Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Klinikken Ved Havet As
Juridisk navn:  Klinikken Ved Havet As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77505222
Strandåkeren 21 Strandåkeren 21 Fax:
9414 Harstad 9414 Harstad
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Harstad
Org.nr: 896453882
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 20
Etableringsdato: 1/12/2011
Foretakstype: AS
Revisor: Es Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.45%
Resultat  
  
187.35%
Egenkapital  
  
29.95%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 11.692.000 12.633.000 10.562.000 10.112.000 8.325.000
Resultat: 145.000 -166.000 -83.000 781.000 117.000
Egenkapital: 551.000 424.000 590.000 755.000 764.000
Regnskap for  Klinikken Ved Havet As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 11.692.000 12.633.000 10.562.000 10.112.000 8.325.000
Driftskostnader -11.602.000 -12.815.000 -10.676.000 -9.360.000 -8.221.000
Driftsresultat 90.000 -182.000 -114.000 753.000 104.000
Finansinntekter 55.000 20.000 41.000 41.000 15.000
Finanskostnader -1.000 -5.000 -9.000 -13.000 -2.000
Finans 54.000 15.000 32.000 28.000 13.000
Resultat før skatt 145.000 -166.000 -83.000 781.000 117.000
Skattekostnad -18.000 0 1.000 -190.000 -34.000
Årsresultat 127.000 -166.000 -82.000 591.000 83.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 653.000 630.000 752.000 1.009.000 882.000
Sum omløpsmidler 1.196.000 1.156.000 961.000 912.000 832.000
Sum eiendeler 1.849.000 1.786.000 1.713.000 1.921.000 1.714.000
Sum opptjent egenkapital 451.000 324.000 490.000 655.000 664.000
Sum egenkapital 551.000 424.000 590.000 755.000 764.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 1.000 4.000
Sum kortsiktig gjeld 1.299.000 1.362.000 1.123.000 1.165.000 947.000
Sum gjeld og egenkapital 1.850.000 1.786.000 1.713.000 1.921.000 1.715.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.692.000 12.552.000 10.462.000 9.430.000 8.231.000
Andre inntekter 0 81.000 100.000 681.000 94.000
Driftsinntekter 11.692.000 12.633.000 10.562.000 10.112.000 8.325.000
Varekostnad -1.797.000 -1.204.000 -714.000 -573.000 -1.020.000
Lønninger -7.035.000 -7.747.000 -5.913.000 -4.748.000 -3.623.000
Avskrivning -101.000 -143.000 -158.000 -132.000 -137.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.669.000 -3.721.000 -3.891.000 -3.907.000 -3.441.000
Driftskostnader -11.602.000 -12.815.000 -10.676.000 -9.360.000 -8.221.000
Driftsresultat 90.000 -182.000 -114.000 753.000 104.000
Finansinntekter 55.000 20.000 41.000 41.000 15.000
Finanskostnader -1.000 -5.000 -9.000 -13.000 -2.000
Finans 54.000 15.000 32.000 28.000 13.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -83.000 -600.000 0
Årsresultat 127.000 -166.000 -82.000 591.000 83.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 133.000 142.000 0 0 0
Driftsløsøre 367.000 458.000 744.000 707.000 715.000
Sum varige driftsmidler 500.000 600.000 744.000 707.000 715.000
Sum finansielle anleggsmidler 154.000 29.000 8.000 302.000 168.000
Sum anleggsmidler 653.000 630.000 752.000 1.009.000 882.000
Varebeholdning 94.000 63.000 88.000 109.000 0
Kundefordringer 254.000 196.000 204.000 204.000 275.000
Andre fordringer 126.000 78.000 169.000 64.000 29.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 722.000 819.000 500.000 535.000 529.000
Sum omløpsmidler 1.196.000 1.156.000 961.000 912.000 832.000
Sum eiendeler 1.849.000 1.786.000 1.713.000 1.921.000 1.714.000
Sum opptjent egenkapital 451.000 324.000 490.000 655.000 664.000
Sum egenkapital 551.000 424.000 590.000 755.000 764.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 1.000 4.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 38.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 1.000 4.000
Leverandørgjeld 166.000 103.000 173.000 124.000 178.000
Betalbar skatt 18.000 0 0 194.000 49.000
Skyldig offentlige avgifter 335.000 545.000 289.000 260.000 210.000
Utbytte 0 0 -83.000 -600.000 0
Annen kortsiktig gjeld 780.000 713.000 661.000 588.000 471.000
Sum kortsiktig gjeld 1.299.000 1.362.000 1.123.000 1.165.000 947.000
Sum gjeld og egenkapital 1.850.000 1.786.000 1.713.000 1.921.000 1.715.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -103.000 -206.000 -162.000 -253.000 -115.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.8 0.9 0.8 0.9
Likviditetsgrad 2 0.8 0.8 0.8 0.7 0.9
Soliditet 29.8 23.7 34.4 39.3 44.5
Resultatgrad 0.8 -1.4 -1.1 7.4 1.2
Rentedekningsgrad 9 -36.4 -12.7 57.9 59.5
Gjeldsgrad 2.4 3.2 1.9 1.5 1.2
Total kapitalrentabilitet 7.8 -9.1 -4.3 41.3 6.9
Signatur
02.06.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
02.06.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex