Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Klinikken På Travparken As
Juridisk navn:  Klinikken På Travparken As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55953360
Skjergardsvegen 59 Skjergardsvegen 59 Fax: 55190401
5355 Knarrevik 5355 Knarrevik
Fylke: Kommune:
Vestland Øygarden
Org.nr: 980487067
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 1/2/1999 1
Foretakstype: AS
Revisor: Fag Revisjon AS
Regnskapsfører: Økonomihuset As
Utvikling:
Omsetning  
  
-9.56%
Resultat  
  
143.24%
Egenkapital  
  
47.08%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 5.658.000 6.256.000 6.529.000 6.590.000 6.047.000
Resultat: 917.000 377.000 527.000 376.000 529.000
Egenkapital: 981.000 667.000 753.000 1.089.000 1.070.000
Regnskap for  Klinikken På Travparken As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 5.658.000 6.256.000 6.529.000 6.590.000 6.047.000
Driftskostnader -4.902.000 -5.955.000 -6.068.000 -6.217.000 -5.564.000
Driftsresultat 757.000 301.000 461.000 374.000 483.000
Finansinntekter 161.000 103.000 81.000 9.000 63.000
Finanskostnader 0 -27.000 -16.000 -6.000 -16.000
Finans 161.000 76.000 65.000 3.000 47.000
Resultat før skatt 917.000 377.000 527.000 376.000 529.000
Skattekostnad -103.000 -64.000 -113.000 -107.000 -144.000
Årsresultat 814.000 313.000 414.000 269.000 385.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 43.000 177.000 229.000 261.000 336.000
Sum omløpsmidler 1.851.000 1.936.000 2.303.000 2.103.000 2.694.000
Sum eiendeler 1.894.000 2.113.000 2.532.000 2.364.000 3.030.000
Sum opptjent egenkapital 871.000 557.000 643.000 979.000 960.000
Sum egenkapital 981.000 667.000 753.000 1.089.000 1.070.000
Sum langsiktig gjeld 33.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 880.000 1.445.000 1.778.000 1.274.000 1.960.000
Sum gjeld og egenkapital 1.894.000 2.112.000 2.531.000 2.363.000 3.030.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.981.000 6.256.000 6.529.000 6.590.000 6.047.000
Andre inntekter 677.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 5.658.000 6.256.000 6.529.000 6.590.000 6.047.000
Varekostnad -1.217.000 -1.481.000 -1.733.000 -1.720.000 -1.550.000
Lønninger -2.564.000 -3.202.000 -3.036.000 -3.065.000 -2.736.000
Avskrivning -39.000 -52.000 -102.000 -177.000 -183.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.082.000 -1.220.000 -1.197.000 -1.255.000 -1.095.000
Driftskostnader -4.902.000 -5.955.000 -6.068.000 -6.217.000 -5.564.000
Driftsresultat 757.000 301.000 461.000 374.000 483.000
Finansinntekter 161.000 103.000 81.000 9.000 63.000
Finanskostnader 0 -27.000 -16.000 -6.000 -16.000
Finans 161.000 76.000 65.000 3.000 47.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -500.000 -400.000 -750.000 -250.000 -1.000.000
Årsresultat 814.000 313.000 414.000 269.000 385.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 134.000 186.000 218.000 294.000
Sum varige driftsmidler 0 134.000 186.000 218.000 294.000
Sum finansielle anleggsmidler 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000
Sum anleggsmidler 43.000 177.000 229.000 261.000 336.000
Varebeholdning 0 222.000 188.000 184.000 176.000
Kundefordringer 46.000 370.000 427.000 426.000 452.000
Andre fordringer 8.000 83.000 66.000 78.000 0
Sum investeringer 0 0 627.000 593.000 600.000
Kasse, bank 1.798.000 1.261.000 994.000 821.000 1.465.000
Sum omløpsmidler 1.851.000 1.936.000 2.303.000 2.103.000 2.694.000
Sum eiendeler 1.894.000 2.113.000 2.532.000 2.364.000 3.030.000
Sum opptjent egenkapital 871.000 557.000 643.000 979.000 960.000
Sum egenkapital 981.000 667.000 753.000 1.089.000 1.070.000
Sum avsetninger til forpliktelser 33.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 33.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 59.000 266.000 257.000 260.000 204.000
Betalbar skatt 71.000 64.000 113.000 107.000 144.000
Skyldig offentlige avgifter 21.000 409.000 387.000 376.000 368.000
Utbytte -500.000 -400.000 -750.000 -250.000 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld 229.000 306.000 270.000 281.000 244.000
Sum kortsiktig gjeld 880.000 1.445.000 1.778.000 1.274.000 1.960.000
Sum gjeld og egenkapital 1.894.000 2.112.000 2.531.000 2.363.000 3.030.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 971.000 491.000 525.000 829.000 734.000
Likviditetsgrad 1 2.1 1.3 1.3 1.7 1.4
Likviditetsgrad 2 2.1 1.2 1.2 1.5 1.3
Soliditet 51.8 31.6 29.8 46.1 35.3
Resultatgrad 13.4 4.8 7.1 5.7 8.0
Rentedekningsgrad 11.1 28.8 62.3 34.1
Gjeldsgrad 0.9 2.2 2.4 1.2 1.8
Total kapitalrentabilitet 48.5 19.1 21.4 16.2 18.0
Signatur
10.06.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
10.06.2020
PROKURA
AXE RUNE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex