Kleeva AS
Juridisk navn:  Kleeva AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93404380
Åshøgdvegen 454 Åshøgdvegen 454 Fax: 63992334
2360 Rudshøgda 2360 Rudshøgda
Fylke: Kommune:
Innlandet Ringsaker
Org.nr: 971093633
Aksjekapital: 600.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 7/19/1994
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-29.09%
Resultat  
  
-96.83%
Egenkapital  
  
600%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 334.000 471.000 478.000 453.000 466.000
Resultat: 2.000 63.000 117.000 88.000 94.000
Egenkapital: 85.000 -17.000 -81.000 -198.000 -286.000
Regnskap for  Kleeva AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 334.000 471.000 478.000 453.000 466.000
Driftskostnader -331.000 -408.000 -359.000 -365.000 -371.000
Driftsresultat 3.000 63.000 118.000 89.000 95.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 -1.000 -1.000 0
Finans -1.000 0 -1.000 -1.000 0
Resultat før skatt 2.000 63.000 117.000 88.000 94.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.000 63.000 117.000 88.000 94.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 15.000 30.000 45.000
Sum omløpsmidler 315.000 351.000 314.000 278.000 183.000
Sum eiendeler 315.000 351.000 329.000 308.000 228.000
Sum opptjent egenkapital -515.000 -617.000 -681.000 -798.000 -886.000
Sum egenkapital 85.000 -17.000 -81.000 -198.000 -286.000
Sum langsiktig gjeld 202.000 329.000 367.000 455.000 410.000
Sum kortsiktig gjeld 28.000 40.000 42.000 51.000 104.000
Sum gjeld og egenkapital 315.000 352.000 328.000 308.000 228.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 334.000 457.000 478.000 453.000 466.000
Andre inntekter 1.000 15.000 0 0 0
Driftsinntekter 334.000 471.000 478.000 453.000 466.000
Varekostnad -130.000 -164.000 -148.000 -177.000 -179.000
Lønninger 0 0 0 8.000 0
Avskrivning 0 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -201.000 -229.000 -196.000 -181.000 -177.000
Driftskostnader -331.000 -408.000 -359.000 -365.000 -371.000
Driftsresultat 3.000 63.000 118.000 89.000 95.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 -1.000 -1.000 0
Finans -1.000 0 -1.000 -1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.000 63.000 117.000 88.000 94.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 15.000 30.000 45.000
Sum varige driftsmidler 0 0 15.000 30.000 45.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 15.000 30.000 45.000
Varebeholdning 288.000 291.000 256.000 250.000 150.000
Kundefordringer 0 48.000 4.000 0 2.000
Andre fordringer 0 0 0 0 9.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 28.000 13.000 54.000 28.000 23.000
Sum omløpsmidler 315.000 351.000 314.000 278.000 183.000
Sum eiendeler 315.000 351.000 329.000 308.000 228.000
Sum opptjent egenkapital -515.000 -617.000 -681.000 -798.000 -886.000
Sum egenkapital 85.000 -17.000 -81.000 -198.000 -286.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 202.000 329.000 367.000 455.000 410.000
Leverandørgjeld 24.000 27.000 24.000 36.000 66.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 4.000 13.000 17.000 15.000 31.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 7.000
Sum kortsiktig gjeld 28.000 40.000 42.000 51.000 104.000
Sum gjeld og egenkapital 315.000 352.000 328.000 308.000 228.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 287.000 311.000 272.000 227.000 79.000
Likviditetsgrad 1 1 8.8 7.5 5.5 1.8
Likviditetsgrad 2 1 1.5 1.4 0.6 0.4
Soliditet 2 -4.8 -24.7 -64.3 -125.4
Resultatgrad 0.9 13.4 24.7 19.6 20.4
Rentedekningsgrad 3 1 89.0
Gjeldsgrad 2.7 -21.7 -2.6 -1.8
Total kapitalrentabilitet 1 17.9 3 28.9 41.7
Signatur
06.02.2013
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex