Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kloakkrenseanlegget Mykingområdet Sa
Juridisk navn:  Kloakkrenseanlegget Mykingområdet Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32071595
V/Sparebank1 Regnskapsh. Valhall As Halandvegen 3B V/Sparebank1 Regnskapsh. Valhall As Halandvegen 3B Fax: 32070245
3540 Nesbyen 3540 Nesbyen
Fylke: Kommune:
Viken Nesbyen
Org.nr: 971310502
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 2/20/1995
Foretakstype: SA
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Valhall A
Utvikling:
Omsetning  
  
30.7%
Resultat  
  
76.89%
Egenkapital  
  
-5.74%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.226.000 938.000 885.000 867.000 866.000
Resultat: -168.000 -727.000 -31.000 -124.000 55.000
Egenkapital: 2.810.000 2.981.000 3.069.000 2.941.000 2.991.000
Regnskap for  Kloakkrenseanlegget Mykingområdet Sa
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.226.000 938.000 885.000 867.000 866.000
Driftskostnader -1.405.000 -1.672.000 -937.000 -1.009.000 -833.000
Driftsresultat -180.000 -735.000 -51.000 -142.000 33.000
Finansinntekter 12.000 12.000 20.000 18.000 23.000
Finanskostnader 0 -4.000 0 0 0
Finans 12.000 8.000 20.000 18.000 23.000
Resultat før skatt -168.000 -727.000 -31.000 -124.000 55.000
Skattekostnad -4.000 -4.000 -1.000 -6.000 -5.000
Årsresultat -171.000 -731.000 -32.000 -131.000 49.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.607.000 1.697.000 1.786.000 1.875.000 1.964.000
Sum omløpsmidler 1.567.000 1.610.000 1.610.000 1.169.000 1.171.000
Sum eiendeler 3.174.000 3.307.000 3.396.000 3.044.000 3.135.000
Sum opptjent egenkapital -776.000 -605.000 126.000 159.000 290.000
Sum egenkapital 2.810.000 2.981.000 3.069.000 2.941.000 2.991.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 365.000 326.000 326.000 104.000 145.000
Sum gjeld og egenkapital 3.175.000 3.307.000 3.395.000 3.045.000 3.137.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.226.000 938.000 885.000 945.000 978.000
Andre inntekter 0 0 0 -78.000 -112.000
Driftsinntekter 1.226.000 938.000 885.000 867.000 866.000
Varekostnad 0 0 -7.000 0 0
Lønninger -293.000 -318.000 -272.000 -234.000 -218.000
Avskrivning -89.000 -89.000 -89.000 -89.000 -89.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.023.000 -1.265.000 -569.000 -686.000 -526.000
Driftskostnader -1.405.000 -1.672.000 -937.000 -1.009.000 -833.000
Driftsresultat -180.000 -735.000 -51.000 -142.000 33.000
Finansinntekter 12.000 12.000 20.000 18.000 23.000
Finanskostnader 0 -4.000 0 0 0
Finans 12.000 8.000 20.000 18.000 23.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -171.000 -731.000 -32.000 -131.000 49.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.607.000 1.697.000 1.786.000 1.875.000 1.964.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.607.000 1.697.000 1.786.000 1.875.000 1.964.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.607.000 1.697.000 1.786.000 1.875.000 1.964.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 104.000 70.000 72.000 35.000 24.000
Andre fordringer 59.000 102.000 26.000 24.000 46.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.404.000 1.439.000 1.512.000 1.111.000 1.101.000
Sum omløpsmidler 1.567.000 1.610.000 1.610.000 1.169.000 1.171.000
Sum eiendeler 3.174.000 3.307.000 3.396.000 3.044.000 3.135.000
Sum opptjent egenkapital -776.000 -605.000 126.000 159.000 290.000
Sum egenkapital 2.810.000 2.981.000 3.069.000 2.941.000 2.991.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 86.000 240.000 73.000 44.000 26.000
Betalbar skatt 4.000 4.000 5.000 6.000 5.000
Skyldig offentlige avgifter 10.000 62.000 178.000 20.000 35.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 265.000 19.000 70.000 33.000 78.000
Sum kortsiktig gjeld 365.000 326.000 326.000 104.000 145.000
Sum gjeld og egenkapital 3.175.000 3.307.000 3.395.000 3.045.000 3.137.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.202.000 1.284.000 1.284.000 1.065.000 1.026.000
Likviditetsgrad 1 4.3 4.9 4.9 11.2 8.1
Likviditetsgrad 2 4.3 4.9 4.9 11.3 8.1
Soliditet 88.5 90.1 90.4 96.6 95.4
Resultatgrad -14.7 -78.4 -5.8 -16.4 3.8
Rentedekningsgrad -183.8
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet -5.3 -21.9 -0.9 -4.1 1.8
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex