Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kna Klepp Motorsport
Juridisk navn:  Kna Klepp Motorsport
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51420869
Postboks 31 Nordsjøvegen 710 Fax: 51424708
4358 Kleppe 4352 Kleppe
Fylke: Kommune:
Rogaland Klepp
Org.nr: 970447997
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 3/23/1984
Foretakstype: FLI
Hovedpunkter i regnskapet
2011
Omsetning: 618.000
Resultat: 44.000
Egenkapital: 930.000
Regnskap for  Kna Klepp Motorsport
Resultat 2011
Driftsinntekter 618.000
Driftskostnader -574.000
Driftsresultat 44.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 44.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 44.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 742.000
Sum omløpsmidler 432.000
Sum eiendeler 1.174.000
Sum opptjent egenkapital 930.000
Sum egenkapital 930.000
Sum langsiktig gjeld 151.000
Sum kortsiktig gjeld 92.000
Sum gjeld og egenkapital 1.173.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 618.000
Driftsinntekter 618.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -574.000
Driftskostnader -574.000
Driftsresultat 44.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 44.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 742.000
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 742.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 742.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 432.000
Sum omløpsmidler 432.000
Sum eiendeler 1.174.000
Sum opptjent egenkapital 930.000
Sum egenkapital 930.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 151.000
Leverandørgjeld 92.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 92.000
Sum gjeld og egenkapital 1.173.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 340.000
Likviditetsgrad 1 4.7
Likviditetsgrad 2 4.7
Soliditet 79.3
Resultatgrad 7.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.3
Total kapitalrentabilitet 3.8
Signatur
18.03.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2011
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex