Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kmg Invest AS
Juridisk navn:  Kmg Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63847000
Skjærvaveien 8 Skjærvaveien 8 Fax: 63847001
1466 Strømmen 1466 Strømmen
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 990591040
Aksjekapital: 2.502.000 NOK
Etableringsdato: 11/27/2006
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Kr Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
7.54%
Egenkapital  
  
-1.85%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 3.024.000 2.812.000 2.896.000 2.374.000 3.363.000
Egenkapital: 9.356.000 9.532.000 8.820.000 5.924.000 5.143.000
Regnskap for  Kmg Invest AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -22.000 -23.000 -22.000 -25.000 -25.000
Driftsresultat -22.000 -23.000 -22.000 -25.000 -25.000
Finansinntekter 3.283.000 3.082.000 3.143.000 2.465.000 3.471.000
Finanskostnader -237.000 -247.000 -225.000 -66.000 -83.000
Finans 3.046.000 2.835.000 2.918.000 2.399.000 3.388.000
Resultat før skatt 3.024.000 2.812.000 2.896.000 2.374.000 3.363.000
Skattekostnad -201.000 0 0 -94.000 0
Årsresultat 2.824.000 2.812.000 2.896.000 2.281.000 3.363.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 13.571.000 11.389.000 11.164.000 5.491.000 5.110.000
Sum omløpsmidler 5.595.000 3.936.000 3.362.000 2.819.000 3.450.000
Sum eiendeler 19.166.000 15.325.000 14.526.000 8.310.000 8.560.000
Sum opptjent egenkapital 6.772.000 6.948.000 6.236.000 3.340.000 2.559.000
Sum egenkapital 9.356.000 9.532.000 8.820.000 5.924.000 5.143.000
Sum langsiktig gjeld 5.891.000 5.657.000 5.422.000 511.000 1.917.000
Sum kortsiktig gjeld 3.919.000 137.000 284.000 1.874.000 1.500.000
Sum gjeld og egenkapital 19.166.000 15.326.000 14.526.000 8.309.000 8.560.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -22.000 -23.000 -22.000 -25.000 -25.000
Driftskostnader -22.000 -23.000 -22.000 -25.000 -25.000
Driftsresultat -22.000 -23.000 -22.000 -25.000 -25.000
Finansinntekter 3.283.000 3.082.000 3.143.000 2.465.000 3.471.000
Finanskostnader -237.000 -247.000 -225.000 -66.000 -83.000
Finans 3.046.000 2.835.000 2.918.000 2.399.000 3.388.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -3.000.000 -2.100.000 0 -1.500.000 -3.600.000
Årsresultat 2.824.000 2.812.000 2.896.000 2.281.000 3.363.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 13.571.000 11.389.000 11.164.000 5.491.000 5.110.000
Sum anleggsmidler 13.571.000 11.389.000 11.164.000 5.491.000 5.110.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 3.567.000 3.350.000 2.925.000 2.761.000 2.661.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.028.000 586.000 437.000 57.000 789.000
Sum omløpsmidler 5.595.000 3.936.000 3.362.000 2.819.000 3.450.000
Sum eiendeler 19.166.000 15.325.000 14.526.000 8.310.000 8.560.000
Sum opptjent egenkapital 6.772.000 6.948.000 6.236.000 3.340.000 2.559.000
Sum egenkapital 9.356.000 9.532.000 8.820.000 5.924.000 5.143.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.891.000 5.657.000 5.422.000 511.000 1.917.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -3.000.000 -2.100.000 0 -1.500.000 -3.600.000
Annen kortsiktig gjeld 919.000 137.000 284.000 374.000 0
Sum kortsiktig gjeld 3.919.000 137.000 284.000 1.874.000 1.500.000
Sum gjeld og egenkapital 19.166.000 15.326.000 14.526.000 8.309.000 8.560.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.676.000 3.799.000 3.078.000 945.000 1.950.000
Likviditetsgrad 1 1.4 28.7 11.8 1.5 2.3
Likviditetsgrad 2 1.4 28.7 11.8 1.5 2.4
Soliditet 48.8 62.2 60.7 71.3 60.1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.1 -0.1 -0.1 -0.4 41.5
Gjeldsgrad 1 0.6 0.6 0.4 0.7
Total kapitalrentabilitet 1 2 21.5 29.4 40.3
Signatur
18.12.2009
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex