Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Klaus Thrane AS
Juridisk navn:  Klaus Thrane AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62976500
Karihagavika Karihagavika Fax: 62976501
2134 Austvatn 2134 Austvatn
Fylke: Kommune:
Innlandet Nord-Odal
Org.nr: 946541052
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 3/1/1988 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Odal Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
35.53%
Resultat  
  
118.9%
Egenkapital  
  
5.51%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.335.000 985.000 2.142.000 1.358.000 2.036.000
Resultat: 62.000 -328.000 543.000 -558.000 -1.445.000
Egenkapital: 1.187.000 1.125.000 1.454.000 911.000 1.469.000
Regnskap for  Klaus Thrane AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.335.000 985.000 2.142.000 1.358.000 2.036.000
Driftskostnader -1.275.000 -1.324.000 -1.621.000 -1.918.000 -3.518.000
Driftsresultat 59.000 -339.000 520.000 -560.000 -1.482.000
Finansinntekter 5.000 17.000 26.000 11.000 42.000
Finanskostnader -3.000 -7.000 -4.000 -9.000 -5.000
Finans 2.000 10.000 22.000 2.000 37.000
Resultat før skatt 62.000 -328.000 543.000 -558.000 -1.445.000
Skattekostnad 0 0 0 0 12.000
Årsresultat 62.000 -328.000 543.000 -558.000 -1.433.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.131.000 1.280.000 1.408.000 1.553.000 1.717.000
Sum omløpsmidler 775.000 587.000 850.000 466.000 963.000
Sum eiendeler 1.906.000 1.867.000 2.258.000 2.019.000 2.680.000
Sum opptjent egenkapital 1.087.000 1.025.000 1.354.000 811.000 1.369.000
Sum egenkapital 1.187.000 1.125.000 1.454.000 911.000 1.469.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 53.000 53.000 53.000
Sum kortsiktig gjeld 719.000 742.000 751.000 1.055.000 1.158.000
Sum gjeld og egenkapital 1.906.000 1.867.000 2.258.000 2.019.000 2.680.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.335.000 985.000 1.892.000 1.352.000 2.033.000
Andre inntekter 0 0 250.000 6.000 3.000
Driftsinntekter 1.335.000 985.000 2.142.000 1.358.000 2.036.000
Varekostnad -299.000 -278.000 -228.000 -243.000 -560.000
Lønninger -243.000 -168.000 -374.000 -850.000 -1.575.000
Avskrivning -149.000 -147.000 -145.000 -161.000 -256.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -584.000 -731.000 -874.000 -664.000 -1.127.000
Driftskostnader -1.275.000 -1.324.000 -1.621.000 -1.918.000 -3.518.000
Driftsresultat 59.000 -339.000 520.000 -560.000 -1.482.000
Finansinntekter 5.000 17.000 26.000 11.000 42.000
Finanskostnader -3.000 -7.000 -4.000 -9.000 -5.000
Finans 2.000 10.000 22.000 2.000 37.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 62.000 -328.000 543.000 -558.000 -1.433.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.111.000 1.260.000 1.388.000 1.533.000 1.698.000
Sum varige driftsmidler 1.111.000 1.260.000 1.388.000 1.533.000 1.698.000
Sum finansielle anleggsmidler 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Sum anleggsmidler 1.131.000 1.280.000 1.408.000 1.553.000 1.717.000
Varebeholdning 33.000 44.000 59.000 45.000 31.000
Kundefordringer 558.000 113.000 12.000 22.000 122.000
Andre fordringer 210.000 172.000 203.000 163.000 89.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 259.000 576.000 236.000 721.000
Sum omløpsmidler 775.000 587.000 850.000 466.000 963.000
Sum eiendeler 1.906.000 1.867.000 2.258.000 2.019.000 2.680.000
Sum opptjent egenkapital 1.087.000 1.025.000 1.354.000 811.000 1.369.000
Sum egenkapital 1.187.000 1.125.000 1.454.000 911.000 1.469.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 53.000 53.000 53.000
Leverandørgjeld 10.000 40.000 57.000 11.000 85.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 202.000
Skyldig offentlige avgifter 5.000 22.000 26.000 215.000 48.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 704.000 680.000 668.000 829.000 823.000
Sum kortsiktig gjeld 719.000 742.000 751.000 1.055.000 1.158.000
Sum gjeld og egenkapital 1.906.000 1.867.000 2.258.000 2.019.000 2.680.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 56.000 -155.000 99.000 -589.000 -195.000
Likviditetsgrad 1 1 0.8 1.1 0.4 0.8
Likviditetsgrad 2 1 0.7 1.1 0.4 0.9
Soliditet 62.3 60.3 64.4 45.1 54.8
Resultatgrad 4.4 -34.4 24.3 -41.2 -72.8
Rentedekningsgrad 19.7 -48.4 1 -62.2 -288.0
Gjeldsgrad 0.6 0.7 0.6 1.2 0.8
Total kapitalrentabilitet 3.4 -17.2 24.2 -27.2 -53.7
Signatur
15.12.2016
STYRETS FORMANN.
Prokurister
15.12.2016
PROKURA HVER FOR SEG
THRANE KARI
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex