Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Klimt Rythme & Bar AS
Juridisk navn:  Klimt Rythme & Bar AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 98237507
Storgata 23 Storgata 23 Fax: 63806541
2000 Lillestrøm 2000 Lillestrøm
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 985722528
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 49
Etableringsdato: 5/19/2003
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Sandum Invest & Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
13.35%
Resultat  
  
149.58%
Egenkapital  
  
28.04%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 15.312.000 13.509.000 16.948.000 18.416.000 19.306.000
Resultat: 776.000 -1.565.000 -573.000 344.000 426.000
Egenkapital: -1.994.000 -2.771.000 -1.206.000 -458.000 -707.000
Regnskap for  Klimt Rythme & Bar AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 15.312.000 13.509.000 16.948.000 18.416.000 19.306.000
Driftskostnader -14.262.000 -14.905.000 -17.329.000 -17.817.000 -18.401.000
Driftsresultat 1.050.000 -1.395.000 -381.000 599.000 905.000
Finansinntekter 0 2.000 0 0 1.000
Finanskostnader -274.000 -172.000 -193.000 -254.000 -480.000
Finans -274.000 -170.000 -193.000 -254.000 -479.000
Resultat før skatt 776.000 -1.565.000 -573.000 344.000 426.000
Skattekostnad 0 0 -175.000 -95.000 -41.000
Årsresultat 776.000 -1.565.000 -748.000 249.000 385.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 569.000 830.000 1.205.000 1.383.000 1.055.000
Sum omløpsmidler 1.965.000 1.213.000 1.715.000 4.125.000 7.363.000
Sum eiendeler 2.534.000 2.043.000 2.920.000 5.508.000 8.418.000
Sum opptjent egenkapital -2.094.000 -2.871.000 -1.306.000 -558.000 -807.000
Sum egenkapital -1.994.000 -2.771.000 -1.206.000 -458.000 -707.000
Sum langsiktig gjeld 696.000 1.739.000 848.000 2.782.000 2.005.000
Sum kortsiktig gjeld 3.832.000 3.075.000 3.277.000 3.184.000 7.119.000
Sum gjeld og egenkapital 2.534.000 2.043.000 2.919.000 5.508.000 8.417.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 14.776.000 10.709.000 13.056.000 14.454.000 15.390.000
Andre inntekter 536.000 2.800.000 3.892.000 3.961.000 3.916.000
Driftsinntekter 15.312.000 13.509.000 16.948.000 18.416.000 19.306.000
Varekostnad -5.836.000 -5.831.000 -5.949.000 -6.410.000 -6.532.000
Lønninger -2.947.000 -3.577.000 -4.419.000 -4.528.000 -4.901.000
Avskrivning -239.000 -200.000 -198.000 -265.000 -239.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.240.000 -5.297.000 -6.763.000 -6.614.000 -6.729.000
Driftskostnader -14.262.000 -14.905.000 -17.329.000 -17.817.000 -18.401.000
Driftsresultat 1.050.000 -1.395.000 -381.000 599.000 905.000
Finansinntekter 0 2.000 0 0 1.000
Finanskostnader -274.000 -172.000 -193.000 -254.000 -480.000
Finans -274.000 -170.000 -193.000 -254.000 -479.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 776.000 -1.565.000 -748.000 249.000 385.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 75.000
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 75.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 569.000 687.000 702.000 880.000 980.000
Sum varige driftsmidler 569.000 687.000 702.000 880.000 980.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 143.000 503.000 503.000 0
Sum anleggsmidler 569.000 830.000 1.205.000 1.383.000 1.055.000
Varebeholdning 289.000 219.000 433.000 431.000 376.000
Kundefordringer 10.000 98.000 58.000 37.000 1.026.000
Andre fordringer 234.000 548.000 510.000 3.342.000 5.741.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.431.000 348.000 712.000 314.000 219.000
Sum omløpsmidler 1.965.000 1.213.000 1.715.000 4.125.000 7.363.000
Sum eiendeler 2.534.000 2.043.000 2.920.000 5.508.000 8.418.000
Sum opptjent egenkapital -2.094.000 -2.871.000 -1.306.000 -558.000 -807.000
Sum egenkapital -1.994.000 -2.771.000 -1.206.000 -458.000 -707.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 696.000 1.739.000 848.000 2.782.000 2.005.000
Leverandørgjeld 1.986.000 1.986.000 1.915.000 1.720.000 5.628.000
Betalbar skatt 0 0 175.000 95.000 41.000
Skyldig offentlige avgifter 1.252.000 584.000 612.000 422.000 311.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 594.000 505.000 575.000 946.000 1.139.000
Sum kortsiktig gjeld 3.832.000 3.075.000 3.277.000 3.184.000 7.119.000
Sum gjeld og egenkapital 2.534.000 2.043.000 2.919.000 5.508.000 8.417.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.867.000 -1.862.000 -1.562.000 941.000 244.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.4 0.5 1.3 1.0
Likviditetsgrad 2 0.4 0.3 0.4 1.2 1.0
Soliditet -78.7 -135.6 -41.3 -8.3 -8.4
Resultatgrad 6.9 -10.3 -2.2 3.3 4.7
Rentedekningsgrad 3.8 -8.1 2.4 1.9
Gjeldsgrad -2.3 -1.7 -3.4 -13.0 -12.9
Total kapitalrentabilitet 41.4 -68.2 -13.1 10.9 10.8
Signatur
21.09.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
21.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Auditor Notes for 2017
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Auditor Notes for 2016
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex