Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kleppestø Bensin AS
Juridisk navn:  Kleppestø Bensin AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56141166
Florvågvegen 1 Florvågvegen 1 Fax:
5300 Kleppestø 5300 Kleppestø
Fylke: Kommune:
Hordaland Askøy
Org.nr: 995818531
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 16
Etableringsdato: 8/9/2010 1
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Reitan Convenience Norway As
Utvikling:
Omsetning  
  
0.61%
Resultat  
  
36.16%
Egenkapital  
  
3.02%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 14.598.000 14.509.000 15.115.000 14.489.000 14.191.000
Resultat: 836.000 614.000 1.374.000 1.048.000 1.058.000
Egenkapital: 1.468.000 1.425.000 1.551.000 1.631.000 578.000
Regnskap for  Kleppestø Bensin AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 14.598.000 14.509.000 15.115.000 14.489.000 14.191.000
Driftskostnader -13.767.000 -13.887.000 -13.807.000 -13.416.000 -13.153.000
Driftsresultat 831.000 623.000 1.308.000 1.073.000 1.038.000
Finansinntekter 15.000 31.000 74.000 11.000 23.000
Finanskostnader -10.000 -41.000 -7.000 -36.000 -3.000
Finans 5.000 -10.000 67.000 -25.000 20.000
Resultat før skatt 836.000 614.000 1.374.000 1.048.000 1.058.000
Skattekostnad -182.000 -177.000 -365.000 -293.000 -288.000
Årsresultat 654.000 436.000 1.009.000 756.000 770.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 160.000 304.000 998.000 1.188.000 1.315.000
Sum omløpsmidler 4.288.000 4.198.000 4.473.000 2.404.000 2.423.000
Sum eiendeler 4.448.000 4.502.000 5.471.000 3.592.000 3.738.000
Sum opptjent egenkapital 69.000 26.000 151.000 231.000 278.000
Sum egenkapital 1.468.000 1.425.000 1.551.000 1.631.000 578.000
Sum langsiktig gjeld 111.000 140.000 0 0 -1.000
Sum kortsiktig gjeld 2.868.000 2.937.000 3.921.000 1.961.000 3.160.000
Sum gjeld og egenkapital 4.448.000 4.503.000 5.472.000 3.592.000 3.737.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 13.622.000 13.411.000 14.071.000 13.506.000 13.208.000
Andre inntekter 976.000 1.099.000 1.044.000 983.000 982.000
Driftsinntekter 14.598.000 14.509.000 15.115.000 14.489.000 14.191.000
Varekostnad -6.557.000 -6.503.000 -6.693.000 -6.518.000 -6.404.000
Lønninger -2.929.000 -2.836.000 -2.948.000 -3.432.000 -3.477.000
Avskrivning -48.000 -42.000 -32.000 -76.000 -62.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.233.000 -4.506.000 -4.134.000 -3.390.000 -3.210.000
Driftskostnader -13.767.000 -13.887.000 -13.807.000 -13.416.000 -13.153.000
Driftsresultat 831.000 623.000 1.308.000 1.073.000 1.038.000
Finansinntekter 15.000 31.000 74.000 11.000 23.000
Finanskostnader -10.000 -41.000 -7.000 -36.000 -3.000
Finans 5.000 -10.000 67.000 -25.000 20.000
Konsernbidrag -610.000 0 0 -803.000 -774.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 654.000 436.000 1.009.000 756.000 770.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 2.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 149.000 197.000 18.000 116.000 215.000
Sum varige driftsmidler 149.000 197.000 18.000 116.000 215.000
Sum finansielle anleggsmidler 11.000 108.000 980.000 1.070.000 1.100.000
Sum anleggsmidler 160.000 304.000 998.000 1.188.000 1.315.000
Varebeholdning 587.000 533.000 551.000 742.000 736.000
Kundefordringer 188.000 382.000 271.000 189.000 187.000
Andre fordringer 1.690.000 1.688.000 2.300.000 72.000 47.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.824.000 1.595.000 1.352.000 1.401.000 1.454.000
Sum omløpsmidler 4.288.000 4.198.000 4.473.000 2.404.000 2.423.000
Sum eiendeler 4.448.000 4.502.000 5.471.000 3.592.000 3.738.000
Sum opptjent egenkapital 69.000 26.000 151.000 231.000 278.000
Sum egenkapital 1.468.000 1.425.000 1.551.000 1.631.000 578.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 2.000
Gjeld til kredittinstitutt 793.000 839.000 1.452.000 0 2.000
Sum langsiktig gjeld 111.000 140.000 0 0 -1.000
Leverandørgjeld 870.000 1.269.000 1.351.000 1.314.000 1.448.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 270.000 146.000 157.000 175.000 180.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 936.000 682.000 960.000 472.000 1.530.000
Sum kortsiktig gjeld 2.868.000 2.937.000 3.921.000 1.961.000 3.160.000
Sum gjeld og egenkapital 4.448.000 4.503.000 5.472.000 3.592.000 3.737.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.420.000 1.261.000 552.000 443.000 -737.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.4 1 1.2 0.8
Likviditetsgrad 2 1.3 1.2 1 0.9 0.6
Soliditet 3 31.7 28.3 45.4 15.5
Resultatgrad 5.7 4.3 8.7 7.4 7.3
Rentedekningsgrad 83.1 15.2 186.9 30.1 353.7
Gjeldsgrad 2 2.2 2.5 1.2 5.5
Total kapitalrentabilitet 1 14.5 25.3 30.2 28.4
Signatur
06.03.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
06.03.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex