Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Klima og Energi Service KES
Juridisk navn:  Klima Og Energi Service AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53409970
Postboks 1278 Hatlandsmyro 9 Fax: 53409971
5406 Stord 5412 Stord
Fylke: Kommune:
Vestland Stord
Org.nr: 985228663
Aksjekapital: 450.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 12/5/2002
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
4.46%
Resultat  
  
80.17%
Egenkapital  
  
13.62%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 16.644.000 15.933.000 17.023.000 14.090.000 17.228.000
Resultat: 1.854.000 1.029.000 828.000 1.166.000 1.509.000
Egenkapital: 2.327.000 2.048.000 2.128.000 2.276.000 2.255.000
Regnskap for  Klima og Energi Service KES
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 16.644.000 15.933.000 17.023.000 14.090.000 17.228.000
Driftskostnader -15.045.000 -15.004.000 -16.284.000 -13.084.000 -15.788.000
Driftsresultat 1.599.000 929.000 739.000 1.007.000 1.441.000
Finansinntekter 258.000 104.000 107.000 164.000 75.000
Finanskostnader -3.000 -4.000 -18.000 -6.000 -7.000
Finans 255.000 100.000 89.000 158.000 68.000
Resultat før skatt 1.854.000 1.029.000 828.000 1.166.000 1.509.000
Skattekostnad -360.000 -209.000 -166.000 -245.000 -382.000
Årsresultat 1.494.000 820.000 662.000 921.000 1.127.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 292.000 278.000 222.000 198.000 259.000
Sum omløpsmidler 6.035.000 5.320.000 5.635.000 6.766.000 5.868.000
Sum eiendeler 6.327.000 5.598.000 5.857.000 6.964.000 6.127.000
Sum opptjent egenkapital 1.877.000 1.598.000 1.678.000 1.826.000 1.805.000
Sum egenkapital 2.327.000 2.048.000 2.128.000 2.276.000 2.255.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.999.000 3.550.000 3.729.000 4.688.000 3.872.000
Sum gjeld og egenkapital 6.326.000 5.598.000 5.857.000 6.964.000 6.127.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 16.644.000 15.933.000 16.853.000 14.090.000 17.158.000
Andre inntekter 0 0 170.000 0 70.000
Driftsinntekter 16.644.000 15.933.000 17.023.000 14.090.000 17.228.000
Varekostnad -7.349.000 -7.842.000 -9.626.000 -6.591.000 -9.401.000
Lønninger -5.116.000 -4.995.000 -4.787.000 -4.595.000 -4.476.000
Avskrivning -66.000 -30.000 -6.000 -6.000 -4.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.514.000 -2.137.000 -1.865.000 -1.892.000 -1.907.000
Driftskostnader -15.045.000 -15.004.000 -16.284.000 -13.084.000 -15.788.000
Driftsresultat 1.599.000 929.000 739.000 1.007.000 1.441.000
Finansinntekter 258.000 104.000 107.000 164.000 75.000
Finanskostnader -3.000 -4.000 -18.000 -6.000 -7.000
Finans 255.000 100.000 89.000 158.000 68.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -900.000 -810.000 -900.000 -1.050.000
Årsresultat 1.494.000 820.000 662.000 921.000 1.127.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 194.000 8.000 11.000 14.000 0
Driftsløsøre 38.000 149.000 0 3.000 7.000
Sum varige driftsmidler 232.000 157.000 11.000 16.000 7.000
Sum finansielle anleggsmidler 60.000 121.000 211.000 181.000 252.000
Sum anleggsmidler 292.000 278.000 222.000 198.000 259.000
Varebeholdning 0 50.000 0 0 0
Kundefordringer 2.075.000 2.869.000 3.073.000 3.889.000 1.879.000
Andre fordringer 316.000 421.000 318.000 142.000 127.000
Sum investeringer 0 443.000 421.000 0 0
Kasse, bank 3.643.000 1.536.000 1.824.000 2.734.000 3.863.000
Sum omløpsmidler 6.035.000 5.320.000 5.635.000 6.766.000 5.868.000
Sum eiendeler 6.327.000 5.598.000 5.857.000 6.964.000 6.127.000
Sum opptjent egenkapital 1.877.000 1.598.000 1.678.000 1.826.000 1.805.000
Sum egenkapital 2.327.000 2.048.000 2.128.000 2.276.000 2.255.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 811.000 907.000 1.177.000 1.687.000 731.000
Betalbar skatt 360.000 209.000 166.000 245.000 382.000
Skyldig offentlige avgifter 806.000 838.000 710.000 835.000 701.000
Utbytte 0 -900.000 -810.000 -900.000 -1.050.000
Annen kortsiktig gjeld 808.000 696.000 866.000 584.000 639.000
Sum kortsiktig gjeld 3.999.000 3.550.000 3.729.000 4.688.000 3.872.000
Sum gjeld og egenkapital 6.326.000 5.598.000 5.857.000 6.964.000 6.127.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.036.000 1.770.000 1.906.000 2.078.000 1.996.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.5 1.5 1.4 1.5
Likviditetsgrad 2 1.5 1.5 1.5 1.4 1.6
Soliditet 36.8 36.6 36.3 32.7 36.8
Resultatgrad 9.6 5.8 4.3 7.1 8.4
Rentedekningsgrad 5 232.3 41.1 167.8 216.6
Gjeldsgrad 1.7 1.7 1.8 2.1 1.7
Total kapitalrentabilitet 29.4 18.5 14.4 16.8 24.7
Signatur
17.03.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
17.03.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex