Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Klippekroken Hege As
Juridisk navn:  Klippekroken Hege As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73979292
Armfeldts Veg 1 Armfeldts Veg 1 Fax:
7562 Saksvik 7562 Saksvik
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Malvik
Org.nr: 997045246
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/9/2011 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Trondheim Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
90.11%
Resultat  
  
150.68%
Egenkapital  
  
32.93%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 673.000 354.000 813.000 922.000 729.000
Resultat: 37.000 -73.000 -38.000 -5.000 -6.000
Egenkapital: 109.000 82.000 140.000 169.000 176.000
Regnskap for  Klippekroken Hege As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 673.000 354.000 813.000 922.000 729.000
Driftskostnader -635.000 -427.000 -851.000 -927.000 -734.000
Driftsresultat 37.000 -73.000 -38.000 -5.000 -6.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 0
Finans 0 0 0 -1.000 0
Resultat før skatt 37.000 -73.000 -38.000 -5.000 -6.000
Skattekostnad -10.000 15.000 8.000 -1.000 2.000
Årsresultat 27.000 -58.000 -30.000 -6.000 -4.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 39.000 56.000 44.000 39.000 104.000
Sum omløpsmidler 181.000 104.000 213.000 227.000 262.000
Sum eiendeler 220.000 160.000 257.000 266.000 366.000
Sum opptjent egenkapital 9.000 -18.000 40.000 69.000 76.000
Sum egenkapital 109.000 82.000 140.000 169.000 176.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 111.000 78.000 117.000 97.000 190.000
Sum gjeld og egenkapital 220.000 160.000 257.000 266.000 366.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 673.000 354.000 813.000 922.000 729.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 673.000 354.000 813.000 922.000 729.000
Varekostnad -101.000 -63.000 -137.000 -146.000 -116.000
Lønninger -300.000 -149.000 -468.000 -498.000 -353.000
Avskrivning -6.000 -4.000 -4.000 -64.000 -61.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -228.000 -211.000 -242.000 -219.000 -204.000
Driftskostnader -635.000 -427.000 -851.000 -927.000 -734.000
Driftsresultat 37.000 -73.000 -38.000 -5.000 -6.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 0
Finans 0 0 0 -1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 27.000 -58.000 -30.000 -6.000 -4.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 60.000
Sum Immatrielle midler 39.000 49.000 34.000 26.000 86.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 6.000 10.000 14.000 17.000
Sum varige driftsmidler 0 6.000 10.000 14.000 17.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 39.000 56.000 44.000 39.000 104.000
Varebeholdning 88.000 87.000 118.000 122.000 116.000
Kundefordringer 8.000 0 0 0 0
Andre fordringer 1.000 3.000 2.000 28.000 16.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 84.000 14.000 92.000 77.000 130.000
Sum omløpsmidler 181.000 104.000 213.000 227.000 262.000
Sum eiendeler 220.000 160.000 257.000 266.000 366.000
Sum opptjent egenkapital 9.000 -18.000 40.000 69.000 76.000
Sum egenkapital 109.000 82.000 140.000 169.000 176.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2.000 2.000 2.000 7.000 3.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 43.000 8.000 55.000 36.000 76.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 66.000 68.000 61.000 53.000 111.000
Sum kortsiktig gjeld 111.000 78.000 117.000 97.000 190.000
Sum gjeld og egenkapital 220.000 160.000 257.000 266.000 366.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 70.000 26.000 96.000 130.000 72.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.3 1.8 2.3 1.4
Likviditetsgrad 2 0.8 0.2 0.8 1.1 0.8
Soliditet 49.5 51.3 54.5 63.5 48.1
Resultatgrad 5.5 -20.6 -4.7 -0.5 -0.8
Rentedekningsgrad -5.0
Gjeldsgrad 1 1 0.8 0.6 1.1
Total kapitalrentabilitet 16.8 -45.6 -14.8 -1.9 -1.6
Signatur
26.08.2011
HEGE BJØRGVIK
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex