000 -867.000
Sum egenkapital 294.000 -28.000 11.000 -50.000 3.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 53.000 56.000 64.000 55.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 85.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 281.000 280.000 288.000 280.000 280.000
Sum kortsiktig gjeld 367.000 335.000 345.000 346.000 336.000
Sum gjeld og egenkapital 661.000 307.000 356.000 296.000 339.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 183.000 -139.000 -99.000 -164.000 -117.000
Likviditetsgrad 1 1.5 0.6 0.7 0.5 0.7
Likviditetsgrad 2 1.5 0.6 0.7 0.6 0.7
Soliditet 44.5 -9.1 3.1 -16.9 0.9
Resultatgrad 90.7 68.5 61.8
Rentedekningsgrad -404.0
Gjeldsgrad 1.2 31.4 -6.9 112.0
Total kapitalrentabilitet 48.7 17.1 -17.9 119.2
Signatur
27.12.2012
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I
FELLESSKAP.
Prokurister
27.12.2012
DAGLIG LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex