Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Klingsholm Holding AS
Juridisk navn:  Klingsholm Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Hosletoppen 17 Hosletoppen 17 Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 995963434
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 9/7/2010 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
292.96%
Egenkapital  
  
76.69%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 250.000 0 0
Resultat: 1.837.000 -952.000 -286.000 1.222.000 2.270.000
Egenkapital: 4.230.000 2.394.000 3.346.000 3.689.000 2.502.000
Regnskap for  Klingsholm Holding AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 250.000 0 0
Driftskostnader -50.000 -38.000 -39.000 -32.000 -25.000
Driftsresultat -50.000 -38.000 211.000 -32.000 -25.000
Finansinntekter 3.010.000 -3.000 -462.000 1.290.000 2.295.000
Finanskostnader -1.124.000 -912.000 -34.000 -36.000 0
Finans 1.886.000 -915.000 -496.000 1.254.000 2.295.000
Resultat før skatt 1.837.000 -952.000 -286.000 1.222.000 2.270.000
Skattekostnad 0 0 -57.000 -35.000 -14.000
Årsresultat 1.837.000 -952.000 -343.000 1.187.000 2.256.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 15.975.000 14.804.000 14.921.000 14.364.000 13.155.000
Sum eiendeler 15.975.000 14.804.000 14.921.000 14.364.000 13.155.000
Sum opptjent egenkapital 4.130.000 2.294.000 3.246.000 3.589.000 2.402.000
Sum egenkapital 4.230.000 2.394.000 3.346.000 3.689.000 2.502.000
Sum langsiktig gjeld 11.745.000 12.403.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 8.000 11.575.000 10.675.000 10.653.000
Sum gjeld og egenkapital 15.975.000 14.805.000 14.921.000 14.364.000 13.155.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 250.000 0 0
Driftsinntekter 0 0 250.000 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -50.000 -38.000 -39.000 -32.000 -25.000
Driftskostnader -50.000 -38.000 -39.000 -32.000 -25.000
Driftsresultat -50.000 -38.000 211.000 -32.000 -25.000
Finansinntekter 3.010.000 -3.000 -462.000 1.290.000 2.295.000
Finanskostnader -1.124.000 -912.000 -34.000 -36.000 0
Finans 1.886.000 -915.000 -496.000 1.254.000 2.295.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.837.000 -952.000 -343.000 1.187.000 2.256.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 250.000 0 0
Andre fordringer 7.160.000 4.915.000 4.904.000 461.000 210.000
Sum investeringer 7.677.000 9.055.000 7.650.000 12.967.000 12.718.000
Kasse, bank 1.139.000 835.000 2.117.000 935.000 227.000
Sum omløpsmidler 15.975.000 14.804.000 14.921.000 14.364.000 13.155.000
Sum eiendeler 15.975.000 14.804.000 14.921.000 14.364.000 13.155.000
Sum opptjent egenkapital 4.130.000 2.294.000 3.246.000 3.589.000 2.402.000
Sum egenkapital 4.230.000 2.394.000 3.346.000 3.689.000 2.502.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 11.745.000 12.403.000 0 0 0
Leverandørgjeld 0 8.000 -1.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 57.000 35.000 14.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 11.519.000 10.639.000 10.639.000
Sum kortsiktig gjeld 0 8.000 11.575.000 10.675.000 10.653.000
Sum gjeld og egenkapital 15.975.000 14.805.000 14.921.000 14.364.000 13.155.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 15.975.000 14.796.000 3.346.000 3.689.000 2.502.000
Likviditetsgrad 1 1850.5 1.3 1.3 1.2
Likviditetsgrad 2 0 1850.5 1.3 1.3 1.3
Soliditet 26.5 16.2 22.4 25.7 19.0
Resultatgrad 84.4
Rentedekningsgrad - 6.2 -0.9
Gjeldsgrad 2.8 5.2 3.5 2.9 4.3
Total kapitalrentabilitet 18.5 -0.3 -1.7 8.8 17.3
Signatur
01.12.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex