Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Klinikken Drift As
Juridisk navn:  Klinikken Drift As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38271140
Sandskargata 6 Sandskargata 6 Fax:
4515 Mandal 4515 Mandal
Fylke: Kommune:
Agder Lindesnes
Org.nr: 914399610
Aksjekapital: 80.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 10/14/2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Adb-Senteret As
Utvikling:
Omsetning  
  
6.29%
Resultat  
  
-62.82%
Egenkapital  
  
362.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.470.000 1.383.000 1.544.000 1.807.000 1.918.000
Resultat: 87.000 234.000 -337.000 207.000 41.000
Egenkapital: 111.000 24.000 -210.000 245.000 92.000
Regnskap for  Klinikken Drift As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.470.000 1.383.000 1.544.000 1.807.000 1.918.000
Driftskostnader -1.356.000 -1.113.000 -1.881.000 -1.600.000 -1.877.000
Driftsresultat 114.000 270.000 -337.000 207.000 42.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -27.000 -36.000 0 0 0
Finans -27.000 -36.000 0 0 0
Resultat før skatt 87.000 234.000 -337.000 207.000 41.000
Skattekostnad 0 0 0 -55.000 -12.000
Årsresultat 87.000 234.000 -337.000 152.000 30.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 282.000 451.000 561.000 60.000 76.000
Sum omløpsmidler 438.000 271.000 17.000 359.000 245.000
Sum eiendeler 720.000 722.000 578.000 419.000 321.000
Sum opptjent egenkapital 31.000 -56.000 -290.000 165.000 12.000
Sum egenkapital 111.000 24.000 -210.000 245.000 92.000
Sum langsiktig gjeld 477.000 621.000 600.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 133.000 77.000 187.000 175.000 228.000
Sum gjeld og egenkapital 721.000 722.000 577.000 420.000 320.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 98.000 73.000 17.000 56.000 118.000
Andre inntekter 1.373.000 1.311.000 1.527.000 1.750.000 1.800.000
Driftsinntekter 1.470.000 1.383.000 1.544.000 1.807.000 1.918.000
Varekostnad 0 -7.000 0 -3.000 0
Lønninger -352.000 -220.000 -335.000 -546.000 -733.000
Avskrivning -109.000 -109.000 -45.000 -16.000 -18.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -895.000 -777.000 -1.501.000 -1.035.000 -1.126.000
Driftskostnader -1.356.000 -1.113.000 -1.881.000 -1.600.000 -1.877.000
Driftsresultat 114.000 270.000 -337.000 207.000 42.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -27.000 -36.000 0 0 0
Finans -27.000 -36.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -118.000 0 0
Årsresultat 87.000 234.000 -337.000 152.000 30.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 282.000 391.000 501.000 0 16.000
Sum varige driftsmidler 282.000 391.000 501.000 0 16.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 60.000 60.000 60.000 60.000
Sum anleggsmidler 282.000 451.000 561.000 60.000 76.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 30.000 14.000 24.000 33.000 34.000
Andre fordringer 31.000 31.000 14.000 78.000 95.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 377.000 225.000 0 248.000 116.000
Sum omløpsmidler 438.000 271.000 17.000 359.000 245.000
Sum eiendeler 720.000 722.000 578.000 419.000 321.000
Sum opptjent egenkapital 31.000 -56.000 -290.000 165.000 12.000
Sum egenkapital 111.000 24.000 -210.000 245.000 92.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 5.000
Sum langsiktig gjeld 477.000 621.000 600.000 0 0
Leverandørgjeld 38.000 41.000 114.000 76.000 88.000
Betalbar skatt 0 0 0 55.000 12.000
Skyldig offentlige avgifter 23.000 15.000 14.000 16.000 34.000
Utbytte 0 0 -118.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 71.000 21.000 59.000 28.000 90.000
Sum kortsiktig gjeld 133.000 77.000 187.000 175.000 228.000
Sum gjeld og egenkapital 721.000 722.000 577.000 420.000 320.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 305.000 194.000 -170.000 184.000 17.000
Likviditetsgrad 1 3.3 3.5 0.1 2.1 1.1
Likviditetsgrad 2 3.3 3.5 0.1 2.1 1.1
Soliditet 15.4 3.3 -36.4 58.3 28.8
Resultatgrad 7.8 19.5 -21.8 11.5 2.2
Rentedekningsgrad 4.2 7.5
Gjeldsgrad 5.5 29.1 -3.7 0.7 2.5
Total kapitalrentabilitet 15.8 37.4 -58.4 49.3 13.1
Signatur
30.06.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
24.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex