Klippekroken AS
Juridisk navn:  Klippekroken AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63906477
Auli Senter Auli Senter Fax:
1929 Auli 1929 Auli
Fylke: Kommune:
Viken Nes
Org.nr: 994187678
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 5/1/2009 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Administrativ Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.35%
Resultat  
  
71.74%
Egenkapital  
  
158%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.558.000 2.524.000 2.800.000 2.872.000 2.826.000
Resultat: 79.000 46.000 -116.000 47.000 -81.000
Egenkapital: 29.000 -50.000 -96.000 20.000 -24.000
Regnskap for  Klippekroken AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.558.000 2.524.000 2.800.000 2.872.000 2.826.000
Driftskostnader -2.479.000 -2.477.000 -2.916.000 -2.827.000 -2.911.000
Driftsresultat 79.000 47.000 -116.000 45.000 -86.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 2.000 5.000
Finanskostnader 0 -1.000 -1.000 0 0
Finans 1.000 0 0 2.000 5.000
Resultat før skatt 79.000 46.000 -116.000 47.000 -81.000
Skattekostnad 0 0 0 -2.000 1.000
Årsresultat 79.000 46.000 -116.000 44.000 -80.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 10.000
Sum omløpsmidler 423.000 324.000 341.000 284.000 553.000
Sum eiendeler 423.000 324.000 341.000 284.000 563.000
Sum opptjent egenkapital -1.000 -80.000 -126.000 -10.000 -54.000
Sum egenkapital 29.000 -50.000 -96.000 20.000 -24.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 394.000 374.000 437.000 264.000 587.000
Sum gjeld og egenkapital 423.000 324.000 341.000 284.000 563.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.547.000 2.524.000 2.800.000 2.872.000 2.826.000
Andre inntekter 11.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.558.000 2.524.000 2.800.000 2.872.000 2.826.000
Varekostnad -333.000 -281.000 -310.000 -318.000 -361.000
Lønninger -1.813.000 -1.852.000 -2.299.000 -2.138.000 -2.152.000
Avskrivning 0 0 0 -10.000 -9.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -333.000 -344.000 -307.000 -361.000 -389.000
Driftskostnader -2.479.000 -2.477.000 -2.916.000 -2.827.000 -2.911.000
Driftsresultat 79.000 47.000 -116.000 45.000 -86.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 2.000 5.000
Finanskostnader 0 -1.000 -1.000 0 0
Finans 1.000 0 0 2.000 5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 79.000 46.000 -116.000 44.000 -80.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 10.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 10.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 10.000
Varebeholdning 73.000 97.000 94.000 107.000 81.000
Kundefordringer 5.000 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 8.000 6.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 344.000 227.000 248.000 169.000 466.000
Sum omløpsmidler 423.000 324.000 341.000 284.000 553.000
Sum eiendeler 423.000 324.000 341.000 284.000 563.000
Sum opptjent egenkapital -1.000 -80.000 -126.000 -10.000 -54.000
Sum egenkapital 29.000 -50.000 -96.000 20.000 -24.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 -46.000 -41.000 -207.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 17.000 20.000 8.000 18.000 23.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 207.000 230.000 272.000 235.000 244.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 170.000 171.000 198.000 218.000 320.000
Sum kortsiktig gjeld 394.000 374.000 437.000 264.000 587.000
Sum gjeld og egenkapital 423.000 324.000 341.000 284.000 563.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 29.000 -50.000 -96.000 20.000 -34.000
Likviditetsgrad 1 1.1 0.9 0.8 1.1 0.9
Likviditetsgrad 2 0.9 0.6 0.6 0.7 0.9
Soliditet 6.9 -15.4 -28.2 7.0 -4.3
Resultatgrad 3.1 1.9 -4.1 1.6 -3.0
Rentedekningsgrad 4
Gjeldsgrad 13.6 -7.5 -4.6 13.2 -24.5
Total kapitalrentabilitet 18.9 14.8 -33.7 16.5 -14.4
Signatur
13.11.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex